Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   
Město Ivančice » Články a zprávy » Výpis článků


Sociálně - právní ochrana dětí v ORP Ivančice

Město Ivančice zahájilo v únoru 2014 realizaci projektu ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a bn státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je podpora OSPOD Ivančice v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Celý článek

Ohlédnutí za výsledky voleb do Evropského parlamentu v Ivančicích
Ve dnech 23. - 24. 05. 2014 proběhly na území ČR volby do Evropského parlamentu. Jak jsme volili Ivančicích? Nejvyšší podpoře se těšila KSČM se ziskem 19,04%, na druhém místě se umístila ČSSD - 15,71%, třetí ANO 2011 - 15,09%, dále následovaly KDU-ČSL - 11,76%, Koalice TOP 09 a STAN - 9,44% a pětiprocentní hranici v Ivančicích ještě překročila ODS - 7,97%. Volební účast v Ivančicích činila 16,7%. Celý článek

Ohlédnutí za výsledky voleb do PSP ČR v Ivančicích
Ve dnech 25. - 26.10. 2013 proběhly volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jak jsme volili Ivančicích? Nejvyšší podpoře se těšila ČSSD se ziskem 23,48%, na druhém místě se umístila KSČM - 21,27%, třetí ANO 2011 - 19,79%, dále následovaly TOP 09 - 7,73%, KDU-ČSL - 6,78%, ODS - 6,36% a Úsvit přímé demokracie T. Okamury - 6,00%. Do volebních uren bylo v Ivančicích vhozeno celkem 4588 obálek, což odpovídá volební účasti 58,91%. Celý článek

Ohlédnutí za výsledky 2. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích
Ve dnech 25. - 26.1. 2013 proběhlo v ČR druhé kolo volby prezidenta republiky, ve kterých zvítězil Ing. Miloš Zeman. Cílem tohoto příspěvku je vám opět stručně a přehledně přiblížit, jak hlasovali lidé v Ivančicích. 2. kola prezidentských voleb se v Ivančicích zúčastnilo celkem 60,56 % oprávněných voličů (v prvním kole to bylo 60,37%), což odpovídá 4701 odevzdaným obálkám. Z nich bylo platných 4667 hlasů (99,28%). Nejvyšší podpoře Ivančicích těšil kandidát č. 6 - Ing. Miloš Zeman s dosaženým ziskem 3038 hlasů (65,09%), Karel Schwarzenberg získal 1629 hlasů (34,90%). Celý článek

Ohlédnutí za výsledky 1. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích
Ve dnech 11. - 12.1. 2013 proběhlo v ČR první kolo volby prezidenta republiky. Cílem tohoto příspěvku je vám stručně a přehledně přiblížit, jak hlasovali lidé v Ivančicích. Prezidentských voleb se v Ivančicích zúčastnilo celkem 60,37 % oprávněných voličů, což odpovídá 4687 odevzdaným obálkám. Z nich bylo platných 4665 hlasů (99,53%). Největší podpoře se v Ivančicích těšil kandidát č. 6 - Ing. Miloš Zeman s dosaženým ziskem 29,62% hlasů, pomyslné druhé místo by v Ivančicích narozdíl od celostátních výsledků obsadil Jiří Dienstbier s 17,72% hlasů, těsně následovaný Karlem Schwarzenbergem - 17,19% hlasů. Naopak nejniší podpory v Ivančicích dosáhl kandidát č. 5 - MUDr. Přemysl Sobotka. Celý článek

Ohlédnutí za výsledky voleb do Zastupitelstva JMK, aneb jak jsme volili v Ivančicích
Ve dnech 12. - 13.10. 2012 se konaly volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Cílem tohoto příspěvku je vám stručně a přehledně přiblížit, jak hlasovali lidé v Ivančicích. Voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se v Ivančicích zúčastnilo celkem 37,8 % oprávněných voličů, což odpovídá 2934 odevzdaným obálkám. Z nich bylo platných 2845 hlasů. Největší podpoře se v Ivančicích těšili: KSČM 30,29%, ČSSD 27,48%, KDU-ČSL 11,52%, TOP09 a Starostové pro JMK 10,36%, ODS 6,85%. Mandát krajského zastupitele mezi kandidáty z Ivančic obhájil starosta města MUDr. Vojtěch Adam. Celý článek

