Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
 

Ivančická věž a znak města IvančiceJméno   
Heslo   


O službě ...


Zveřejnění studie proveditelnosti

Tímto seznamujeme širokou veřejnost s dokumentem "Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje - lokalita Ivančice".
Navrženými opatřeními dojde k ochránění majetku a obyvatel města Ivančice.
Základním cílem záměru je vybudování ochranných hrází podél vodních toků Jihlava a Oslava a realizace suchých poldrů na Mřenkovém potoce a jeho pravostranném přítoku. Všechny navrhované stavební objekty jsou navrženy na absolutní ochranu Q100. Obsahem této části studie je základní koncepční řešení PPO, s vymezením dotčených ploch pro budoucí zábor opatření. Dále je ve studii uveden souhrn dotčených územních limitů, ochranných pásem, dotčení nenýrských sítí. Nedílnou součástí je hrubý propočet investičních nákladů navržených objektů. Studie stanovuje potenciální povodňové škody v případě bez provedených opatření, jejímž objektivním zhodnocením pak je finanční efektivita jednotlivých opatření nebo jejich souborů vyjádřená průměrným ročním ekonomickým rizikem.

Soubor ke stažení: Studie proveditelnosti.
-2017-03-21 11:53:00-


Volné hodiny pro sportování

Ve středu 15.3.2017 od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek 16.3.2017 do 8.00 do 14:00, v pátek od 8:00 do 15:00, v sobotu 18.3.2017 od 8:00 do 14:00, v neděli 19.3. 2017 od 8:00 do 16:30 je možné si zahrát badminton nebo podobný sport v městské sportovní hale.
K dispozici je 5 kurtů. Cena 200 kč / h za kurt. Přezůvky, rakety a míčky vlastní. Ostatní sporty dle platného ceníku.
Bližší informace v MSH nebo SMS na 724 029 576
-2017-03-14 11:57:00-


Konec veterinárních opatření

Státní veterinární správa zrušila 12.3.2017 všechna vydaná nařízení a opatření týkající se ptačí chřipky.
Občané si mohou pořizovat novou drůbež.
-2017-03-13 11:05:00-


Fakturační odečty vodoměrů

Němčice - 10. - 28. března 2017
-2017-03-10 09:45:00-


Do druhého patra obchvatem

Z důvodu úklidových prací bude v budově MěÚ Ivančice na Palackého náměstí 196/6 v pátek 10. 3. 2017 zcela uzavřeno hlavní schodiště z prvního do druhého patra.
Po tuto dobu bude přístup z prvního patra do druhého patra přes schodiště na konci pavlače/galerie.
-2017-03-10 06:29:00-


Právě vyšel Zpravodaj Mikroregionu Ivančicko 03/2017

Vydávání informačního zpravodaje Mikroregionu Ivančicko je připravováno v rámci realizace projektu Centra společných služeb. Jedním z cílů projektu je zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách. Pro jeho naplnění je vydáván informační zpravodaj.
Zpravodaj ke stažení a přečtení ve formátu PDF najdete na stránkách Mikroregionu Ivančicko.
-2017-03-09 12:57:00-


Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Informace o projektu Czech POINT na MěÚ Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   
    ivančický portál >> e-zpravodaj >> sport
Volejbal v Ivančicích
      Pamětníci uvádějí, že s volejbalem bylo započato v roce 1926 na zdejším gymnáziu pod vedením prof. Loubala, dále pokračoval v r. 1927 prof. Táborský. Všichni se však shodli v tom, že organizovaný volejbal lze s největší pravděpodobností určit na rok 1930, kdy pod vedením prof. Miroslava Tachezyho byly sehrány turnaje a zápasy. V prosinci 1981 se konalo slavnostní zasedání volejbalového oddílu Ivančice, kde si přítomní připomněli 60 let od založení v naší republice. Při této příležitosti se sešlo mnoho bývalých hráčů a funkcionářů, bylo jich téměř čtyřicet. Myslím, že stojí za to, abychom i dnes vzpomněli těch, kteří stáli u kolébky ivančického volejbalu. Byli to pánové Miroslav Chyba, František Nygrýn, Ivan Čunderle, Ctirad Prukl, Antonín Moravec, kteří tvořili základ mužstva. K nim patří dále Karel Prokeš, Stanislav Jursa, Hynek Růžička, Jaromír Růžička, M. Tachezy, Josef Simon, Zdeněk Calábek. O něco později začali hrát volejbal Richard Hýbal, Josef Jeřábek, Klement Adam, Jaroslav Ulrich, Richard Zacha, Vojtěch Schildberger. Tehdy nejstarším účastníkem setkání byl pan Eman Roháček z Němčic, roč. nar. 1910.

