Hlavní stránka  
 



  Menu a vyhledávání Titulní stránka   
Město Ivančice » Články a zprávy » Výpis článků


Představujeme Městskou sportovní halu

Městská sportovní hala je provozována Městem Ivančice, organizačně je zařazena pod odbor majetkoprávní. Správcem městské sportovní haly je od 1.6.2013 Ing. Lenka Nováková. Objekt městské sportovní haly nabízí tyto prostory: tělocvičnu, šatnu, hernu na stolní tenis, klubovnu, vestibul. V objektu MSH je dlouhodobě komerčně pronajat prostor pro posilovnu Royal Arena, dále zde najdete občerstvení. Objekt je také využíván pro konání voleb. Na webových stránkách města máte možnost nyní také najít ceník platný pro letošní rok a průběžně aktualizované přehledy rezervací, akcí a obsazenosti městské sportovní haly pro nejbližší týdny a měsíce. Pokud zájem si některou z prostor haly rezervovat, najdete zde kontakní údaje. Celý článek

85 let organizované turistiky v Ivančicích
A co bylo před tím? V letošním roce slaví odbor Klubu českých turistů v Ivančicích 85 let od založení. Oficiálně byl založen 1. května 1927. Co tomuto datu předcházelo a tomu, že turisté působili v Ivančicích dávno před tímto datem, chci věnovat tento článek. Již od poloviny 19. století do 1. světové války byly Ivančice plné spolkové činnosti. Doba národního obrození, národního sebeuvědomování se stala východiskem pro zakládání nových spolků. Celý článek

Z Kroniky města: Události v Ivančicích po osvobození v dubnu 1945
Každý rok vám ivančický portál v dubnu přináší historické články věnované osvobození města. Tentokrát zveřejňujeme autentické texty z kroniky města, jak situace v Ivančicích vypadala po osvobození (město bylo osvobozeno 18. 4.) v období od 19. dubna do začátku května 1945. Den 19. 4. je podmračný. Ráno letí německá letadla nad městem. Z protiletadlových tanků, postavených na náměstí a v Široké ulici, střílí se po nich. Celý článek

100 let od založení hasičského sboru v Letkovicích
V letošním roce 2011 uplyne 30. dubna 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Letkovicích. Nahlédněme do dobových zápisů, které nám přiblíží činnost této organizace v naší obci. Vybrala jsem pro zajímavost rok 1938, kdy byla sborem zakoupena a vysvěcena nová motorová stříkačka. Schůze hasičského sboru se konají pravidelně vždy v neděli a to v hostinci u Roháčků. Schůze se svolávala troubením na hasičskou trumpetu, jak vzpomíná paní Anežka Horká. Celý článek

Výročí 100 let včelařského spolku v Ivančicích a okolí
Na začátku 20. století již existoval „Ústřední spolek včelařů Moravských“ pro celé území Moravy. Na základě činnosti tohoto spolku se začínají utvářet na celém území Moravy místní včelařské spolky, z nichž některé přetrvají a jiné po krátké době zaniknou. V té době bylo v Čechách a na Moravě napočítáno více než 200 000 včelstev. Hlavním cílem spolkového včelaření bylo jeho rozšiřování a zvelebování. Také na Ivančicku se rozhodují pokrokoví včelaři pro zřízení „Pobočného včelařského spolku pro Ivančice a okolí“. V jejich čele stál p. Bohumír Němec z Ivančic, který svolává na 26. listopad roku 1911 první valnou hromadu zájemců o členství ve spolku, které se zúčastnilo 29 včelařů. Celý článek

Filmový dokument: Ivančice včera a dnes
Přinášíme vám filmový dokument o Ivančicích, který nafilmoval a zpracoval P. Kleibl u příležitosti 30. výročí osvobození města Rudou armádou, tedy v roce 1975. Dokument začíná rokem 1945 autentickými záběry na zničené části města bezprostředně po druhé světové válce. Na snímku jsou jak záběry, které se nepodařilo přesně identifikovat, tak místa, která bychom dnes těžko hledali - například zbořeniště domu na místě dnešní Komerční banky. Nechybí ani zobrazení příjezdu Rudé armády do Ivančic. Léta plynou a dokument nás přenese do roku 1975, který začíná pohledem na město a poté již do jednotlivých ulic města. Máme možnost vidět Palackého náměstí v pracovní den a tehdejší obchody. Celý článek

