Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
 

Ivančická věž a znak města IvančiceJméno   
Heslo   


O službě ...


Sběr použitých tonerů a inkoustových náplní

Městský úřad Ivančice ve spolupráci se společností SUEZ Využití zdrojů a.s. pro Vás zajistil sběr použitých tonerů a inkoustových náplní.
Odevzdat je můžete ve vestibulu Městského úřadu na Palackého náměstí 196/6 do označené nádoby umístěné vedle stojanu s letáky.
Proč? Tonery a inkoustové náplně lze znovu využít -> Recyklace je lepší než likvidace!
-2016-10-21 08:34:00-


Čipování popelnic pokračuje...

Vážení spoluobčané,
- 14. říjen 2016 bude probíhat čipování popelnic v místní části Hrubšice
Prosíme občany na uvedených ulicích, aby veškeré popelnice na komunální odpad a bioodpad ponechali před domy k očipování pověřenými pracovníky. Pro usnadnění přiřazení popelnic k nemovitosti, prosíme o označení nádob Vaší celou adresou. V případě nepříznivého počasí bude čipování přeloženo na jiný termín.
Pokud nemáte očipovány popelnice na komunální odpad a bionádoby na ulicích, kde probíhalo čipování již dříve, kontaktujte nás telefonicky na odbor životního prostředí na tel. čísle 546 419 471. Kompletní seznam ulic naleznete na webu města.
-2016-10-13 12:23:00-


II. kolo voleb do Senátu

Jelikož v prvním kole nezískal žádný z kandidátů na senátora za náš volební obvod nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se ve dnech 14. a 15. října 2016 druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, kdy se bude již pouze rozhodovat mezi dvěma kandidáty, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů.

Jsou jimi Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. a Staněk Pavel Ing.

Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb do Senátu se již voličům nedodávají předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny 2. kola voleb.

Volební místnosti se otevřou v pátek 14. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 15. října od 08:00 do 14:00

Další informace najdete na stránce Volby 2016 Ivančice.
-2016-10-11 10:17:00-


Informace ke kontrolám kotlů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ukládá v § 17 odst. (1) písm. h) za povinnost provozovatele stacionárního zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Kontrola technického stavu a provozu zdroje musí být provedena nejpozději 31. prosince 2016. Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob na stránkách Asociace podniků topenářské techniky.
-2016-10-05 13:17:00-


IVANČICKÝ GRILFEST 2016 - shrnutí akce

V rámci posledního zářijového víkendu se jako každoročně konaly Svatováclavské trhy. Tuto tradiční akci pořádá Kulturní a informační centru Ivančice. V průběhu slavností proběhla i akce pořádaná městem Ivančice, Ivančický grilfest 2016.
Šestý ročník soutěže začal v sobotu 24. 9. 2015 v 10.00 hodin, kdy se ke svým grilům postavili soutěžící ze sedmi družstev. Jeden tým byl mimosoutěžní. Tak jako v loňském roce, i letos se celá akce konala na Palackého náměstí před kostelem. KIC připravil pro soutěžící stanoviště, vybavil je nejnutnějším mobiliářem – slunečníky, stoly a lavicemi a potom už bylo na týmech, jak své stánky vybaví a vyzdobí.
Již od rána bezmračná obloha dávala tušit (pokračovat ve čtení...).
-2016-09-27 13:20:00-


Oznámení o době a místě konání voleb

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky.
Bližší informace kdo, kdy a jakým zůsobem volit v Ivančicích najdete v tomto volebním manuálu.
-2016-09-20 12:00:00-


Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Informace o projektu Czech POINT na MěÚ Ivančice

Informační portál města Ivančice
  Menu a vyhledávání Titulní stránka   |     
    ivančický portál >> e-zpravodaj >> naši rodáci
Vzpomínky na Alfonse Muchu

       Jméno Alfonse Muchy je známé po celém světě a jeho dílo obdivují návštěvníci výstav v řadě metropolí a velkoměst na všech kontinentech. Byl to ivančický rodák, který dosáhl ve světě největšího úspěchu. Narodil se 24. 7.1860 jako syn soudního služebníka v zadním traktu ivančické soudní budovy, která sousedila s věznicí. Pocházel ze šesti dětí. Výtvarné vlohy se u něho projevovaly odmalička. Byl to hošík zvídavý. „Chodíval se dívat na malíře pokojů, jak zdobí místnosti tehdy módními ornamenty," vyprávěly jeho sestry. Často stával před dílnami hrnčířů v Široké ulici a s velkým zájmem pozoroval, jak vyrábějí na hrnčířském kruhu pěkně tvarované pulcary, džbány a povidláky. Nejvíce se však těšil, když cukráři chystali pečivo na jakubskou pouť.