Vybrané statistické údaje ze sčítání lidu v ORP Ivančice
Více než před rokem proběhlo na území České republiky Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání se konalo k rozhodnému okamžiku půlnoci z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Nedávno Český statistický úřad zveřejnil první předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlé statistické tabulky, které nejsou pro každého snadné nalézt a v přehršli údajů se lehce zorientovat, považoval jsem za vhodné udělat alespoň stručný výtah těch nejzákladnějších a nejzajímavějších údajů, které z výsledků Sčítání vyplynuly. Celý článek

Jak se bydlí v městských bytech
Bytovou správou se zabývá majetkoprávní odbor, konkrétně Ing. Lenka Nováková, účetnictví vede Radka Drápalová. Důležité změny jsou konzultovány s vedoucí OMP Mgr. Lenkou Mrajcovou, vedoucí správy majetku města Mgr. Liběnou Kubíkovou a Radou města Ivančic. Jako jednu z variant bydlení mají občané Ivančic možnost zvolit bydlení v městských bytech. V době před rokem 1989 velká část obyvatel Ivančic bydlela na starém nebo novém sídlišti, a to v družstevních bytech nebo v bytech státních Celý článek

Změny v oblasti nepojistných sociálních dávek od 1. 1. 2012
Sociální reforma I. s sebou počínaje 1. 1. 2012 přinese mnohé změny v administraci a konstrukci nepojistných sociálních dávek. Jak se tyto změny dotknou klientů? Cílem tohoto článku je podat přehled nejvýraznějších změn v případě, že k 1. 1. 2012 budou navrhované změny platné a účinné. V době vzniku tohoto článku ještě nebyl uzavřen legislativní proces, upozorňujeme proto čtenáře, že může dojít ke změnám. V našem regionu bude tyto agendy po 1. 1. 2012 vykonávat namísto odboru sociálních věcí Městského úřadu Ivančice kontaktní pracoviště Ivančice, které je součástí krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Brně. Celý článek

Projekt spolufinancovaný EU „Vzdělávání v eGON Centru Ivančice“ úspěšně běží
Ivančice 7. 11. 2011. Vzdělávací aktivity na Městském úřadě v Ivančicích spolufinancované Evropskou unií, Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou v plném proudu. Využívány jsou nejen e-learningové aktivity, ale především prezenční školení. Účastníci tedy mají zájem hlavně o praktickou stránku školené problematiky. Během první poloviny realizační doby projektu si účastníci projektu, kterými jsou zaměstnanci MěÚ v Ivančicích a Moravském Krumlově a zaměstnanci 48 obcí v územních obvodech a jimi zřízených příspěvkových organizací, prohloubili znalosti týkající se aktuální problematiky elektronizace veřejné správy i počítačových dovedností. Nabídka kurzů a školení se stále rozšiřuje, aktuálně sestává z následujících témat. Celý článek

Změna sídla pracovnic zabezpečujících sociálně - právní ochranu dětí pro ORP Ivančice
Odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice oznamuje změnu sídla pracovnic vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí pro ORP Ivančice z budovy MěÚ Šlapanice na ulici Opuštěné v Brně do budovy Městského úřadu v Ivančicích na Palackého náměstí 5/11, (za Muchovým domem) kde sídlí odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice. K této změně dochází k 01. 04. 2011. Pracovnice oddělení péče o děti budou sídlit v patře této budovy v kanceláři dv. č. 14, tel. kontakt 546419491,94 a 96 v přízemí pak bude kancelář kurátorky pro mládež (dv. č. 02), tel.: 546419489. Celý článek

Úředníci se intenzivně vzdělávají
Město Ivančice na konci roku 2009 odstartovalo tříletý projekt Vzdělávání v eGon centru Ivančice. Za poměrně krkolomným názvem se skrývá bezpočet školení a kurzů, jejichž cílem je zkvalitnit práci úředníků nejen ivančické radnice a obecních úřadů v okolí, ale i úředníků radnice města Moravský Krumlov a obecních úřadů v jeho okolí. Na realizaci projektu se městu Ivančice podařilo získat finanční prostředky z Evropské unie, konkrétně Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na to, jak projekt probíhá, jsme se zeptali manažerky eGon centra Lenky Dittrichové z Městského úřadu v Ivančicích. Celý článek

