Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   
Město Ivančice » Články a zprávy » Výpis článků


Zahájení nového školního roku 2013/2014 na ivančických školách

V pondělí 2. září 2013 proběhlo na ivančických základních a středních školách zahájení nového školního roku. V naší reprotáži se podíváme do některých z nich. Základní škola T. G. Masaryka na Brněnce zahajovala nový školní rok na školním hřišti, Základní škola Vladimíra Menšíka již tradičně využila pro zahajovací slavnost nádvoří ivančické radnice, Základní škola Řeznovice přivitala děti odpolední zahradní slavností. Slavnostních zahájení se účastnili také zástupci města - starosta MUDr. Vojtěch Adam, místostarosta Radoslav Skála, či radní - Mgr. Jana Heřmanová a Mgr. Radek Musil. Na všech základních školách byli přivítání prvňáčci, kterých bylo více, než v předchozích letech. Celý článek

Zahájení nového školního roku 2012/2013 na ivančických školách
V pondělí 3. září 2012 byl na ivančických školách slavnostně zahájen nový školní rok 2012/2013. ZŠ T.G. Masaryka zahajovala tradičně na školním hřišti v 8:00 a přivítala jako hosta za Město Ivančice místostarosty R. Skálu. ZŠ a MŠ Ivančice - Němčice zahájila nový školní rok též v 8:00 za účasti zástupkyně Skupiny ČEZ, která škole slavnostně předala šek v hodnotě 15.000,- Kč. V 9:00 zahajovala nový školní rok ZŠ Vladimíra Menšíka na nádvoří ivančické radnice za účasti místostarosty R. Musila. První školní den byl završen zahájením nového školního roku v 15:30 na školní zahradě ZŠ a MŠ Řeznovice, který byl již tradičně pojat v duchu zahradní slavnosti. Za zmínku stojí blížící se oslavy 100. výročí školy. Celý článek

Zahájení nového školního roku 2011/2012 na ivančických školách
Ve čtvrtek 1. září 2011 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku na ivančických základních školách. V naší reportáži se vypravíme do některých z nich. Při slavnostních zahájeních tradičně nechyběli ani zástupci města. Děti na ZŠ T. G. Masaryka přivítal nový ředitel školy, Mgr. Tomáš Chytka. Ve svém proslovu podtrhl záměr dále zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání. Jedním z hlavních úkolů pro letošní školní rok bude zapojení do projektu EU Peníze školám. ZŠ Vladimíra Menšíka zahájila nový rok již tradičně na nádvoří ivančické radnice. Ředitelka L. Vokurková popřála dětem úspěšný školní rok a zmínila také zdařilou renovaci budovy II. stupně. Fotografické ohlédnutí přinášíme také z Řeznovic. Celý článek

ZUŠ Alfonse Muchy: Chvála šikovných dětí
Děti a studenti si nyní užívají prázdninový oddech od soustavného zpracovávání přísunu nových poznatků a plnění domácích úkolů. Mnozí žáci základních, středních škol a dokonce i děti předškolního věku studují ještě jednu školu navíc – ivančickou základní uměleckou školu. A není jich málo, v září 2010 nastoupilo do naší Základní umělecké školy A. Muchy téměř sto žáků ve výtvarném oboru, 40 v tanečním a 260 v hudebním oboru z Ivančicka a Dolních Kounic. Tato čísla se v posledních letech opakují jen proto, že je v dnešní ekonomicky napjaté době přes veškerou snahu nemožné dosáhnout souhlasu našeho zřizovatele se zvýšením počtu přijímaných žáků. Nemůžeme pak uspokojit všechny zájemce, kteří přijdou a prokážou předpoklady ke studiu. Celý článek

Zahájení nového školního roku 2010/2011 ...
Ve středu 1. září 2010 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku na všech ivančických školách. Nechyběly tradiční proslovy ředitelů škol. Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka ZŠ V. Menšíka seznámila přítomné s chodem školy, vyučujícími v jednotlivých třídách a o tom, co se povedlo během loňského školního roku a prázdnin vybudovat, opravit a zmodernizovat. Mgr. Otmar Němec, ředitel ZŠ T.G.M., mimo jiné zdůraznil, že jedním z hlavních úkolů pro letošní školní rok je zapojení se do projektu EU Peníze školám. Pomocí šablon klíčových aktivit sestaví projektovou žádost s názvem "Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základní škole", na jejímž základě škola obdrží finanční dotaci. Celý článek