Jak bylo zaznamenáno osvobození města Ivančice v Kronice ....
17. dubna 1945 za jasného rána vzrušila nás o 7. hod. hrozná rána. Padla puma na sousední Budkovice. Současně zní siréna. Oslavany hučí bez ustání. A tak se přiblížil památný den 18.4., den osvobození Ivančic. Je jasné, trochu podmračené a vlažné dopoledne. Kanonáda od rána. Kdo a kde to střílí? Městem ujíždějí vojenské formace směrem k západu. Stálé přelety letadel nad městem. Stálé výstrahy. Co bude? Chvílemi cítíme jakýsi rozruch v městě. S vládním komisařem (15. 4.) unikala řada jiných Němců a vynutila si přípřež v městě. Ujeli Karl Panowsky a Heschl, Ortsgruppenleiter. Účetní Pažitný, jenž po Schwetzovi vedl správu města, odjel do Krumlova. Správu teď vede oficiálně Morňa. Včera již nepřišly děti do školy. Rodiče je prostě neposlali. Vyučování přerušeno na neurčito. Úřady zastavily práci. Pošty též. Vlaky nepřijely. Celý článek

Bylo to právě před 130 léty, v létě roku 1879 – horké chvíle pro Ivančice
Nečekaně se roztrhl spodek věže a zdivo o hmotnosti 6 800 tun se odtrhlo a věž se zlověstně naklonila. Podle výroku úřední komise se věž do 24 hodin zřítí. Ale na to nedbal bývalý starosta města a tesařský mistr Václav Hans /1821 – 1906/ a jeho bratr Rudolf, mistr zednický. Odvážným zásahem věž důkladně podepřeli a vrátili do původní polohy. Zrovna do tohoto shonu dostal Václav Hans vnučku, ale co hlavního: přivedl na svět hasičský sbor, jehož se stal prvním náčelníkem a energickým budovatelem. Celý článek

Historie parku na Réně
Park na Réně je od začátku spjat s činností Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v Ivančicích, který vznikl 21. listopadu 1886. Toho dne byla svolána do sálu u Třech kohoutů ustanovující valná hromada, která zvolila představitele spolku. Předsedou byl zvolen Jan Kočí - starosta města, ve výboru byli významní občané Ivančic. Celý článek

150 let nemocnice v Ivančicích
Ve středověku zajišťovali zdravotnictví především ranhojiči, porodní báby, lazebníci, nad nimi vykonávali dozor lékaři, kteří také dohlíželi na práci špitálních mistrů ve špitálech. V menších městech, pokud byla snaha se o nemocné postarat, byly chudobince pro chudé, staré a nemocné obyvatele, kteří byli odkázáni na dary a odkazy. Nejstarší chudobinec v Ivančicích se připomíná v roce 1442 a stál za kostelem. Celý článek

70 let od nacistické okupace
Příspěvek pana Jaroslava Vérosty z Řeznovic k připomenutí událostí 15. března 1939. Když zemře člověk, nikdy se neptej, komu zvoní hrana, zvoní Tobě – Ernest Hemingway. Na každé násilné smrti člověka ulpí kousíček kolektivní viny – i na Tobě. Jak nekontrolovatelně dochází k erupcím sopek a ničivým zemětřesením, tak dochází k projevu lidské brutality, hromadnému vražednému vyhlazování celých národnostních skupin, včetně dětí, žen a starců, zvané pogromy. 24. srpna r. 1572 na popud Kateřiny Medicejské, se v tak zvané „Bartolomějské noci“, rozpoutala taková vlna násilí, že do října toho roku, bylo po celé Francii vyvražděno asi 20 000 hugenotů (francouzských protestantů). Celý článek