První rok trvání projektu vzdělávání zaměstnanců veřejné správy
Zvyšování tlaku na efektivitu práce a profesní růst zaměstnanců se nevyhýbá ani veřejné správě. Jednou z priorit ivančické radnice je zvýšení kvality služeb poskytovaných občanům zlepšením práce úředníků, jejich schopnosti zvládnout a reagovat na změny, které přináší dnešní doba v souvislosti s modernizací a elektronizací veřejné správy. Tříletý projekt vzdělávání nesoucí název Vzdělávání v eGON Centru Ivančice úspěšně běží již déle než rok a napomáhá realizaci tohoto cíle. Významnou skutečností je, že 85 % finančních prostředků na realizaci tohoto projektu město Ivančice získalo formou dotace z evropských fondů, konkrétně z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Radnice tak uspoří nemalé finanční prostředky. Celý článek

Vzdělávání v eGON Centru Ivančice
Veřejná správa trpí problémy, zejména nevýkonností, neefektivností a netransparentností. ICT jsou úředníky nedostatečně využívány, nedochází ke sdílení dat, což vede ke zbytečným prodlevám a zátěži pro občany, jako klienty. Proto je nutné vzdělávání úředníků ve veřejné správě věnovat zvýšenou pozornost. Ivančické vzdělávací centrum zahájilo svoji činnost v listopadu roku 2009. Aby financování projektu příliš nezatížilo rozpočet města, bylo využito možnosti financovat projekt z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celý článek

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2010 v Ivančicích
V pátek 28. a v sobotu 29. května 2010 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Mandát poslance PSP ČR obhájil starosta Ivančic MUDr. Vojtěch Adam (bezpartijní, na kandidátce KSČM). Volební účast v letošních poslaneckých volbách činila v Ivančicích 60,48%, tedy nižší než celorepublikový průměr, který dosáhl 62,60%. Pokud se zaměříme pouze na výsledky v Ivančicích, zjistíme, že zde nejvíce hlasů získala Česká strana sociálně demokratická - 22,42%, následují: Komunistická strana Čech a Moravy - 20,19%, ODS - 15,9%, TOP 09 - 13,21%, Věci veřejné - 10,92% a KDU-ČSL 5,75%. Ostatní politické strany a hnutí nezískaly v Ivančících 5% podporu. Celý článek

Zřízení veřejné služby v Ivančicích
Od 1. 7. 2009 došlo ke změně v systému dávek pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů). Tato změna se dotýká příjemců příspěvku na živobytí, a to konkrétně těch, kteří pobírají uvedenou dávku déle než 6 měsíců. Výjimkou jsou osoby, u kterých se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací, nepobírají podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci nebo nemají příjem z výdělečné činnosti. Snaha zvýšit si příjem vlastní prací se nezkoumá u osob starších 65 let, poživatelů starobního důchodu, plně invalidních osob, nezaopatřených dětí, osob dočasně práce neschopných apod. Celý článek

Ve volbách do EP v Ivančicích zvítězila ODS
V pátek 5. června 2009 a v sobotu 6. června 2009 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. V České republice se volilo 22 poslanců. Volební účast činila v Ivančicích 26,69%, méně než byl průměr v celé ČR (28,22%). Výsledky byly vyrovnané, nejvíce hlasů získala od ivančických voličů Občanská demokratická strana - 25,18%, těsně druhá se umístila Komunistická strana Čech a Moravy - 24,54%, třetí ČSSD - 23,16 % a čtvrtá KDU-ČSL - 11,9%. Ostatní strany a uskupení ani v Ivančicích nepřekročily 5% hranici. Celý článek

Rady a tipy chytrých blondýnek, aneb "Vaše cesty k bezpečí"
Rady a tipy chytrých blondýnek, jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost. Krizové řízení města Ivančice Vás touto cestou seznamuje s projektem nazvaným "Vaše cesty k bezpečí", kde Vám pracovnice HZS JmK a PČR - MŘ Brno poradí, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení Vaší bezpečnosti či Vašeho majetku v důsledku kriminality (ve spolupráci s kolegy z Policie ČR - Městského ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno). Celý článek

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Ivančice
MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování a pořizovatel ÚPP na základě § 6 odst. 1 písmena b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 166 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění, zveřejňuje „Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Ivančice.“. ÚAP byly pořízeny v papírové i digitální podobě v souladu se stavebním zákonem, v platném znění a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Celý článek

