Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   
Město Ivančice » Články a zprávy » Výpis článků


Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2015

Za uplynulý rok 2015 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 895 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Jednalo se hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, nerespektování dopravního značení zákaz vjezdu, zákaz zastavení, zákaz stání, jízda na neosvětleném jízdním kole v noční době, překročení povolené rychlosti v obci, nerespektování dopravního značení zóna s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod., parkování na travnatých plochách mezi jízdními pruhy, parkování na vyhrazených parkovištích bez patřičného povolení a neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách). Celý článek

Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2013
Za uplynulý rok 2013 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 740 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Šlo hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, porušení zákazu vjezdu, zákazu zastavení, zákazu stání, překročení povolení rychlosti v obci, nerespektování zóny s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod., nepovolené parkování na vjezdech, na vyhrazených parkovištích bez patřičného povolení a neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách nebo neuhrazení poplatku za parkovné na placeném parkovišti). Celý článek

Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2012
Za uplynulý rok 2012 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 729 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Jednalo se hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, porušení zákazu vjezdu, zákazu zastavení, zákazu stání, překročení povolení rychlosti v obci, nerespektování zóny s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 8,00 hod., nepovolené parkování na vjezdech, na vyhrazených parkovištích bez patřičného povolení a neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách nebo neuhrazení poplatku za parkovné na placeném parkovišti). Přestupky byly řešeny na místě domluvou nebo blokovou pokutou nebo byly oznámeny do správního řízení. Celý článek

Zpráva o činnosti Městské policie Ivančice za rok 2011
Za uplynulý rok 2011 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 753 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Šlo hlavně o následující přestupky: nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, porušení zákazu vjezdu, zákazu zastavení, zákazu stání, překročení povolené rychlosti v obci, nerespektování zóny s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod., nepovolené parkování na vjezdech nebo na vyhrazených parkovištích bez patřičného povolení, neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách nebo neuhrazení poplatku za parkovné na placeném parkovišti). Přestupky byly řešeny na místě domluvou nebo blokovou pokutou nebo byly oznámeny do správního řízení. Celý článek

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2009
Za uplynulý rok 2009 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 1030 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle ustanovení § 22 zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, porušení zákazu vjezdu, zákazu zastavení, zákazu stání, překročení povolení rychlosti v obci, nerespektování zóny s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod.,nepovolené parkování na vjezdech, na vyhrazených parkovištích bez patřičného povolení a neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách nebo neuhrazení poplatku za parkovné na placeném parkovišti). Celý článek

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2008
Za uplynulý rok 2008 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 936 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle ustanovení § 22 zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, porušení zákazu vjezdu, zákazu zastavení, zákazu stání, překročení povolení rychlosti v obci, nerespektování zóny s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod. ... Celý článek

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2007
Za uplynulý rok 2007 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 689 přestupků pro porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Šlo hlavně o parkování na chodníku, kde není povoleno dopravní značkou, porušení zákazu vjezdu, zákazu zastavení, zákazu stání, nerespektování zóny s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod., nepovolené parkování na vjezdech, na vyhrazených parkovištích bez patřičného povolení a neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách nebo neuhrazení poplatku za parkovné na placeném parkovišti ). Přestupky byly řešeny domluvou, blokovou pokutou nebo oznámeny do správního řízení pokud se přestupce nedostavil na výzvu k projednání dopravního přestupku. V blokovém řízení byly uloženy pokuty v celkové výši 107 100 Kč. Celý článek

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2006
Během uplynulého roku 2006 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 839 přestupků pro porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Byly to hlavně tyto přestupky: nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, porušení zákazu vjezdu, zákazu zastavení, zákazu stání, nerespektování zóny s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod., nepovolené parkování na vjezdech, na vyhrazených parkovištích bez patřičného povolen, neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem podle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách nebo neuhrazení poplatku za parkovné na placeném parkovišti). Celý článek

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2005
V roce 2005 pracovalo u Městské policie Ivančice celkem 5 strážníků, a to do měsíce listopadu, kdy byl na základě výběrového řízení přijat další strážník. V současné době má Městská policii Ivančice 6 strážníků. Nový strážník musí prodělat tříměsíční školení, které končí závěrečnou zkouškou před komisí Ministerstva vnitra ČR, aby získal licenci pro výkon oprávnění strážníka. Celý článek

Z činnosti městské policie (duben - září 2005)
Co se v Ivančicích událo za období duben - září 2005 v oblasti přestupků a jiné kriminality? Městská policie pro Vás připravila výpis těch nejdůležitějších událostí za uvedené období. Pro všechny "Vančáky" mezi jedny z nejvíce opovrženíhodných událostí bude pravděpodobně patřit opětovné poškození Červeného kříže neznámými pachateli. Po provedení demontáže ulomeného kříže byl uložen na MěÚ Ivančice. Problémy s bezdomovci jsou pro naše město stále palčivější. V uvedeném období došlo k opakovaným přestupkům. Rvačky, opilci, nebo krádeže jsou také téměř na denním pořádku. Letní měsíce dopřály i místním "zemědělcům" pěstujícím léčivé byliny - městská policie odhalila a zlikvidovala 2 políčka marihuany. Dále se dozvíte, že v poslední době se stále více rozšiřuje nepovolený podomní prodej osobami romského původu a v této souvislosti i upozornění pro osoby vyššího věku, aby do bytu nepouštěly osoby, které se snaží dostat do bytu pod záminkou prodeje věcí nebo vrácení přeplatku za el. energii nebo, že jdou provést kontrolu telefonu. V případě výskytu těchto osob je nutné ihned informovat Městskou policii nebo PČR. Celý článek

Zpráva o činnosti Městské policie Ivančice za rok 2004
V současné době pracuje u Městské policie Ivančice celkem 5 strážníků. Strážníci vykonávají pochůzkovou činnost spojenou s objížďkami služebním vozidlem. Na MěP je jedno služební vozidlo. Jsou vykonávány denní a noční služby, které jsou dle potřeby měněny. Výkon služby je zaměřován na dobu a do míst, kde dochází nejvíce k narušování veřejného pořádku a porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích. Celý článek

Posuďte nefunkčnost ...
MěP Ivančice - Po shlédnutí posledního živého vysílání v Regionální televizi za účasti starosty města Ivančic MUDr. Adama a tajemníka Mgr.Vařejky, ve kterém zazněl anonymní dotaz na starostu města ohledně nefunkčnosti Městské police Ivančice, jsem se rozhodl reagovat. Městská policie Ivančice řeší denně jak přestupky v dopravě, tak přestupky v oblasti veřejného pořádku. Celý článek

Zpráva o činnosti Městské policie Ivančice za období od 20.10 do 25.10. 2003
V této zprávě se můžete mimo jiné dočíst o: zadržení pachatele krádeže zboží v prodejně Discont Plus, zabránění rvačcce skupin dvou mladíků, pokusu vloupání do čerpací stanice. Celý článek

Zpráva o činnosti Městské policie Ivančice za období od 27.10 do 03.11. 2003
Obsahem této zprávy jsou mimo jiné informace: požár stohu poblíž Ivančic, odcizení auta v Němčicích, odchyt toulavého psa a další .... Celý článek