Pekli několik dní perníková srdce, husary a panenky. Vyložili je na prkna, aby chladly - a již tu byl malý Alfonsek, přivolali ho, aby zdobil jejich výrobky barevnou cukrovou hmotou, kterou vymačkával z papírového kornoutu. Ozdobným písmem pak psal na ně veršíky a věnování. Jako školák se Mucha pravidelné zúčastňoval slavných ivančických Školních radovánek, velkých národních slavností, které v první polovině minulého století založil národní buditel Tomáš Procházka.

       Z mladých let se zachovaly na Alfonse Muchu v Ivančicích zajímavé památky: psaníčko s blahopřáním rodičům z r. 1870 k novému roku, iniciálka „AM" vyrytá do lavice v kostele vpravo od hlavní chrámové lodi a první podepsaný jeho obraz, představující Johanku z Arku, datovaný 1875. Je to tedy první jeho zachovalý obraz, který maloval v 15 letech. Je tu fotografie 18-letého Muchy, ukázka jeho písma, když byl písařem u c. k. okresního soudu v Ivančicích, i titulní list obecní matriky, kterou Mucha vyzdobil. Tyto památky s mnoha jinými jsou vystaveny v jeho síni.


A. Mucha s rodiči a sourozenci v roce 1880

       Učitelé naléhali na otce, aby nadaného synka dal studovat. Na studiích však jíž byly tři děti. Aby také Alfons mohl studovat na Slovanském gymnáziu v Brně, musel se živit jako zpěvák dómu na Petrově, kam ho doporučil hudební skladatel Pavel Křížkovský. Později byl písařem v Ivančicích, a tehdy se marně pokoušel o přijetí do pražské malířské akademie. Životem se musel Mucha tvrdě probíjet, jeho cesta ke slávě nebyla snadná. Byly doby, kdy si bochník chleba rozdělil křídou, aby s krajíčky vyšel. Na čas zakotvil ve Vídni u firmy, jež zhotovovala kulisy pro divadla, ale zakrátko o tuto práci přišel, neboť hradní divadlo vyhořelo a firma neměla zakázky. V Mnichově byl předsedou spolku slovanských umělců „Skřeta". Roku 1887 následovala Muchova cesta do Paříže, ale po jistém čase jeho mecenáš podporu zastavil. Mucha se živil několik let jako ilustrátor. Také v Paříži byly jeho ateliéry vyhledávány umělci a Mucha radil, mladým nezištně pomáhal, poskytoval přístřeší. Přicházeli k němu čeští umělci - Bílek, Brožík, Dědina, Hynais, Marold, Kupka, Uprka, Ženíšek. Po pařížském období vytvářel mnoho let své životní dílo Slovanskou epopej, a to na Zbirohu v Čechách. Toto jeho životní dílo je umístěno v moravskokrumlovské zámecké galerii. Je to v naší republice jediná síň, zcela věnována životu a dílu slavného mistra.

       Osudový byl pro něho přelom let 1894-95, kdy dostal zakázku na plakáty pro herečku Sarah Bernhardtovou a stal se rázem velmi populárním. Svým dekorativním stylem si vydobyl světovou slávu - toto pojetí děl a jeho široké uplatnění dostalo název „styl Mucha". Krátce žil v Mikulově, kde se živil prodejem svých obrazů. Vedle plakátů a divadelních scén navrhoval také kostýmy, klenoty, příbory, nábytek, interiéry. Zasáhl do vývoje světového umění tak hluboce, že se stal spolutvůrcem nového slohu secese. Alfons Mucha je autorem prvních poštovních známek po vzniku Československé republiky a našich prvních bankovek. Za hranicemi bylo jeho dílo oceněno nejvyššími řády. Francie ho poctila nejvyšším státním vyznamenáním, jmenovala jej r. 1900 rytířem Čestné legie a později důstojníkem Čestné legie. Bulharsko ho vyznamenalo l. komandérským křížem a v r. 1926 zlatou medailí za vědu a umění. Málokdo dnes např. ví, že Mucha byl u zrodu filmu a že bratři Lumiérové v jeho ateliérech před vybranou společností předváděli první pokusy s promítáním filmů. Český malíř představoval svým hostům vynálezce kinematografie. Stejně tak stal Mucha u zrodu prvních řiditelných vzducholodí, neboť Santos-Dumont byl jeho přítelem. Vedl bohatou korespondenci s umělci světových jmen a také s moravskými malíři, např. s Aloisem Kalvodou a se svými ivančickými přáteli.