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje
V pátek 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hod. se uskuteční volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje. V těchto volbách má být zvoleno 65 nových zastupitelů. Hlasovací lístky pro volby budou doručeny voličům nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Právo volit do zastupitelstva Jihomoravského kraje má občan ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v Ivančicích, je zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a alespoň druhý den konání voleb (sobota 18. října 2008) dosáhne věku 18 let. V tomto oznámení se dále dozvíte informace o místě konání voleb v Ivančicích, zásady a způsob hlasovaní a další důležité informace, včetně kontaktů na koho se obracet v otázkách voličských seznamů a voleb samotných. Uveřejněno je také upozornění politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro letošní volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Celý článek

Informace k zákonu o střetu zájmů a možnost nahlížení do registru oznámení od 1.7. 2008
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů dále jen („zákon“) ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“), která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení (dále jen „registr“). U města Ivančice jsou veřejnými funkcionáři: členové zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, členové rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, vedoucí úředníci podílející se na výkonu správních činností zařazení do MěÚ Ivančice, kteří v rámci výkonu své činnosti nakládají s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč, bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, nebo rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení. Celý článek

Co nás čeká a nemine, aneb o připravovaném sběru bioodpadů!
V závislosti na legislativě EU bude v obcích nad 2000 obyvatel od 1. 1. 2010 povinně zaveden tříděný sběr bioodpadů z domácností. K současnému spektru separovaných složek z komunálního odpadu (papír, sklo, plasty a nápojové kartony od mléka a ostatních nápojů) tak přibude další komodita – odpady biologické povahy, které se v domácnostech produkují. Nejinak tomu bude i našem městě. Z hlediska kalendářního se to zdá daleko. Z hlediska praktického naplnění, však velmi blízko. Nebylo by dobré nechávat zavedení systému na poslední chvíli. Proto uvedeme ve stručnosti nejdůležitější potřebné informace. Za základ považujeme stanovení optimálního systém svozu bioodpadů pro naše město. Není problém v rámci zadávacích podmínek výběrového řízení zajistit do čeho budou bioodpady ukládány a kam odváženy. Problém je však v rovině „výchovy občanů“ k třídění této frakce, a dále v rovině praktické, tj. ve stanovení umístění, objemu a počtu odpovídajících nádob. Celý článek

Kontaktní místo Czech POINT na MěÚ Ivančice
Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města - vše lze nyní vyřídit na MěÚ v Ivančicích, nebo z domova elektronicky. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze. Celý článek

Zpětný odběr elektrozařízení šetří naše peněženky
V srpnu 2007 uplynuly dva roky od okamžiku, kdy v České republice začal fungovat zpětný odběr vyřazených elektrozařízení s jejich následným zpracováním a recyklací. Povinnost zajistit zpětný odběr tohoto speciálního odpadu stanovila výrobcům elektrických a elektronických zařízení novela zákona o odpadech. Všichni elektrovýrobci začali k tomuto účelu zakládat tzv. kolektivní systémy. Kolektivní systémy se snaží uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž základě se sběrné dvory a mobilní svozy stávají místy zpětného odběru elektrozařízení. Obci to umožňuje ušetřit náklady za recyklaci elektroodpadů, které občané odevzdávají do sběrných dvorů nebo při mobilním svozu. Na základě uzavřené smlouvy je totiž může bezplatně předat tomuto kolektivnímu systému. Celý článek

Představujeme: Penzion pro důchodce v Ivančicích
Penzion pro důchodce je příspěvkovou organizací Města Ivančice, která zajišťuje péči starobním a invalidním důchodcům, včetně služeb terénních. Nabízí komfortní ubytování včetně dodávek elektrické energie, plynu a teplé a studené vody. Pro jednotlivce v garsoniérách s vlastním sociálním zařízením, pro dvojice v jednopokojových bytech s vlastním sociálním zařízením. Obyvatelé také mohou kdykoliv využívat ostatní prostory pro ně určené, a to 2 klubovny s televizory, knihovnu, tělocvičnu, bezbariérovou koupelnu, místnost pro bohoslužby a odpočinkové koutky na chodbách. Kapacita zařízení je 75 osob. Celý článek

