Hlavní stránka


 

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   
strosta online

starosta
Milan Buček
starosta města Ivančice


Vážení občané,

    těší mě, že jste zavítali do rubriky nazvané "Kancelář starosty města" připravovanou ve spolupráci s Ivančickým informačním portálem. Co Vám tato rubrika přináší a co si klade za cíl? Internet je významné komunikační médium, jehož význam stoupá a je žádoucí využít všech možností, abych vás mohl průbežně seznamovat s mojí činností a zároveň získávat zpětnou vazbu od vás - tedy občanů. Jednou z důležitých součástí je proto prostor pro komunikaci se mnou. V sekci "Diskuze s občany" máte možnost mi položit vaše dotazy nebo se mnou diskutovat o problémech a záležitostech, které vás zajímají a které se vás dotýkají. Postupně zde budete nacházet také různé věřejně důležité materiály, dokumenty z mé kanceláře, články uveřejněné v tisku a informace o mé činnosti.

    Máte-li zájem mě osobně kontaktovat, využijte k tomu e-mailové adresy bucek@muiv.cz. Můžete mě též navštívit na Městském úřadě.

Budu se těšit na setkání s vámi ať už na Internetu, nebo osobně.

Milan Buček
starosta města Ivančice