       Do Ivančic, svého rodného města, přijížděl Mucha nejraději na Jakubskou pouť. Se svými vrstevníky společně oslavil své narozeniny a pak si vyšli na kopec nad městem, kde se zájmem sledovali pouťový ruch. Za kaplí rozložil svůj stánek lidový umělec Jakub Svoboda a Mucha se tu nikdy neopomněl zastavit a pohovořit se svým „kolegou". Zakoupil si Svobodovy pouťové pohlednice s obrázky a veršováním a vyptával se, jak jde život. Měl radost ze Svobodovy tvorby. - „My umělci jsme na tom byli vždycky špatně, že ano, mistře," hovoří Jakub Svoboda a poklepává přitom umělci světového jména na rameno. - „Máš pravdu, Jakube," odpovídá dobrácky Mucha - „na růžích jsme nikdy ustláno neměli."


A. Mucha kupuje od Jakuba Svobody pouťové písničky ...

       Mucha pořádal přátelská „sezení“. Na těchto společenských večerech u Muchy bývalo na 80 - 100 hostů, aby vyslechli hudbu, zpěv a aby si vyměnili názory o umění. Přátelé si na svých besedách vyprávěli především o tom, co se jim podařilo, o svých rodinách a zajímavých událostech. Mucha byl dobrý společník, jemný, uhlazený. Rád si zazpíval, zahrál na kytaru. Všude, kam přišel, dovedl získat mnoho přátel z uměleckých kruhů.


Posezení s přáteli ...

       Alfonse Muchu někdy doprovázela manželka Maruška, rozená Chytilová. Se svými ivančickými přáteli se potěšili rozhledem od Jakuba po kraji, obdivovali romantická údolí tří řek, zařezaná do zelených strání, měli radost z dalekých výhledů na modravou Pálavu i z malebně rozloženého města. „Jaká je to krása," podivoval se Mucha znovu a znovu typické ivančické věži na náměstí, kterou tak rád maloval. „Nemohu se toho pohledu nasytit," říkával. Býval často hostem u Bergerů. Vzpomínal na těžké doby svého mládí, na své umělecké počátky, kdy se živil ilustrováním knih, časopisů a různými dekorativními návrhy. Při návštěvě prosil paní domu, aby mu upekla bramborové placky, jaké dělávala jeho maminka. Jindy si vzpomněl na povidlovou omáčku. Chutnala znamenitě a často žádal o nášup, vzpomínala paní Bergerová. Z polévek měl něj raději česnečku nebo fazolovou. Největší lahůdkou však byly švestkové knedlíky se švestkami z ivančických Nových hor pod Jakubem... Takové pařížští kuchaři neuměli. Někdy si je Mucha s Luďkem Maroldem připravoval sám, mák však v Paříži sháněli po náprstcích v lékárnách, protože mák jako potravinu tam neznali. Paříž Mucha dobyl svými slavnými plakáty pro divadelní představení velké francouzské herečky Sáry Bernhardtové. Byla ředitelkou divadla a svým uměním dovedla strhnout všechny diváky. Mucha pro ni kreslil plakáty, navrhoval scény a kostýmy.

       Kresby spolutvůrce evropské secese, obrazy, plakáty, portréty, jeho práce z dob akademických studií a zajímavé dokumenty o jeho životě a díle máte možnost zhlédnout na stálé výstavě v Památníku Alfonse Muchy, Palackého náměstí 9 (sídlo KIC - Kulturního a informačního centra Ivančice). V Muchově síni vedle portrétů, pastelů a kreseb jsou vystaveny také jeho plakáty, ukázky ilustrací knih, např. de Flersova llsée, 50 kompozic Seigno-bosovy knihy Scény a epizody z německých dějin. Znalce umění zaujmou jeho práce z doby pobytu na studiích. Jsou to vzácně originály, kresby uhlem, znázorňující mužský akt a Feathon z řecké mytologie. Stálou expozici doplňují fotografie, dopisy, návrhy šperků, příborů a nábytku, paleta se štětci a jiné osobní památky.Po pařížském období, od roku 1910 se pak na zámku ve Zbirohu po 18 let věnoval tvorbě Slovanské epopeje, cyklu 20 rozměrných pláten s výjevy klíčových událostí v dějinách slovanských národů. Dílo bylo poprvé vystaveno v Praze roku 1928 a mistr je rovněž hlavnímu městu daroval.