Plánovaný rozvoj sociálních služeb v Ivančicích
Počátkem roku 2007 byl v Ivančicích zahájen proces tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb. Rádi bychom Vás, vážení spoluobčané, informovali o jeho postupných krocích. Cílem projektu je především zvyšování dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb nejen v Ivančicích, ale v celém území správního obvodu Městského úřadu Ivančice. Jde tedy o to, aby služby, které dnes využívají senioři, zdravotně postižení či další skupiny sociálně znevýhodněných osob, byly takové kvality a četnosti, aby maximálně vyhovovaly Vám občanům. Prvním krokem bylo uzavření smlouvy (dohody o partnerství) s nestátní neziskovou organizací Ekologos o.p.s., jejímž prostřednictvím byl získán grant z EU činící 100% nákladů projektu (tedy 880 857,- Kč ). Díky této možnosti nebudou muset Ivančice platit žádnou spoluúčast ze svého rozpočtu. Celý článek

Studny a vrty určené jako zdroj pro individuální zásobování domácností pitnou vodou a zánik povolení k odběru podzemních vod
Poté, co jsme zhruba před 14 dny uveřejnili příspěvek "Studny a jejich právní náležitosti" od Ing. Jiřího Nováka z VAS a. s., přinášíme Vám nyní praktický návod od Odboru životního prostředí našeho MěÚ Ivančice, vodoprávního úřadu. Článek Vám prozradí, že v dané záležitosti může v podstatě nastat několik případů: 1) Studna (vrt) byla vybudována před 1. lednem 1955, 2) Studna nebo vrt byla vybudována resp. povolena v období 1.1.1955 do 31.12.2001, 3) Studna (vrt) byla vybudována resp. povolena po datu 31.12.2001. Součástí článku jsou také všechny formuláře, které budete potřebovat při řešení s vodoprávním úřadem. V neposlední řadě jsou uveřejněny také "Časté dotazy", které Vám přehlednou formou zprostředkují odpovědi na konkrétní situace. Celý článek

STUDNY a jejich právní náležitosti
V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě „mediální kampaně“, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností, v jejichž důsledku vzniká v podstatě zbytečná panika mezi širokou veřejností.
Studny jsou stavbami ve smyslu stavebního zákona a jsou dokonce speciálními stavbami – vodními díly dle § 55 zák. č. 254/2001 Sb. ve znění dalších předpisů (dále jen vodní zákon). Podle stejného § vodního zákona jde o vodní díla především sloužící k nakládání s vodami. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona je k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, nebo k jejich odstranění, třeba stavební povolení vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního úřadu ... Celý článek

Informace k zákonům o pomoci v hmotné nouzi a sociálních službách
Od 1. ledna 2007 jsou účinné dva nové sociální zákony, které nově upravují oblast dávek sociální péče a oblast sociálních služeb. Zjednodušeně lze říct, že zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. nově stanovuje podmínky pro pomoc osobám s nízkými příjmy – tzn. v hmotné nouzi. Tento zákon svou účinností ruší zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, podle kterého se dosud vyplácely sociální dávky, obecně nazývané dávky doživotního minima. Dále vstoupil do účinnosti zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Sociální služby pomáhají člověku řešit vzniklou nepříznivou životní situaci. Tyto služby jsou členěny na terénní, ambulantní a pobytové služby. Vše, co potřebujete vědět Vám objasní tento článek. Příspěvky pro ivančický region vyřizuje odbor sociálních věcí Městského úřadu Ivančice v přízemí budovy na Palackého nám. 11. Součástí publikovaného materiálu je i přehled úřednic odboru sociálních věcí s kontaktními telefony, odkazy na formuláře žádostí a ostatních příloh. Celý článek

Vyjádření tajemníka MěÚ k recyklační lince
O tom, jak paměť selhává, komu selhává a proč zejména před volbami, nechci s Mgr. Vodičkou polemizovat. Ani nechci rozebírat jím zkonstruovanou HROZBU recyklační linky na Karlově v Ivančicích-Němčicích. To chápu skutečně pouze jako předvolební pokus – a chabý.

Ale na to, že v článku Mgr. Vodičky je účelově diskreditována práce úředníků MěÚ Ivančice, kteří jsou osočováni z nedodržování povinností stanovených zákonem – v tomto případě správním řádem - musím jako tajemník MěÚ reagovat.

