Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Středa 29. 3. 2017, dnes má svátek Taťána, zítra Arnošt.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » e-Zpravodaj » Ze sportu

Devátý ročník letkovského šípu

          Přesně týden po časovce na Tour de France, která nám fandům cyklistiky rozbušila srdce do staccata, se uskutečnila časovka, která si stále více získává oblibu mezi amatéry – v pravém slova smyslu významu toho slova. Ne vše se nám podařilo, ale o tom později. Ambasadorem závodu byl pan Zdeněk Berka, který zajistil startovací bránu a stan od firmy Merida. Počasí laskavě vydrželo ještě den s přívalem vody, který by asi vystavil stopku celému podniku. K naší velké radosti se závodů zúčastňují ženy a dívky ve stále větším počtu. Pohříchu letošní ročník se nám a nejen nám zdál příliš časově roztažený.

Vše začali klasicky tetiny a stréci. Tentokrát se startovalo s hromadným startem. Palmu vítězství – pro naše barvy tentokrát jedinou získal Pavel Bělohrad po nádherném souboji s brněnským Jiřím Sloukou. Kategorii „ tetin“ stylem – veni vidi, vici a v zástěře vyhrála paní Hana Matoušková a tak, jen jakoby mimochodem. Opravdu neskutečně elegantní lehkostí okouzlila všechny diváky. Lze si jen přát, aby se zúčastňovala pravidelně.

V kategorii „bejby“ chceme dávat prostor dětským závodníkům, kteří se věnují cyklistice vážně, jsou vybaveni závodním koly a spolu s rodiči, od kterých čerpají cenné rady, cestují po různých podnicích, a pro které je „Šípek“ malý. Žasli byste nejen nad jejich časy, ale i nad jejich technickými a taktickými vyspělostmi.

A pak nastoupily ženy. Naše kategorie Missis má první zahraniční vítězku a to Martinu Oderskou, která skvělým časem porazila naši pravidelnou vítězku Janu Břínkovou a milé překvapení závodu Radku Drápalovou. Také v kategorii Miss máme jinou, než tradiční vítězku, a to Janu Klineckou z Hlinska. Evka Štefulíková však na podiu zůstala, a to třetím místem za lukovanskou Hanou Vejrostovou.

Naše oslavanské tradiční účastnice sestry Petra a Katka s nevelkým odstupem zůstaly těsně pod stupni vítězů. Hlubokosklon dámy a dívky za vaše výkony a účast, neboť se díky vám lze na krásu cyklistiky podívat i s estetickým prizmatem, což jistě přiláká ještě více diváků. Všem vám děkujeme za účast a příspěvek ke kvalitě a kráse našeho závodu.

Potom se vydali na trať ti nejzkušenější, kteří mezi sebou našli svého krále a to ve vicemistru světa kategorie MASTERS pro rok 2013 Zdenka Jocha, našeho čestného člena klubu a přítele. Jeho velký soupeř Zdeněk Matoušek se musel spokojit druhým místem. Dušan Lacko, pravidelný účastník na našem závodě, obsadil místo třetí. Zatím co kategorie žen se početně utěšeně rozrůstá, u Masters je to opačně. Tradiční účastníci se stěhují do kategorie Stréců.

Mužové, kteří již vědí o čem je svět, startují v kategorii Gentlemens. Zde je vždy pří slib napínavého souboje mezi stálicí našeho závodu Pepou Vlčanem a Martinem Oderským, který již pravidelně posouvá návštěvu rodičů ze zahraničí na termín našeho závodu.

Tak, jako je Tony Martin tahákem pro závody World Tour, tak je Oderský Martin tahákem pro náš závod. Letos „přivezl“ do startovního pole i svoji paní a oba ukořistili pódiová umístění. Neuvěřitelné rozdíly mezi první trojicí (tři v rozmezí 9 sekund) poskytují pohled na celkovou úroveň této kategorie.