Projekt rubikon a hejtmanské školní kolo v Ivančicích
Základní škola TGM v Ivančicích žila novým projektem. V úterý 9. března proběhlo slavnostní zahájení soutěže Rubikon za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška. K projektu Rubikon i samotné soutěži se konala tisková konference. Konkrétní informace podávali manažer projektu Mgr. Petr Vinš za o.s. AISIS, Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka odboru pro mládež, MŠMT, ředitelka SVČ Ivančice. Přínos projektu pro mládež potvrdil Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, který vzal nad Rubikonem záštitu. Jakým způsobem se zapojila škola přednesl ředitel ZŠ TGM Ivančice Mgr. Otmar Němec. Přítomní novináři se dotazovali, jaký přínos projekt má pro žáky či studenty ve věku 12 – 16 let, které školy a oblasti jsou zapojeny nebo jak probíhaly přípravy v hodinách. Celý článek

Zápisy dětí do 1. tříd a další dění na našich školách ...
Ze zajímavého dění na našich školách v posledních dvou měsících vybíráme: zápisy žáků do 1. ročníku. Jakým způsobem ho pojaly ZŠ Vl. Menšíka a ZŠ T.G. Masaryka? Ať šly děti indiánskou stezkou, či se zvířátky, brzy se setkají na nové životní cestě školního vzdělávání. Obě školy dále pořádaly oblíbenou recitační soutěž. Podíváme se i za sportem, tentokrát za halovou kopanou a seznámíme se s průběhem i výsledky. Chybět nebude ani ohlédnutí za matematickou soutěží Pythagoriádou, která proběhla na ZŠ Vl. Menšíka. Mnoho dalších zajímavostí najdete v tomto článku ... Celý článek

Podzim na ivančických školách
Po čase opět zavítáme na naše 2 největší školy, abychom zjistili, co zajímavého se zde v poslední době událo. Ač toho bylo mnoho, vybíráme málo z toho nejzajímavějšího. ZŠ Vladimíra Menšíka vzpomněla výročí narození našeho slavného rodáka Vladimíra Menšíka vzpomínkovým programem připraveným pro své žáky. Škola pořádala v říjnu den otevřených dveří, také se zde konal 2. ročník burzy středních škol "AMOS 2009". ZŠ T.G. Masaryka si připomněla podzimní tradice Halloween a Dušičky, žáci poznávali nejen město Ivančice, ale podrobně si zmapovali i svoji školu v projektu "Škola základ života". Tímto vás zveme také na Den otevřených dveří v sobotu 21. 11. 2009. V našem ohlédnutí nechybí ani sportovní úspěchy, okrskové kolo a okresní finále v kopané. Celý článek

Zahájení nového školního roku 2009/2010 na ivančických školách
Zahájení školního roku na ZŠ V. Menšíka v Ivančicích proběhlo jako v loňském roce 1. 9. na nádvoří ivančické radnice. Po krátkém hudebním vystoupení dívek z 1. stupně proběhla oficiální část - přivítání zástupců MěÚ v Ivančicích. V úvodní části seznámila ředitelka přítomné s chodem školy, vyučujícími a o tom, co se povedlo vybudovat, opravit a zmodernizovat. Slavnostní část byla věnována prvňáčkům. Také na ZŠ T. G. Masaryka přivítal ředitel Mgr. Otmar Němec hosty z MěÚ a SVČ, srdečně pozdravil prvňáčky a ve svém proslovu zhodnotil předešlý školní rok. Co se týká aktuálního školního roku, hovořil o novém školním vzdělávacím programu, změnách v pedagogickém kolektivu a záměru dále zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání. Celý článek

ZUŠ Alfonse Muchy v jubilejním roce
Letos opět navštěvoval školu v Ivančicích a její pobočky (Dolní Kounice, Neslovice a Němčice) maximální povolený počet žáků – 391. Zájem o studium především ve výtvarném a tanečním oboru překračuje současné možnosti. Opakovaně žádáme zřizovatele – Jihomoravský kraj – a jeho prostřednictvím ministerstvo školství o povolení počet přijatých žáků navýšit. Protože se de facto jedná o navýšení finanční dotace, přidává se dnes k obvyklým důvodům proti i pádný argument: krize. Celý článek

Zápis do 1. tříd na ZŠ TGM, prevence šikany na ZŠ a MŠ Ivančice - Němčice a další školní události ...
Dne 27. 1. 2009 se na ZŠ TGM konal zápis do prvních ročníků. Chodby v přízemí školy se zaplnily budoucími školáky a jejich rodiči. V letošním roce přišlo k zápisu 57 dětí. Žáci ZŠ a MŠ Ivančice - Němčice se zúčastnili celoškolního projektu k prevenci šikany formou netradičního výukového dne, který probíhal jako celoškolní projekt napříč všemi ročníky školy a byl zaměřen na prevenci šikany a zmapování klimatu školy. Více dalších zajímavosti se dozvíte v článku ... Celý článek