Celý článek

Koncept integrovaného dopravního systému pro Ivančicko
Společnost KORDIS JMK, spol. s r. o. připravuje další rozšíření Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Od poloviny roku 2006 (pravděpodobně po 1.7. 2006) se počítá se spuštěním etapy, která do systému zahrne Ivančicko a také Židlochovicko. Pod pojmem integrovaný dopravní systém (dále jen IDS) se rozumí takový způsob zajištění veřejné dopravy v území, v němž jednotlivé druhy dopravy (vlak, autobus) vzájemně spolupracují. Vytváří se tak přehledný systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji. Celý článek

O jednom článku v MF DNES dne 14. 10. 2005
       Oficiální stanovisko města k článku v MF DNES, 14.10.2005.

       V Mladé Frontě vyšel 14.10.2005 článek pod výrazným titulem „Změnili názvy ulic, lidé pak doklady. Nezákonně.“ Už nadpis tohoto článku není pravdivý a jeho obsah rovněž tak.

       Tedy předně: v Ivančicích nedošlo ke změně názvů ulic. Pojmenovány byly výhradně ty, které dosud vůbec žádný název neměly. Jde o ulice v místních částech Alexovice, Letkovice a Němčice. V každé z nich žije 400 – 600 občanů a celkem byly přiděleny 34 názvy ulic. Z toho zřetelně plyne, že nešlo o zbytečný a neúčelný počin, jak tvrdí autor článku, ale o krok, vedoucí jednoznačně k usnadnění orientace v těchto rozrůstajících se částech města.

Celý článek

Cena Města Ivančice za rok 2004
Institut "Cena města Ivančice" vznikl především proto, aby bylo možné ocenit naše spoluobčany, kteří se neptají „co musí město udělat pro mě“, ale naopak „co mohu udělat pro město“. Tři jména letošních oceněných (resp. za rok 2004) jsou již od července známá - Ing. Jan Blatný, Karel Novotný a Jan Poul. Co vlastně dokázaly tyto ivančické osobnosti, čeho ve svém životě dosáhly a proč získaly velké poděkování a respekt města Ivančice, to vše Vám prozradí následující článek. Celý článek

Výborně, Senáte!
Před časem jsem informoval na našich stránkách o účasti členů Předsednictva Energoregionu 2020 na semináři,který pořádala předkladatelka „Atomového zákona" senátorka a členka Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů RNDr. Jitka Seitlová. Mezi tím se dospělo ke schvalování novely v Senátu dne 29.7. kterého se rovněž zástupci Předsednictva Energoregionu 2020 zúčastnili. Celý článek

Návrhy na udělení Ceny města Ivančice
Před časem portál města Ivančice uveřejnil informaci o zastupitelstvem schválených pravidlech pro letošní udělování Ceny města Ivančice a také popis způsobu, jakým může každý z občanů města navrhovat své kandidáty za rok 2004 i prostřednictvím e-mailu. Do současné chvíle přišly na elektronickou podatelnu dva návrhy. První je pro oblast sport - trenér cvičitel, druhý se týká kategorie výchovy a vzdělání. Oba návrhy Vám nyní přinášíme ... Celý článek

Pohled tajemníka na kozla a zahradníka
Ani se nechce věřit, že celý ten humbuk o ivančické radnici, který zaplnil v nedávno minulých dnech stránky novin a televizní obrazovky, inicioval a načasoval Vančák. A přece je tomu tak – bohužel. Co tím sledoval, ví jen on. Snaha je však zřejmá. Zdiskreditovat a v očích veřejnosti očernit práci zaměstnanců městského úřadu a především vedení města. Celý článek

Návrh pojmenování ulic
Zastupitelstvem města Ivančice bylo dne 7. března 2005 schváleno přidělení názvů ulicím ve vnitřním městě, které doposud pojmenovány nebyly. O důvodech tohoto rozhodnutí jste byli informováni v březnovém článku na ivančickém portálu. Nyní Vám přinášíme přehledné mapky místních částí Němčice, Letkovice a Alexovice, ve kterých najdete návrh pojmenování ulic. Celý článek