Snímek ze setkání generací volejbalu v Ivančicích 19. 12. 1981 u příležitosti oslav 60. výročí pravidelných soutěží českého volejbalu.

          Na volejbalové začátky v Ivančicích vzpomíná jeden z prvních, pan Miroslav Chyba takto: „S organizovaným volejbalem se začalo nejpravděpodobněji v roce 1930. Hrálo se v hodinách tělocviku na zdejším gymnáziu, kde působil nadšený propagátor této hry prof. Tachezy, Volejbal však pronikal také do Sokola, neboť všichni studenti-volejbalisté byli také členy tělovýchovné jednoty. Systém hry byl dosti odlišný od dnešního způsobu hry. Družstvo tvořilo šest hráčů, zpravidla bez náhradníků. Tři hráči byli nahrávači, tři smečaři. Šlo o jistou specializaci, ale ve srovnání s dnešním pojetím měla řadu nevýhod, např. při blokování. Zúčastňovali jsme se řady turnajů a soutěží nejen v Ivančicích, ale i v dalších obcích a městech, které tehdy patřily do župy Jana Máchala, např. Ketkovice, Mor. Krumlov, Dolní Kounice, Vydrovice, Silůvky, Střelice, Čučice, Zastávka, Oslavany a také brněnské oddíly (Brno, Komín, Žabovřesky). Zajímavý byl způsob dopravy na utkání. Jen do Brna se jezdilo vlakem, jinak zásadně na bicyklech. Hráči měli pochopitelně vlastní tílka, trenýrky, cvičky. Když bylo horko nebo větrno, tak se hrávalo v čepicích se štítkem, resp. V plátěných čepičkách. Pokud se týká trenérství, pak možno říci, že se hrávalo bez trenéra. Nepamatuji se, že bychom měli tenkrát nějaké signály, vědělo se prostě, kdo má smečovat – rozhodující byla výška postavy – a kdo nahrávat. Trénovali jsme denně, a to v podvečerních hodinách, obvykle až do tmy. Nejčastějšími sparingpartnery bývali volejbalisté ze Sokola Němčice. Mezi ně patřili Hubert Matoušek – ten byl obávaným hráčem pro svou vysokou postavu i pro nevyzpytatelné smeče, dále hrávali Eman Roháček, Bohdan Krkoška, Václav Florián. Byla zde již tehdy družstva žen, ale nedosahovala významnějších výsledků (lepší byly ženy v házené).“

Tolik vzpomínky jednoho z největších propagátorů volejbalu v Ivančicích v letech 1930 – 1938. Doba okupace znamená ustrnutí v rozvoji volejbalu. Někteří volejbalisté aktivně bojovali proti nenáviděnému fašismu a zaplatili daní nejdražší – svým životem (Hynek Růžička, Zdeněk Calábek). Rozvoj nastává po osvobození, již na podzim 1945 se hraje mistrovství republiky.