Slavnostní zahájení nového školního roku 2008/2009 v Ivančicích
V pondělí ráno 1. září 2008 proběhlo na ivančických školách slavnostní zahájení nového školního roku. V našem ohlédnutí se podíváme na naše dvě největší základní školy, tedy T. G. Masaryka a Vladimíra Menšíka. Zahájení školního roku na ZŠ V. Menšíka v Ivančicích bylo oproti minulým rokům netradiční. Jednak se žáci sešli až v 9 hodin a ne ve škole, ale na nádvoří ivančické radnice. Paní ředitelka Lenka Vokurková s dětmi celé zahájení pojala jako procházku pohádkou. Nejdříve proběhla oficiální část - přivítání zástupců MěÚ v Ivančicích. ZŠ T.G. Masaryka zahájila nový školní rok již tradičně na školním hřišti, kde ředitel Mgr. Otmar Neměc přivítal hosta starostu města MUDr. Vojtěcha Adama, žáky a zejména ty, kteří poprvé zasednou do školních lavic, naše prvňáčky. Celý článek

Dny dětí a další události ivančických školách ...
Ze zajímavého dění na našich školách z května a června 2008 pro Vás vybíráme následující události: Ve čtvrtek 29. května se školní fotbalová „reprezentace“ ZŠ Vl. Menšíka vydala do Jihlavy bojovat o postup do celorepublikového finále v minikopané. V týdnu od 26. 5. do 30. 5. 2008 byly třídy páťáků ZŠ T. G. Masaryka ve Škole v přírodě v letním rekreačním zařízení Pod Templštýnem. Řada rodičů měla obavy, jak to děti zvládnou. Některé byly poprvé samy mimo domov. Obavy byly zbytečné. Každoročně se na ZŠ T.G. Masaryka slaví ve sportovním duchu „Den dětí“. V pátek 30. května proběhl na školním hřišti tradiční sportovní den pro žáky II. stupně, 2. 6. 2008 poté pro třídy prvního stupně. Stalo se tradicí, že pátek nejbližší 1.6., tedy Dni dětí, si deváťáci ze Základní školy Vl. Menšíka, kteří se už cítí být skoro dospělými a rozhodně ne dětmi, chystají program pro své nejmenší spolužáky, děti z prvního stupně. Tuto akci nazvali "Děti slaví s dětmi". Letos pozvali ještě děti z mateřské školky na Chřestové ulici. V rámci akce "Dopravní výchova" 4. 6. 2008 absolvovali žáci 5.B výukový program na dopravním hřišti v Oslavanech. Další zajímavosti se dozvíte v článku ... Celý článek

Ohlédnutí za děním na ivančických školách ...
Ze zajímavého dění na našich školách v průběhu jarních měsíců 2008 pro Vás vybíráme následující události: "Nebojme se Evropy", tak se jmenuje soutěž, které se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠ Vladimíra Menšíka. Autory soutěže jsou pracovníci SVČ Ivančice. Cílem je zábavnou formou motivovat žáky, aby se zajímali o dění kolem sebe a svět, ve kterém žijeme. Na ZŠ T.G. Masaryka se těšili z úspěchu, kterého dosáhly její týmy ve vědomostní soutěži "Najdi co neznáš" připravenou portálem Seznam.cz. Podíváme se i na sport: v březnu se v Městské sportovní hale v Ivančicích odehrál okrskový turnaj 6.-9. tříd základních škol v basketbale. Turnaj vypadal spíše jako městské derby, zúčastnily se ho všechny 3 školy z Ivančic – ZŠ TGM, Gymnázium Ivančice, ZŠ Vl. Menšíka a jediná vzdálenější škola ZŠ Ořechov. Dozvíte se také o okresním finále v halové kopané základních škol. Postup mezi 6 nejlepších škol okresu Brno-venkov si po přesvědčivých výkonech v okrskovém kole zajistila pořádající ZŠ Vladimíra Menšíka. Mnoho dalších zajímavostí najdete v tomto článku ... Celý článek