Hlavní kategorii opanoval klidný, tichý a skromný Stanislav Komárek a vylepšil tak svoje umístění z loňska, kdy skončil třetí. l Michal Král už je druhý a ukazuje nám svůj nezadržitelný progres. Náš Jenda Hejl jel skvěle a jeho třetí místo je více než pěkným úspěchem, nejen jeho, ale i našeho klubu. Marek Feith se v konkurenci těch nejlepších vůbec neztratil a páté místo mezi třiadvaceti jezdci ještě více vynikne při přepočtu absolutního pořadí, neboť je našim druhým jezdcem mezi první desítkou.

Hodnotíme-li celkové TOP, máme dva jezdce v první desítce, tři ve druhé a do pětatřiceti další tři.Velkou smůlu měl Miloš Havlíček, který stejně jako při Jarní klasice píchnul kolo, vzdor dobře rozjetému závodu nehledě k jeho pracovnímu vytížení při organizaci závodu.

Při oceňování vítězů byla udělena ještě jedna cena, která bude udělována každoročně a to „Rytíř Letkovského šípu“. Za letošní rok byl takto oceněn pan Alois Krčál z Kralic. Celkové zhodnocení devátého ročníku hodnotíme střízlivou optikou. Je to jako příprava na příští válku. Sotva odstraníš zjištěný problém z minula, už se ti objeví další.

Víme o nedostatcích a chceme je řešit. Nemá cenu se rozepisovat o všech, ale ukazuje se, že bude nezbytné přistoupit ke klasifikaci elektronické, byť jsme zaznamenali pouze jediný náznak protestu. Čipy odstraní jakékoli pochybnosti. Musíme ještě více oddělit závodnickou zónu od zóny divácké. Zrychlit průběh závodu a prezentaci účastníků, tak aby nepodléhala povětrnostním vlivům. Bohužel letos se stalo, a to na nejméně očekávaném místě, nemilé pochybení tratových komisařů a dva z jezdců (neznalých místních poměrů) sjeli z tratě. Aniž bychom se alibisticky vymlouvali, stane se to i na Tour, neboť si vzpomínám, že zabloudilo celé družstvo v časovce týmové. Kritiku přijímáme s pokorou, jezdcům jsme vrátili startovné, leč hrubý nevděk odmítáme a tak, zatímco se s jedním z jezdců rádi setkáme znovu, budeme rádi,  když ten druhý oblaží svojí přítomností jiný cyklistický podnik. Bohužel mezi nepovedenosti patřila i kategorie „Trek“. Je to obtížné sledovat a rychle vyhodnocovat.

Nejmladší účastnicí byla sedmiletá Eliška Aldorfová, nejstarším pak doyen klubu Michal Molent. Mezi hosty závodu byl pan starosta Adam s manželkou, pan místostarosta Skála, ambasador závodu pan Berka s manželkou a regionální tisk byl zastoupen panem Širokým.

Závod skončil vítězové zářili štěstím a spokojeností, poražení a škarohlídi hledali výmluvy a chyby. Hodnotíme –li letošní ročník, musíme poděkovat zejména Pavlovi Bílkovi, jeho paní, rodině Doubkových za vstřícnost a nevšední pochopení, dále sponzorům - městu Ivančice, EDU , firmám Nadop Ořechov, Cemecon, Expert Holoubkovi, Prefa Brno, Baumann , Jan Blatný,K-servis, Mlýn a balírna Pouzdřany, Generali, Autoexpres, Gold reklama, Ivacar , Hutira, Firesta, Velosport Joch, Mikroregion Ivančicko, Ant. Jelínek, 2Msport Zastávka, Cyklo Polánka, firma Komínek postavila plošinu pro jury.

Velký dík patří i obětavým pořadatelům, především Miloši Havlíčkovi, jeho rodinným příslušníkům, Mirkovi Drybčákovi, Františku Čechovi, panu Jonášovi, Holému členům klubu a dalším obětavcům v roli komisařů a dalším bezejmenným, bez nichž by nebylo možno oblíbený závod pořádat.