Období po osvobození

          Na období rozvoje volejbalu po osvobození vzpomíná Čestmír Halbich: „Jako rozený Němčák jsem s volejbalem začínal v jednotě Orel Ivančice. Hrálo se na hřišti na Malovansku a pak krátký čas přímo na Orlovně. Z hráčů tehdy aktivně působili Jan Juránek, Jan Zeman, František Zeman, Bohuslav Černý, Jarek Schildberger, Josef Jeřábek a samozřejmě někteří z potěru, mezi nimiž jsem byl i já. Pravidelná soutěž se nehrála, bojovalo se mezi jednotami. Další etapu odbíjené jsem prožil v Sokole Němčice – po zrušení Orla. Hrálo se poměrně krátkou dobu kolem roku 1948. Většinou se hrávalo na sokolovně, ale také na hřišti SK Němčice. Další etapu s volejbalem jsem prožíval v Sokole Ivančice. Kádr tvořili hráči „dříve“ narození a pak nastoupili mladí, např. Stanislav Holubář, Alois Stonáček, Arna Jadrný, Luboš Štoska, Karel Ježek, František Mikulka.“

Tolik vzpomínky Č. Halbicha. Na něj navazuje S. Holubář, který vzpomíná na další rozvoj: „Hrávalo se dokonce na třech hřištích. V té době hráli Jaroslav Kysel, Jiří Cupák, Břetislav Endrys, Miroslav Pokorný, Stanislav Psota, Karel Plaga, Jaroslav Matoušek, Ivo Hamřík, Jindřich Plaga, Jiří Holubář, Miloš Krejčí, Jiří Schwach a již dříve uvedení hráči. Hodně naučil Jaromír Růžička, velmi aktivní byl Karel Ježek. Družstvo mužů vybojovalo titul přeborníka okresu, v roce 1959 postup do krajské soutěže, kde působilo více než dvacet let. V průběhu dalších let dochází ke změnám v systému řízení, od roku 1957 se hrají okresní, krajské soutěže, II. a I. liga, po federaci pak i extraliga.“

Od roku 1976, kdy jsem se přestěhoval do Ivančic, převzal jsem volejbalový oddíl (předtím jsem volejbalově působil v Dol. Kounicích a v Rosicích). V uvedené době (1976) hrálo jedno družstvo mužů. Bylo jasné, že je nutno začít s mládeží. V úzké spolupráci s I. ZŠ Ivančice vzniklo družstvo žáků, které po čase přešlo do dorostu. Podařilo se navázat tak, že doplňování do jednotlivých družstev už nebyl problém.

Mužstvo veteránů TJ Slovan Ivančice na jednom z turnajů starších 40 let na začátku 90. let. Zleva stojící: zesnulý J. Oulehla, P. Heřman, J. Flíček, Č. Halbich. V podřepu zleva: J. Zoufalý, Z. Roháček, zesnulý A. Stonáček.

Začala systematická práce trenérů (MUDr. M. Čarvaš, Ing. Halbich, Ing. Janíček, Mgr. Flíček), měli jsme i dva rozhodčí (Halbich, Flíček). A družstvo mužů hrálo krajskou soutěž (trenéři MUDr. Čarvaš, Ing. Halbich), B družstvo pak okresní přebor (vedouc družstva byl Ing. Roháček), dorostence trénoval Ing. Janíček, žáky pak Mgr. Flíček. Náš volejbalový oddíl organizoval v této době (1976 – 1996) řadu turnajů. Oblíbený byl turnaj pro hráče starší 40 let (veteráni). Proběhlo 20 ročníků, jezdila k nám družstva z Brna, Jihlavy a několikrát dokonce i z Prahy. V měsíci květnu jsme organizovali turnaj pro neregistrované, v prosinci pak pro pozvaná družstva na úrovni kraje a okresního přeboru. Jsem rád, že se podařilo oslovit i učitele na školách okresu Brno-venkov. Turnaj smíšených družstev si získal oblibu a účastníci rádi dodnes vzpomínají (zorganizoval jsem 10. ročníků, po odchodu do důchodu převzal štafetu v organizování kolega Chytka z I. ZŠ). Soutěže byly hrány na sokolovně v Rybářské ulici – v tělocvičně i na antukových hřištích. Ivančice velmi získaly postavení sportovní haly, neboť tam je možno hrát na dvou hřištích současně, v případě potřeby lze využít kvalitní centrální hřiště.