Zápisy prvňáčků a další zajímavé události na ivančických školách
Jak Základní škola T. G. Masaryka, tak ZŠ Vladimíra Menšíka otevřely dne 5. února 2008 své dveře budoucím školákům, kteří přišli k zápisu do prvních ročníků školního roku 2008/2009. Jak vše probíhalo na obou školách, Vám včetně fotodokumentace podrobně vykreslí následující příspěvky. K rozvoji dětského vyjadřování přispívá také recitace básní. Básně děti učí vnímat krásu, rozlišovat dobré i zlé, přemýšlet o světě nejen rozumem, ale i citem. Proto obě základní školy pořádaly své recitační soutěže. Jakých úspěchů dosáhli žáci ze ZŠ Vladímira Menšíka na chemické olympiádě 2007/2008 Vám prozradí příspěvek Mgr. Pavla Švehlíka. V průběhu měsíce ledna probíhala ve školní družině na ZŠ T. G. Masaryka soutěž „SUPER STAR“. Protože děti zpívají rády a je pro ně vždy těžké vybrat si jen jednu soutěžní písničku, rozhodli se pro uspořádání hned tří kol ... Celý článek

Předvánoční čas na našich základních školách
V našem novoročním ohlédnutí za předvánočním časem se nejprve vrátíme ještě do listopadu, kdy Základní škola T. G. Masaryka přívitala zájemce z řad veřejnosti dnem otevřených dveří a připravila jim nejen možnost prohlídky školy, ale i zajímavý program. Mikulášský týden přinesl mnoho zajímavých akcí pro děti na obou ivančických školách, ať už jde o sport - mikulášské turnaje ve volejbalu a házené, nebo chození čertů, mikulášů a andělů na školách. Pro obyvatele Penzionu připravily mikulášskou nadílku děti ze ZŠ Vladimíra Menšíka. Dále se také dozvíte, jak na žáky zapůsobil v adventním čase výlet do rakouské metropole Vídně a podíváme se také na Vánoční jarmark a dozvíte se, jakým způsobem žáci a pedagogové pomáhají jedné z nejchudších zemí světa - Ugandě zapojením do projektu "Adopce na dálku". Celý článek

Dění na základní škole Vladimíra Menšíka, podzim 2007
Až doposud jsme vám pravidelně přinášeli informace o dění na ZŠ T.G. Masaryka, nyní rozšiřujeme rubriku o události také ze Základní školy Vladimíra Menšíka, kterou si nejprve představíme. Dozvíte se například, že škola vyučuje v ve školním roce 2007/08 v 1. a 6. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného „Otevřená škola“, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu „Základní škola“. Poté se již podíváme, co zajímavého se na škole událo v průběhu letošního podzimu. Stejně jako v minulých letech, dalo by se tedy říci, že již tradičně, se škola snažila dětem připomenout, že Evropa slaví svůj „Evropský den jazyků“. „Mladí tvůrci pro Dunaj“, tak se jmenuje výtvarná soutěž ke Dni Dunaje 2007, do které se zapojili žáci 2. ročníku pod vedením své třídní učitelky Mgr. Marie Janečkové. Žáci 6. ročníků se účastnili adaptačního pobytu v kempu "Basketbalka" a zajímavého dopoledne plného přírodovědných pokusů, hádanek a hlavolamů na Stříbském mlýně. Protože podle statistik přibývá dětí s cigaretou, rozhodli se na škole v letošním školním roce oslavit a také dětem připomenout, že existuje něco jako Mezinárodní nekuřácký den. V listopadu se zúčastnily třídy 9. A a 9. B soutěže Přírodovědný klokan 2007/2008. Jaké byly výsledky a mnohem více dalších informací, to Vám již prozradí následující článek .... Celý článek

Ohlédnutí za děním na ZŠ T.G.M. na podzim
Opět Vám přinášíme informace o dění na ZŠ T.G. Masaryka a ohlédnutí za prvním čtvrtletím školního roku 2007/2008. Ve sportu se žáci zúčastnili okresního finále ve fotbalu a také házené. Žáci 2.B se vypravili do knihovny a zjistli, že jsou už šikovní čtenáři. I výuka výtvarné výchovy přinesla zajímavá témata. S žáky 6. ročníků byla letos zahájena práce ve výtvarné výchově tématem bludiště. V 8. ročníku letos zahájili výtvarku projektem na téma Templáři, vzhledem k 700. výročí zániku řádu templářů v roce 1307, čili upálení velmistra templářského Jaquesa de Molay v Paříži. A nakonec máte možnost vidět několik fotografií z tzv. Adaptačního programu, kterého se zúčastnili žáci 6. - 8. ročníků. Celý článek