110 let od založení jatek v Ivančicích
Prodej a koupě dobytka se konaly v minulosti na dobytčích trzích. Právo pořádat trhy obdržely Ivančice již ve 14.století. Tržními dny byly neděle, teprve později se konaly trhy na dobytek ve všední den. Trhy na koně bývaly v úterý před prvním trhem, od r. 1883 koňské a dobytčí trhy byly vždy první čtvrtek v měsíci, týdenní v úterý a pátek. Porážky dobytka se prováděl většinou v hospodářských budovách statkářů a živnostníků, teprve později se stavěly jatky s pravidelnými zvěrolékařskými prohlídkami, aby bylo zabráněno prodeji vadného masa. Celý článek

Boj o Rénu (K 70. výročí „Mnichova 1938")
Od poloviny září 1938 začali pociťovat všichni obyvatelé Ivančic, že se blíží osudové okamžiky Československé republiky. Šířily se poplašné zprávy. Zatímco pražský rozhlas uklidňoval a povzbuzoval, rozhlas vídeňský špatnou češtinou vybízel k nedůvěře Praze a Paříži. Jako blesk se 19. září rozšířila zpráva o předložení plánu britské a francouzské vlády na odstoupení pohraničních oblastí Československa s více než 50 % německého obyvatelstva. Lidé se zastavovali a debatovali. U některých se projevoval strach, u jiných odhodlání. Souhlas vlády s odstoupením požadovaných území, vydaný 21. září po tvrdém nátlaku britského a francouzského vyslance v Praze na E. Beneše, byl tentýž den oznámen československým rozhlasem v 17 hodin. Způsobilo to spontánní shromáždění lidí u Besedního domu. Vojáci byli plni odhodlání neuposlechnout a zbraně nesložit. Současně zesílilo stěhování lidí od jižních hranic do vnitrozemí. Celý článek

150 let kaple sv. Jakuba
O historii kaple sv. Jakuba se už v zpravodaji několikrát psalo, proto uvedeme jen základní informace. Kaple stojí na místě dřívější kaple, která byla za císaře Josefa II. v r. 1784 zrušena, odsvěcena a její majetek byl přidělen náboženskému fondu. Vlastní budova byla v roce 1796 prodána na stavební materiál. Pro obyvatele Ivančic znamenalo zničení kaple porušení třísetleté tradice. Ve své víře byli spjati s úctou ke svému patronu a měli také silný vztah ke krajině, ve které svatojakubská kaple vévodila. Nacházela se zde většina vinic, místa jejich klopotné ale i radostné celoroční práce a zdroj jejich existence. Za úrodu a ochranu před zkázou plodů svého úsilí prosívali patrona vinic právě v té kapli. Celý článek

Vzpomínky na 18. duben 1945 v Ivančicích
V úterý večer jsme s Jirkou Eiblem počítali německé tanky, které se den před tím uhnízdily v naší ulici V Olších a v přilehlých ulicích poblíž nádraží. Od jihovýchodu bylo slyšet vzdálené dunění, že však jsou rudoarmejci již kousek za Pohořelicemi, to jsme nevěděli. Ve středu 18. dubna mě k ránu probudil rachot motorů. Než jsem vyhlédl z okna, byly už tanky pryč - až na jediný, který zaujal pozici na konci ulice za vysokou hromadou hlíny s výhledem do Kounické ulice a na Klínek. Někdy mezi desátou a jedenáctou posádka tanku zneklidněla. Naskákali do tanku a spustili motor. Od Klínku třeskl výstřel. Tank najel na hromadu a pomalu otáčel kopulí. Svou optikou viděli Němci víc než já a zřejmě měli také přesné informace o postupu kozáků od Vranovic přes Medlov a Bránice na Ivančice. Tank se prudce otočil a bez výstřelu odpelášil. Než jsem doběhl na roh k Říhovým, abych se podíval, zda ujíždí na Krumlov, či na Neslovice, byl pryč. A to už jsem slyšel od náměstí radostné volání: „Nazdar, sláva, ať žije Rudá armáda!“ Celý článek

Velikonoce
Výroční obyčejový cyklus probíhá v úzké spojitosti s proměnami v přírodě. Narůstající den sledují na venkově: Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více. Do velikonoc není daleko. Jaké budou? Zelené hromnice - bílé velikonoce. Masopust na slunci - pomlázka u kamen. Je první neděle po prvním jarním úplňku a máme tu velikonoce. Jsou to velké svátky, na které se venkovský lid vždy dlouho připravoval. Po zimě bylo třeba provést řádný úklid v domě, na dvoře i v celém hospodářství. Dávalo se do pořádku nářadí, bílilo se. Přípravy se odrážely i v lidových obyčejích, které se vázaly k určitým dnům i liturgickým obřadům. Jejich tradice zavazovala, byla jakousi normou vyznačovala se pravidelností a podléhala společenské kontrole. Celý článek