Myslím, že bude dobré, aby pro naše následovníky byla zaznamenána jména těch, kteří v této době šířili čest a slávu ivančického volejbalu. V letech 1980 a dalších byli na soupiskách tito hráči:

A mužstvo mužů (účastník krajského přeboru II. třídy): Ivan Halbich, Pavel Heřman, Miloš Honzek, Jan Hlaváč, Pavel Čarvaš, František Kocáb, Karel Plaga, Stanislav Psota, Josef Janíček, Jiří Škoda, Jiří Sedlák.
B mužstvo – účastník okresního přeboru Brno-venkov: Jaroslav Dvořák, Jindřich Oulehla (nejstarší aktivní hráč, roč. 1934), Zdeněk Roháček, Alois Stonáček, Jaroslav Sojka, Jiří Zoufalý, Čestmír Halbich, Josef Flíček, Zdeněk Matoušek, Ivan Stránský, Miroslav Nešpůrek.
Dorostenci – účastník OP Brno-venkov: Petr Ďurta, Petr Schmid, Pavel Schmid, Michal Abrahám, Antonín Vach, Jiří Petrů, Pavel Mattes, Milan Hartl, Tomáš Černý, Jiří Malinka, Martin Flekal, Michal Kysel, Jaroslav Baštýř, Tomáš Drdla, Jiří Hrdlička, Zdeněk Kail, Marek Schmid, Jaroslav Brázda, Richard Kania, Stanislav Holubář.
Žáci – účastník OP Brno-venkov: Holubář, Flekal, Kysel, Baštýř, Drdla, Brázda, Petr Raus, J. Hrdlička, Dobšovič, Milan Kleibl, Arnošt Bár, Petr Péchal.

Nutno uvést, že ne všichni hráči byli z Ivančic. Hráli zde po řadu let i někteří hráči z okolí (Oslavany, Mor. Bránice, Brno). Mnohé se změnilo od dob, kdy se s volejbalem začínalo. Ať už jde o taktiku hry, specializaci hráčů, trénink. Změny nastaly i v pravidlech hry. Podstatné je, že volejbal neztratil nic na své přitažlivosti pro hráče a atraktivitě pro diváky.

Současná situace ivančického volejbalu

          V r. 1992 se do Ivančic přistěhovali manželé Lenka a Josef Stránští. V této době zde bylo jen družstvo mužů. Protože v rodině Stránských byly dvě dospívající dcery, založili rodiče v lednu 1995 družstvo dorostenek. Podařilo se dát dohromady tyto zájemkyně o volejbal: Martina Stránská, Katka Stránská, Lenka Kružíková, Milena Drápalová, Eva Dvořáková, Eva Hádrová, Eva Zdarsová, Veronika Štěpanovská, Marina Lukešová, Katka Kabelková. Začalo se pravidelně trénovat a pořádat i letní soustředění pod Templštýnem. Zde byl základ pro družstvo žen, které nějaký čas trénoval učitel zem. školy Ivan Stránský. Pak převzali trenérské žezlo obětaví manželé Stránští, Slávek Šalplachta, Irena Zahradníková.

V roce 2000 se od TJ Slovan Ivančice odděluje velká skupina žen, která pod vedením JUDr. Ireny Zahradníkové zakládá nový oddíl s názvem VC Qok Ivančice. Kromě volejbalu pořádají celou řadu dalších sportovních akcí – výlety na kolech, lyžařské zájezdy, turnaje v mix-volejbalu a další. Hrají samostatnou okresní soutěž, kterou si samy organizují. Vše dokumentují v kronice, která uvádí první snímky z roku 1996. Populární jsou volejbalové turnaje, zvláště tzv. „Čtyřlístek“ (4 družstva hrají své zápasy ve čtyřech termínech během celé sezony). Mezi turnaji má své místo „Andreas cup“, letos to byl již 17. ročník (s mezinárodní účastí). Volejbal berou jako pohodové relaxační seskupení žen, počet 20 – 30. Trénují 2x až 3x týdně.

Více informací najdete na adrese http://qok.ivancice.cz

Trenérka Lenka Stránská (stojící vlevo) se obětavě věnuje mladým volejbalistkám již od roku 1995. Kromě pravidelných tréninků a zajišťování soutěžních utkání pro ně každoročně pořádá i letní soustředění v táboře pod Templštýnem.