Nový školní rok 2007/2008 v Ivančicích ...
V pondělí 3. září 2007 se otevřely dveře všech ivančických mateřských, základních a středních škol, aby slavnostně zahájily nový školní rok a přívítaly své žáky a studenty. Nejdříve Vám ivančický portál představí seznamy žáků zapsaných do 1. tříd ve školním roce 2007/2008 na ZŠ a MŠ Němčice, ZŠ Řeznovice, ZŠ Vladimíra Menšíka a v neposlední řadě na ZŠ T.G. Masaryka. I ivančické mateřské školy se mají letos čím pochlubit - děti letos nastoupily do opravené MŠ Němčice a MŠ Alexovice. V době prázdnin probíhaly v obou mateřských školách větší opravy a investiční akce. Více vám prozradí samostatný příspěvek paní ředitelky Mgr. Marie Magerové. Ačkoliv letos začíná nový školní rok až 3. září, k 1. září - začátku nového školního roku, napsal Jan Kouřil poutavý medailonek. Podle jeho soudu je 1. září výjimečným dnem. Divíte se, proč jej považuje za výjimečný? Zaujal nás také projev Mgr. Otmara Němce, ředitele ZŠ TGM, k slavnostnímu zahájení nového školního roku, který pronesl před žáky, rodiči, kolegy a hosty na školním hřišti ráno 3.9.2007 a přinášíme Vám jej v plném znění. Na závěr nebude chybět ani několik fotografií ... Celý článek

Zápis prvňáčků a několik dalších zajímavostí z dění na ZŠ TGM Ivančice
Jednou z nejvýznamnějších každoročních událostí v dění základní školy je bezesporu zápis budoucích prvňáčků. Na základní škole T. G. Masaryka v Ivančicích proběhl zápis žáků do prvních tříd dne 6. 2. 2007. Zápis prvňáčků se vydařil a dostavilo se 46 předškoláků. Ve školním roce 2007/2008 tak budou otevřeny dvě první třídy. Několik akcí pořádala komise českého jazyka. Jednak se konalo 1. kolo soutěže Olympiáda v českém jazyce. Druhou, neméně významnou soutěží je soutěž dětských recitátorů a příznivců poezie z řad žáků. Když se žáci 4. třídy učili o prvních obyvatelích na území našeho státu – KELTECH – narazili na slovo OPPIDUM. Co z toho vzniklo, Vám prozradí příspěvek paní učitelky Vařejkové. V Nové Vsi se sešli plaváčci ze základních škol z Nové Vsi, Neslovic a ze základní školy T. G. Masaryka Ivančice. V plavecké soutěži „Novoveští plavčíci“ soutěžilo celkem 6 družstev. Přozradíme Vám průběh soutěže a výsledky. Neopomene ani výtvarnou výchovu a exkurzi žáků 7. tříd na výstavě, která se konala v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. Na závěr našeho ohlédnutí si připomeneme "Soutěž o počítačovou učebnu", které se zúčastnili žáci od 7. do 9. ročníku a dozvíte se, jak vše dopadlo. Celý článek

Dění v závěru roku na ZŠ TGM Ivančice
Co zajímavého se událo na Základní škole T. G. Masaryka v posledních dvou měsících roku 2006? Žáci 6. ročníku se vypravili za návštěvou výstavy výtvarnice Zorky Ságlové v Moravské galerii v Brně. Celá akce měla tak trochu punc dobrodružství, neboť jsme se do Brna vydali vlakem: někteří viděli poprvé zblízka ivančické nádraží, někteří dokonce jeli prvně vlakem! A to ještě nebylo všechno. Více Vám prozradí článek Mgr. Bubeníkové. Žáci 1.B. podnikli cestu do Slabikářova. Provázela je na ní písmenková víla – paní učitelka. Prozradila jim, jaké úkoly musí splnit, aby se do Slabikářova dostali. Druháci soutěžili v jízdě na koloběžkách, a když hovoříme o sportu, nelze ani opomenout pěkné prosincové výsledky v okrskovém a posléze i okresním kole ve šplhu. Na úplný závěr se ještě ohlédneme za mikulášskou nadílkou. Celý článek

Podzim na ZŠ TGM Ivančice
Již jsou za námi první školní měsíce a to je důvodem k malému ohlédnutí, co zajímavého se událo. Na začátku školního roku byla zhodnocena internetová školní soutěž "Co nevím, to si najdu". Tato soutěž ostatně nekončí a probíhá i letos. Když už jsme v oboru výpočetní techniky, dozvíte se také, že se ZŠ T.G. Masaryka zapojila do soutěže o počítačovou učebnu. Jak vnímají podzim čtvrťáci, Vám prozradí ukázka jejich výtvoru. Vydali se na procházku do lesa. To byla nádhera! To bylo barev! Žlutá, zelená, červená, až oči přecházely. Podzimní příroda je opravdu pestrá. Neodolali. Nasbírali kaštany, žaludy, listy, traviny i kamínky. Volejbal, florbal, stolní tenis, to vše patří do sportovních aktivit a soutěží, kterých se žáci v říjnu zúčastnili. Nezapomeneme však ani na ivančickou výstavu chryzantém a podíváme se na výtvarné práce žáků 9. ročníků. Celý článek