Historické fotografie Ivančic VI. - Procházka Ivančicemi v 70. letech 20. St.
Ivančický informační portál Vám nepravidelně přináší seriály historických fotek z našeho města. V VI. díle se podíváme na dobu, která nám není příliš vzdálená a možná se ani nedá hovořit o "historických fotkách" v pravém slova smyslu, ale právě tyto fotografie jsou dochovaným dokumentem, jak se jednotlivé části města mění před očima, aniž bychom si to uvědomovali. Podíváme se na staré sídliště, ke gymnáziu Jana Blahoslava, chybět nebude ani pohled na město z rozhledny - v pozadí s dominantou oslavanským komínem, pohled na centrum města od Ústavu pro hluchoněmé, nemocnice, kostel, budova Stavebního strojírenství, Rybářská ulice, Domov mládeže SZTS a Dům pečovatelské služby. Celý článek

Ivančice a Bratrská tiskárna
Před 430 lety skončila jedna z nejslavnějších kapitol dějin našeho města. V roce 1578 opustila Ivančice - „ostrov zahrad“ - proslulá bratrská tiskárna a našla nový útulek v nedalekých Kralicích. Toto výročí nám dává příležitost, abychom si připomněli nejen pohnuté osudy této tiskárny, ale i její významné místo v dějinách české kultury. Vznik nejvýznamnější bratrské tiskárny právě v Ivančicích nebyl náhodný. V době sílící náboženské perzekuce v Čechách, zejména po porážce protihabsburského odboje v roce 1547, poskytovala Morava pronásledovaným nebo jen mlčky trpěným náboženským vyznáním poněkud klidnější existenční podmínky. Celý článek

Polemika o historii smrku na ivančickém náměstí
Na ivančickém náměstí nebylo možné přehlédnout smrk. V létě zde se zde dalo zastavit v chládku před palčivými slunečními paprsky, v prosinci se na něm rozsvítily barevné žárovky a spolu s další výzdobou náměstí připomínal strom vánoční období. Nejstarší generace pamatuje, že na náměstí se každoročně stavěl vánoční strom, pod kterým byla na stolku pokladnička, do které se vhazovaly peněžní příspěvky na „chudé“. Vánoční strom byl i v zápisech Pamětní knihy Ivančic. Připomeneme alespoň zápis z roku 1945: „V neděli 9. prosince o půl desáté byl postaven na náměstí vánoční strom republiky, první zas ve svobodném státě. Je značná zima. Kolem stromu se řadí žactvo národ, škol, opodál hraje městská kapela fanfáry z Libuše. První proslov má místopředseda Okresní péče o mládež Jaromír Zavřel. Slavnostní řečník, odborný učitel Jan Kouřil připomíná hlavní myšlenku Těsnohlídkovu. Celý článek

K 62. výročí osvobození Ivančic
18. duben 1945, kdy do Ivančic pronikly útočící pluky 13. gardové jezdecké divize generála G. V. Bělousova skvělým, pro wehrmacht zcela nečekaným manévrem od Vranovic u Pohořelic, přes Smolin, Medlov, Pravlov a po levém břehu Jihlavy přes levobřežní část Dolních Kounic a Moravské Bránice, aby kryly západní křídlo sovětských vojsk postupujících na Brno, byl pro Ivančice dnem osvobození. Ještě téhož 18. dubna, byla to středa, vyjela jízdní hlídka, vedená mladým sovětským důstojníkem, na průzkum do Oslavan. Když kozáci ukončili průzkum Oslavan v okolí nádraží a elektrárny a nenarazili přitom na Němce, chystali se k návratu do Ivančic. K důstojníkovi přišli dělníci z elektrárny a řekli mu, že na dole Kukla je židovský trestanecký tábor. Důstojník obrátil koně a hlídka jela tryskem k blízkému dolu Kukla. „Jste rovnoprávní a svobodní občané, jděte domů!" řekl velitel hlídky osazenstvu tábora, z kterého krátce předtím utekl dozorce Nowinski. Z 93 mužů, kteří tam byli od září 1943 internováni, se toužebně očekávané chvíle dožilo jen 56. Celý článek