TJ Slovan Ivančice se po rozdělení zaměřil více na činnost s mládeží. Každoročně pořádají nábory dívek ve věku 9 – 12 let. Aktivní jsou družstva přípravky, mladších a starších žákyň, juniorek a žen. Celý oddíl má kolem 60 členek a 5 kvalifikovaných trenérů (Stáňa Matušinová, Romana Šafránková, Lenka Stránská, Josef Stránský a Tomáš Driml, který do Ivančic obětavě dojíždí ze Střelic od r. 2001). Družstva jsou v současné době zapojena do pěti krajských soutěží v různých věkových kategoriích. V přeboru II. tř. Jihomoravského kraje hrají: Veronika Hošková, Eva Stránská, Eva Látalová, Lucie Navrátilová, Lucie Čechová, Jana Laciná, Tereza Závišková. Trenérem byl Josef Stránský, nyní Tomáš Driml.

U žákyň byla na soupisce tato jména: M. Proboštová, P. Šacherová, S. Studená, S. Vilmanová, E. Machová, K. Ševčíková, E. Grossová, J. Suchánková, T. Schweizerová, V. Vozděková, B. Minsterová, S. Kubátová, L. Soukupová, H. Ralenovská, M. Šacherová, E. Scheibingerová, A. Otrubová, L. Soukupová.

Více informací najdete na http://volejbal.ivancice.cz

A jak to vypadá s kategorií mužů?

Družstvo juniorů vede a trénuje Pavel Fajks (sedící vpravo).

          V současné době (listopad 2006) existuje pouze družstvo juniorů, které pod vedením Pavla Fajkse několik let stabilně hraje krajský přebor. Zde si vedou dobře a umisťují se v horní polovině tabulky. Současně hrají i Okresní přebor mužů Brno-venkov. Řadu let se jako předseda staral o volejbalový oddíl p. Jaroslav Dvořák.

Závěr

          Jak již bylo vzpomenuto, změnily se podmínky pro sportování. Finance jsou na prvním místě i ve volejbalu. Je chvályhodné, že v posledním volebním období (2002 – 2006) byla zřetelná podpora neziskových organizací – tedy i sportovních subjektů – ze strany radnice i celého zastupitelstva. Všichni, kteří se kolem volejbalu pohybují, věří, že k tomu tak bude i nadále. Volejbal málo potřebuje, ale hodně dává. Radost z pohybu, zdraví, dlouholetou životní svěžest, houževnatost v každé pracovní činnosti, dobrý vztah ke kolektivu a všem jistě pěkné vzpomínky v době, kdy již nebude možno volejbal aktivně hrát.

          Vzhledem k tomu, že se kolem volejbalu pohybuji prakticky celý život (podobně jako v turistice) dovolte, abych poděkoval všem, kteří jsou ochotni připravovat pro druhé tréninky, soutěže i další zajímavou činnost. Bez radosti z toho, co dobrého dělají pro druhé by to nešlo. Nechť elán a nadšení pro volejbal, ale i pro ostatní sporty, vydrží všem co nejdéle!

Autor článku / textu Josef Flíček
Datum uveřejnění: 12. 12. 2006
Zpracování do elektronické formy: Ing. Bohumil Smutný
Autorská práva: Město Ivančice
Alternativní formáty /PDF/ nepublikován

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  03.08.2015: Ceny města Ivančice 2014/2015
  15.10.2014: O projektu "Poznáváme gastronomii, tradice a kulturu"
  13.10.2014: Ohlédnutí za výsledky komunálních voleb v Ivančicích
  07.10.2014: Ohlédnutí za volebním obdobím 2010-2014
  05.09.2014: Osvětlení frekventovaného přechodu v Ivančicích zvýší bezpečnost chodců
  01.07.2014: Rekonstrukce silnice II/152 Ivančice Polánka dokončena
  22.05.2014: Již tento víkend: Jubilejní Slavnosti chřestu

english česky