Zahájení nového školního roku v Ivančicích
4. 9. 2006 - proslov Mgr. Otmara Němce (ředitele základní školy T.G. Masaryka) k zahájení nového školního roku: "Děvčata a chlapci, vážení rodiče, kolegyně i kolegové, dovolte mi, abych Vás přivítal na zahájení nového školního roku 2006/2007. Vítám mezi námi našeho hosta, tajemníka MěÚ, pana Mgr. Jiřího Vařejky. Zvlášť srdečně bych chtěl přivítat naše prvňáčky. Vám, děvčata a chlapci 1. ročníku přeji, aby Vás učení bavilo, abyste do školy chodili s radostí a abyste získali jak řadu nových poznatků, tak zároveň i spoustu nových kamarádů." Celý článek

Ohlédnutí za obdobím před koncem školního roku ...
Blíží-li se konec školního roku, neznamená to jen zkoušení, testy, uzavírání klasifikace a různé jiné trápení, ale především v atmosféře nadcházejícího léta je uvolněnější nálada a na žáky čekají i ty zábavnější stránky školního života - výlety, exkurze výstav, sportovní soutěžení a jiné radovánky. A tak období před koncem školního roku na Základní škole T.G. Masaryka se již tradičně neslo v duchu těchto aktivit. Dozvíte se například, jak němčináři zavítali do hlavního města Rakouska - Vídně a jaké zážitky si odvezli. Sportovní dny byly uspořádány pro 1. i 2. stupeň a zvítězili všichni, kteří se snažili a nezalekli se pohybu. Co se týká výstav, nejen že proběhly exkurze, ale celoroční práce žáků byly letos i vystavovány ve sklepních prostorách KIC Ivančice. Na závěr se rozloučíme zajímavými slohovými pracemi ... Celý článek

Jarní probouzení na ZŠ TGM
Březen - první jarní měsíc a pozvolný příchod jara byl jedním z hlavních témat v různých kreativních projektech a předmětech na základní škole T. G. Masaryka v Ivančicích. Jaro je však i ve znamení důležitých a závažných rozhodnutí pro žáky 9. ročníků. V únoru si podávali přihlášky na střední školy, gymnázia a učiliště. A jak se žáci rozhodovali a co všechno bylo ? To vše Vám prozradí náš první příspěvek. Další příspěvky se věnují jaru, můžete si přečíst následující témata: "Jak zachránit naši Zemi ", "Jarní probuzení", "Diskutujeme s dětmi o tom – proč asi začínají lidé kouřit? ", "Olympijské hry ve 3.B" Celý článek

Události na ZŠ TGM v únoru
Měsíc únor konečně dětem přinesl tolik očekávané prázdniny a dny volna. I přesto se na ivančické ZŠ T.G. Masaryka uskutečnilo mnoho zajímavých akcí. Opět se hledala "Superstar", tentokrát mezi dětmi v 1. - 5. ročníku. 6. B se vypravila na exkurzi do Moravské galerie v Brně, kde se zúčastnila animačního programu pro děti. Šesťáci pracovali na výtvarném projektu pod názvem "věž". V rámci projektového vyučování se žáci 2.B vydali za dobrodružstvím – tentokrát putovali do pravěku Země. Celý článek

Vítání budoucích prvňáčků a další události na ZŠ TGM v lednu
Dne 25.1. se přišlo na ZŠ TGM zapsat celkem 50 dětí. Naše fotoreportáž Vám přiblíží, jak vše probíhalo a jaké zážitky tento den předškolákům přinesl. Nový kalendářní rok ve výtvarné výchově 9. ročník zahájil návštěvou výstavy v Moravské galerii v Brně. Konkrétně: jednalo se o 9. C a výstavu Františka Skály a osmáci zase pracovali na projektu s názvem HLAVA. Již tradiční školní kolo recitační soutěže v lednu taktéž nechybělo a Vám přinášíme výsledky. Chcete vědět, co skrývalo za projekty "voda, vodníci a podvodníci" nebo "letecký den"? To vše Vám prozradí Mgr. Loudová. Žákyně Sabina Kroutilová z 3.A. Vám popíše své zážitky z bruslení v Olympii a divadelního představení "Čert a káča" v Kině Réna. Celý článek