Veřejné projednání konceptu územního plánu
12. dubna proběhlo veřejné projednávání konceptu řešení územního plánu města Ivančice. Město Ivančice nemá v současné době schválený územní plán, který by byl právně platným dokumentem. V roce 1995 byla Urbanistickým střediskem Brno zpracována Urbanistická studie Ivančice v rozsahu k.ú. Alexovice, Kounické Předměstí, Letkovice a Němčice, nahrazující koncept územního plánu sídelního útvaru, ale její projednání nebylo ukončeno. Celý článek

Návštěva v senátní lavici
Novela Atomového zákona se projednává na 4. schůzi Senátu, která začala 30.3.2005. Předsednictvo Energoregionu 2020 podniká kroky na podporu přijetí, aby byl uveden v život. Energoregion 2020 je sdružení obcí ve dvacetikilometrovém pásmu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Jedná se o 140 obcí s cca. 100 000 obyvateli. Sdružuje obce tří okresů - Třebíče, Znojma a Brna-Venkova. Celý článek

Zpráva o povodňové situaci v Ivančicích 18.3.– 21.3.2005
V uvedených dnech došlo vlivem rychlého tání sněhu v oblasti Českomoravské vrchoviny k naplnění koryt řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné tak, že bylo nutno vyhlásit III. SPA – stav ohrožení pro část správního území pověřené obce III. stupně, a to pro Ivančice, Oslavany, Moravské a Nové Bránice, Dolní Kounice a Pravlov. Celý článek

Pravidla pro udělování Ceny města Ivančice
Na svém březnovém zasedání schválilo Zastupitelstvo města Pravidla pro udílení Ceny města Ivančice. V našem případě je formulováno udělení Ceny jako ocenění občanům, kteří svojí činností nebo dílem výrazně přispěli k posílení dobrého jména našeho města. Ocenění je nazváno Cenou města Ivančice a je doprovázeno vedle finanční hotovosti (1 000 Kč ) i reprodukcí obrazu Alfonse Muchy s názvem „Vzpomínka.“ Celý článek

Přidělení názvů doposud nepojmenovaným ulicím
Zastupitelstvem města Ivančice bylo dne 7. března 2005 schváleno přidělení názvů ulicím ve vnitřním městě, které doposud pojmenovány nebyly. Označení ulic pomocí názvů spadá právě do kompetence Zastupitelstva. K tomuto kroku bylo přistoupeno v současné době také proto, že bude probíhat výměna občanských průkazů bez strojově čitelné zóny. Dalším rozhodným vlivem bylo odstranění nepřehlednosti a chaosu při orientaci v našem městě pro „Nevančáky“, o cizincích ani nemluvě. Celý článek

Setkání s podnikateli města
Dne 28. února 2005 proběhlo setkání vedení ivančické radnice s místními podnikateli. Úkolem této první schůzky bylo zřízení orgánu schopných lidí, kteří ve svém oboru něco znamenají, mají za sebou výsledky práce, které přinášejí pozitivum pro ostatní spoluobčany. S takto utvořeným uskupením chce ivančická radnice dosáhnout změny ve vzájemné komunikaci a v informovanosti mezi vedením města a podnikateli. Celý článek

Otázky pro místostarostu
Rozhovor s místostarostou Jaroslavem Pospíchalem vyšel v aktuálním čísle nezávislého regionálního čtrnáctideníku ZRCADLO (11. února 2005). Martin Sklenář s ním hovořil o různých tématech, jakými jsou např. osadní výbory, společenské organizace, kultura, sport, Mikroregion, Energoregion, či železniční most "Železňák". Pan místostarosta také bilancoval uplynulý rok a naznačil výhledy na rok aktuální. Jako zajímavost prozradil, komu dal svůj hlas v soutěži "Největší Čech" a co dělá ve volném čase .... Celý článek

Jak jsme volili v Ivančicích, aneb povolební statistiky a analýzy
Kdyby ivančičtí voliči rozhodovali o složení krajského zastupitelstva, zvítězila by KSČM. Máme svého nového krajského zastupitele, kterým se stal starosta MUDr. Vojtěch Adam. A jak si vedl Ing. Sládek? Velmi zajímavé výsledky přinesly také Budkovice a Řeznovice. První kolo senátních voleb v Ivančicích znamenalo převahu pro kandidáta za ODS, MUDr. Julínka, který o 270 hlasů předstihl svého soupeře z KSČM Iljiče Procházky. To vše a mnohem víc se dozvíte v článku plném povolebních analýz. Celý článek