       Alfons Mucha zemřel v Praze. Bylo to v prvním roce nacistické okupace, kdy nacisté tvrdili, že české země jsou „odvěkým říšským územím", vystupovali jako panský národ nadlidí a všechno české bylo u nich méněcenné. Začali bezohledně germanizovat a kuli plány, co udělají s českým národem po vítězné válce, až uvolní prostor Čech a Moravy. Část vyvraždí, část přestěhují a zbytek poněmčí... V takovém dusném ovzduší se konal ve středu 19. července 1939 na vyšehradském Slavíně pohřeb tvůrce monumentální Slovanské epopeje, již dokazoval v duchu Palackého, že naše dějiny jsou stálým potýkáním a odvěkým zápasem Slovanů s Germány, na jejichž mohutných plátnech zobrazoval vítězství Žižkovo nad Zikmundovými křižáky, vítězství Slovanů nad řádem německých rytířů v bitvě u Grunwaldu 1410 a jíž Alfons Mucha vléval do našich srdcí myšlenku odporu proti německému násilí, myšlenku odvahy, síly a statečnosti, víry v budoucnost.

       Za české výtvarné umělce se s velkým zesnulým rozloučil Max Švabinský a za rodné Ivančice odborný učitel Josef Říha, který pronesl tuto řeč: „Posvátná půda staroslavného Vyšehradu přijímá opět ve svůj klín jednu z hmotných stránek členů našeho národa, kterým bylo určeno, aby svým duchem a svou prací šířili ve světě znalost o jeho kulturním životě a poslání. Všechny kraje a města naší vlasti vzpomínají pak zde na pražském Slavíně zvláště oněch význačných duchů národa, jejichž kolébka stála kdysi v jejich středu. Také naše jihomoravské Ivančice vzpomínají dnes v tichém smutku odchodu našeho slavného rodáka Mistra Alfonse Muchy; mají při tom živé vědomí podílu na duchovním růstu národa. Neboť dneškem vstupuje třetí rodák ivančický, majíc bezprostřední účast na rozmachu novodobého kulturního života českého, do řady těch, jejichž památka zůstane pro nás věčná: k národnímu buditeli Beneši Metodu Kuldovi a českému historiku dr. Václavu Novotnému řadí se dnes jméno třetího rodáka ivančického, jehož umělecká tvorba svým významem daleko přesáhla hranice naší vlasti.

       A jestliže jsme hrdi na to, že náš vzácný rodák nikdy nezapomínal na své rodiště, ale rád se k nám ve volných chvílích vracel, slibujeme také my za celý náš drahý kraj, že s láskou a vděkem budou Ivančice povždy vzpomínat těch, kteří jejich jméno v národě svým životním dílem oslavili. Mistře drahý, budiž Vám v posvěcené zemi přáno věčného klidu a mezi námi věčné paměti!" Pohřeb našeho velkého rodáka se tak stal v těžkých dobách naší poroby a hlubokého pokoření manifestaci vůle nepodlehnout fašistickému násilí, pevně věřit, že národ český všechny hrůzy slavně překoná ...

Zpracování textu:

Ing. Bohumil Smutný a Eva Skálová ml.

Použité zdroje: Město Ivančice, Straight Efforts s.r.o.
Ivančické zpravodaje
Datum uveřejnění: 20. 07. 2006
Zpracování do elektronické formy: Ing. Bohumil Smutný
Autorská práva: Město Ivančice
Alternativní formáty /PDF/ nepublikován

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  15.08.2007: Za Otou Brückem
  16.07.2007: Alfons Mucha a jeho ivančická přátelská "sezení"
  24.05.2007: Vzpomínka na Jana Fibicha
  04.04.2007: Šedesát let od odhalení pamětní desky P. Adolfa Tesaře
  23.08.2006: Oto Brück
  20.07.2006: Vzpomínky na Alfonse Muchu
  19.06.2006: Prof. Dr. Vinzenz Bulhart, významný vědec, ivančický rodák

english česky