Zimní a vánoční nálada na ZŠ T.G. Masaryka
Prosinec je pro děti měsícem plným očekávání a kouzelných zážitků. Zima přináší první sněhovou nadílku, v srdcích dětí patří k těm nejkrásnějším měsícům v roce. Koulovačky, sáňkování, bobování, příchod Mikuláše a Vánoce nelze ničím nahradit. Tato atmosféra se přirozeně projevuje i na našich ivančických školách. Dozvíte se například, jaké pěkné vzkazy děti napsaly paní Zimě a jaké básničky jí složily. Mikuláši, čerti, andělové také řádili po všech třídách a po zásluze odměňovali své žáky. V prosinci nechyběla ani pěvecká soutěž a již tradiční vánoční dílny, kde děti z různých tříd vytvořily kroužky za účelem výroby vánočních maličkostí pro své nejbližší ... Celý článek

Listopadové události na ZŠ T.G. Masaryka
Jaký byl poslední podzimní měsíc na základní škole T.G. Masaryka? I děti se loučí s podzimem - v českém jazyce, matematice, ale zejména ve výtvarné výchově. Jejich tvorbu v plné kráse Vám přináší mnoho fotek ... K listopadu patří neodmyslitelně Dušičky a květiny s názvem chryzantémy (lidově zvané listopadky) - i to bylo jedním z témat pro šikovné ruce žáků z 2.B. Radka Adamová Vám zase přiblíží, jak se 31. října převážně v anglicky mluvících zemích slaví svátek, který je znám pod jménem Halloween. Ani sport a různé soutěžení opět nechybělo. Žáci 3., 4. a 5. ročníků se utkali mezi sebou v závodech ve šplhu. Co se týká 2. stupně, zástupci kroužku debrujárů se zúčastnili v západočeském Stříbře celostátního finále soutěže Einstein 2005. Celý článek

Říjnové události na ZŠ T.G. Masaryka
Konec měsíce října je pro děti ze základních škol ve znamení tolik očekáváných podzimních prázdnin a krátkého odpočinku od školních povinností. Na základní škole T.G. Masaryka se opět uskutečnilo mnoho zajímavých akcí, které dětem zpestřily jejich školní život a poskytly možnost odreagování a uvolnění od každodenního učení i v průběhu měsíce. Pro nejmenší žáky byla připravena exkurze, první i druhý stupeň opět předvedl své výkony ve sportovních disciplínách. Druháčci 13. října navštivili Planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. Tato návštěva pro ně byla velkým zážitkem a své pocity z poznání vesmíru meli možnost prezentovat výtvarnou formou. V napjaté sportovní atmosféře proběhly v úterý, 11. října 2005, závody koloběžek. Utkali se mezi sebou žáci 3. A a 3. B. Dne 8. 10. se chlapci zúčastnili okrskového kola v halové kopané v Nové Vsi. Ve volejbalu dosáhli pěkných výsledků chlapci i dívky. Na Zastávce se totiž konala soutěž o "Putovní pohár ředitele školy", jak se žáci umístili Vám již prozradí celý článek ... Celý článek

Září na ZŠ TGM, aneb "Ahoj prázdniny!"
1. září se ocitli žáci základní školy T.G. Masaryka v Ivančicích na prahu nového školního roku 2005/2006. Všichni pocítili očekávání, těšili se na své kamarády a kolegy. Pocit smutku i radosti. Tak by se stručně daly popsat pocity dětí i pedagogů na začátku každého školního roku. Prázdniny nenávratně skončily, ale vzpomínky na ně přetrvaly. A tak byl měsíc září ve znamení vzpomínání na vše pěkné, co děti v létě prožily - například i v podobě tradičních slohových prací. Ale to není všechno. V družinách byl měsíc září pojat tématicky - ve znamení života a tradice indiánů. Žáci z 2.B. se zase ponořili do světa pohádek a obohatili pohádkovou říši o několik svých orginálních děl. Ani sport nechyběl - na konci měsíce proběhlo okrskové kolo v házené a žáci se také účastnili okresního finále ve fotbalu. Shrnutí měsíce prvního školního měsíce Vám přináší tento článek ... Celý článek

Zahájení nového školního roku v Ivančicích
1. září je již neodmyslitelně spojené se zahájením nového školního roku. Naše fotoreportáž Vám přiblíží, jaká atmosféra vládla na ivančických školách – podíváme se na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích a ZŠ Němčice. Na fotkách můžete shlédnout i prvňáčky, pro něž byl tento den bezpochyby nezapomenutelným zážitkem. Žáky základních škol přišli také přivítat zástupci města. Na ZŠ Vladimíra Menšíka se vypravil tajemník Mgr. Jiří Vařejka, v Němčicích byl hostem místostarosta Jaroslav Pospíchal a starosta MUDr. Vojtěch Adam se účastnil zahájení na ZŠ T.G. Masaryka. Celý článek