Devátý ročník je minulostí, desátý budoucností. Věříme, že díky novým kontaktům a příslibům profesionální pomoci jeho úroveň ještě zvýšíme.

Výsledky

Letkovský šíp 2014 - Gentlemens [PDF]
Letkovský šíp 2014 - Stréci a tetiny [PDF]
Letkovský šíp 2014 - ELITE [PDF]
Letkovský šíp 2014 - TOP 35 [PDF]
Letkovský šíp 2014 - Masters [PDF]
Letkovský šíp 2014 - Missis a Miss [PDF]

Fotografické ohlédnutí

Datum uveřejnění: 11. 08. 2014
Autor článku: Jaroslav Pospíchal

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  11.08.2014: Devátý ročník letkovského šípu
  16.06.2014: Zemřela osobnost ivančické házené Ivo Eibl
  05.11.2012: Atletický klub Ivančice o.s. informuje ...
  18.06.2012: Úspěchy ivančických závodníků ve slovinské Radovljici!
  10.08.2011: Letkovský šíp: je tu šestka ...


Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 

Aktuality


Odečty stavů elektroměrů

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že na území Ivančice-město budou probíhat odečty stavů elektroměrů ve dnech od 1. do 20. dubna 2017.
Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Žádáme tímto laskavě občany, kteří nebudou v těchto dnech k zastižení, aby zanechali na viditelném místě lístek se stavem a výr. číslem elektroměru. Za vstřícnost děkujeme všem občanům.
Marcela Bébarová - odečty E.ON, mob. 774081775
-2017-03-27 13:26:00-

Zveřejnění studie proveditelnosti

Tímto seznamujeme širokou veřejnost s dokumentem "Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje - lokalita Ivančice".
Navrženými opatřeními dojde k ochránění majetku a obyvatel města Ivančice.
Základním cílem záměru je vybudování ochranných hrází podél vodních toků Jihlava a Oslava a realizace suchých poldrů na Mřenkovém potoce a jeho pravostranném přítoku. Všechny navrhované stavební objekty jsou navrženy na absolutní ochranu Q100. Obsahem této části studie je základní koncepční řešení PPO, s vymezením dotčených ploch pro budoucí zábor opatření. Dále je ve studii uveden souhrn dotčených územních limitů, ochranných pásem, dotčení nenýrských sítí. Nedílnou součástí je hrubý propočet investičních nákladů navržených objektů. Studie stanovuje potenciální povodňové škody v případě bez provedených opatření, jejímž objektivním zhodnocením pak je finanční efektivita jednotlivých opatření nebo jejich souborů vyjádřená průměrným ročním ekonomickým rizikem.

Soubor ke stažení: Studie proveditelnosti.
-2017-03-21 11:53:00-

Volné hodiny pro sportování

Ve středu 15.3.2017 od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek 16.3.2017 do 8.00 do 14:00, v pátek od 8:00 do 15:00, v sobotu 18.3.2017 od 8:00 do 14:00, v neděli 19.3. 2017 od 8:00 do 16:30 je možné si zahrát badminton nebo podobný sport v městské sportovní hale.
K dispozici je 5 kurtů. Cena 200 kč / h za kurt. Přezůvky, rakety a míčky vlastní. Ostatní sporty dle platného ceníku.
Bližší informace v MSH nebo SMS na 724 029 576
-2017-03-14 11:57:00-

Konec veterinárních opatření

Státní veterinární správa zrušila 12.3.2017 všechna vydaná nařízení a opatření týkající se ptačí chřipky.
Občané si mohou pořizovat novou drůbež.
-2017-03-13 11:05:00-

Fakturační odečty vodoměrů

Němčice - 10. - 28. března 2017
-2017-03-10 09:45:00-

 

english česky