Zprávičky ze ZŠ TGM - duben
Měsíc duben a začátek května byly na ZŠ TGM opět ve znamení mnoha zajímavých akcí a udalostí. Vybrali jsme pro Vás několik z nich. Žáci šestých tříd besedovali s Ing. M. Halúzkou z MěÚ. Kolektiv příznivců a vděčných posluchačů z Brněnky poslal své přání pěveckému sboru Hedy Hrbáčkové k oslavám 10. výročí. Dále se dozvíte, jak bylo uspořádáno "čarodejnické odpoledne". Celý článek

"Stop drogám" a "Cigarety do školy nepatří"
V měsíci únoru a březnu proběhla na ZŠ TGM soutěž „Stop drogám“. Ve svých literárních a výtvarných pracích se žáci zamýšlí nad stoupajícím nebezpečím, které pro mladou generaci znamenají drogy, alkohol a kouření. Všímají si tedy nebezpečí zhoršujícího se životního prostředí, které spolu s nežádoucími účinky škodlivých látek působí zhoršení zdravotního stavu naší mládeže. Celý článek

Seminář práce na PC pro občany města
Město Ivančice má zájem na tom, aby široká veřejnost a všechny věkové kategorie měly možnost zvýšit svoji počítačovou gramotnost a aktivně využívat moderní informační a elektronické technologie. Ivančická základní škola T. G. Masaryka nyní přichází s projektem, který nazvala Seminář "práce na PC" pro občany města Ivančice. Měl být zahájen již v dubnu. Nyní máte možnost seznámit se celým projektem ... Celý článek

Slohová tvorba žáků ZŠ T.G.M. Ivančice
Můžete si přečíst několik povídek, ve kterých se po čertech často objeví často slovo čert. A kde jsme přišli k takovému neobvyklému tématu? Možná se budete divit, ale bylo to v úplně normální učebnici češtiny. Ve slohu jsme dělali cvičení a v něm jsme měli použít nějaká přísloví obsahující slovo čert. Udělali jsme soutěž o nejvtipnější povídku, ve které bude použito co nejvíce těchto přísloví. Celý článek

Události a dění na ZŠ T.G.M. v únoru
V aktuálním vydání se dozvíte, jak na "Brněnce" přivítali budoucí prvňáčky. 1. února 2005 proběhl zápis a dostavily se děti i z přilehlých a vzdálenějších obcí. Únor byl ve znamení různých školních soutěží a olympiád - konala se Pythagoridáda 2005, zeměpisná olympiáda a v oblasti sportu se zúčastnili starší žáci okrskového kola v basketbalu. Žákyně reperezentovaly školu na okrskové soutěži dětských recitátorů „Známé slovo poezie“. Celý článek

Události a dění na ZŠ T.G.M. v lednu
Po měsíci se Vám opět hlásíme se zajímavostmi ze Základní školy T.G. Masaryka v Ivančicích. Tentokrát se dozvíte o recitační soutěži, aneb "Trocha poezie nikoho nezabije". Polovina roku je za námi a Vy si můžete přečíst resumé toho, co vytvářela pí. uč. Leona Bubeníková s žáky na II.stupni v hodinách výtvarné výchovy. Nebudou chybět ani projekty žáků nižšího stupně s pí. uč. Dagmar Šacherovou. Součástí jsou samozřejmě obsáhlé fotogalerie ... Celý článek

Události a dění na ZŠ T.G.M. Ivančice
Co všechno se událo od konce listopadu až do Vánoc na základní škole T.G.M.? Naše shrnutí Vám přináší zážitek studentky, která se zúčastnila soutěže Paragraf 11/55, dále zprávu o výletě žáků 9. ročníků do divadla. V podobě rozsáhlé fotogalerie se podíváme na naše nejmenší žáky z 1. stupně v předvánočním čase, pro které byly připraveny Vánoční dílny a Vánoční besídky. Celý článek

Základní škola T.G. Masaryka Ivančice se představuje
ZŠTGM Ivančice: Vážení rodiče budoucích žáků šestých tříd! V blízké budoucnosti se budete rozhodovat, kde se bude vaše dítě vzdělávat. Tímto dopisem vám chceme představit naši školu a poukázat na všechny možnosti, které škola dětem a rodičům nabízí. Celá budova je velkoryse zrekonstruovaná, což se odrazilo hlavně v rozšíření prostor a ve vybavenosti učeben. Ke škole patří moderní sportovní areál, školní pozemek s budovou školní družiny a školní jídelna. Vaše dítě bude ve škole pod stálým dohledem zkušených pedagogů ... Celý článek