Ulice bývalé židovské obce
V Ivančicích bývaly dvě naprosto politické samostatné obce. Mimo vlastních Ivančic, bývala na katastru Ivančic ještě Židovská obec. Kdy poprvé přišli židovští obchodníci do Ivančic nezjistíme, ale je pravděpodobné, že navštěvovali už hradiště na Réně a po jeho zániku přenesli své zájmy do vznikajících Ivančic v údolí řek. V blízkosti cesty z Pravlova (Libická stezka), mezi markraběcím dvorem (areál budoucí Bačkory, dnes penzion Princ) a tržištěm (dnes Palackého náměstí) se usadilo několik židovských obchodníků s překladištěm zboží a hostincem – útulkem pro příchozí. Bylo to v místě severní strany dnešní ulice Jana Schwarze. Tam vznikl zárodek příští Židovské obce. Po povýšení Ivančic na město a po vybudování městských hradeb zaujala židovská komunita přibližně šestinu plochy uvnitř hradeb. Od té doby byly osudy Židovské obce spjaty s osudy města Ivančic až do sloučení obou obcí v červenci 1919. Celý článek

Nejstarší fotografie Ivančic V. - Procházka Ivančicemi na začátku 20. století
Před časem Vám ivančický informační portál přinesl již 4 díly nejstarších ivančických fotografií. Byla by škoda v tomto zajimavém seriálu nepokračovat, a proto jsme pro Vás připravili další díl. Tentokrát se podíváme na vůbec nejstraší dochované fotografie našeho města z doby okolo roku 1900. Můžete se podívat, jak například vypadalo náměstí v roce 1904, Komenského náměstí v roce 1903, dále Žerotínovo náměstí, Drůběžní trh, park v místě dnešního autobusového nádraží, partie u mlýna, nové vlakové nádraží, rozhledna na Réně či Besední dům. Zachycen byl i snímek, kde můžete vidět jeho císařskou výsost arcivévodu Rainera na vojenském cvičení u Ivančic. Za poskytnutí fotek děkujeme panu Vladimíru Vobornému a Jiřímu Širokému. Celý článek

Staré ivančické povídky a pověsti: Naříkavé vohýnek
Před několika roky, za pěkného podzimního odpoledne, jsem se vydal proti proudu Jihlavy k Řeznovicím a dále. Bylo teplo, slunce ještě hřálo tak, že mě přinutilo sundat si šusťák a jít volně vycházkově až tam, kam se mi bude chtít. Babí léto, tu a tam přichycené na stéblech trávy a větvích stromů, měnilo svými stříbřitými nitkami jejich tvary, a kde se uchytilo na drobných kaméncích říčního písku, vytvářelo drobná zrcátka, oslnivě odrážející sluneční paprsky. Zasnil jsem se, přestal vnímat pohodu nedělního odpoledne a vzpomínal na jednu básničku, kterou jsem recitoval (jak už je to dávno) v obecné škole. Na název básně jsem si nemohl vzpomnět, vím jen, říkal jsem si v duchu, že to byla báseň o babím létu … ale, jak se jenom ... „A tak na hrad?" - zaznělo zleva, odkud přicházel po zarostlé travnaté cestě starší člověk usměvavé zdravé tváře. Vytržen ze vzpomínek, poděkoval jsem na pozdrav a za chvíli plynula řeč jak ta voda v Jihlavě. Odpověděl jsem mu na jeho otázky, že nejsem ani z Řeznovic, ani z Hrubšic a že jdu pouze na procházku, když je tak pěkně. Šli jsme zvolna a on se dal do vyprávění ... Celý článek

Vzpomínky příslušníka Hitlerjugend na dětství v Ivančicích
V srpnu a v září 1943 byla budova Základní školy T.G. Masaryka zabrána pro potřeby německých dětí. Stala se dočasným domovem a školou pro německé chlapce ve věku 10-16 let z nálety zničené berlínské školy. Mezi těmito chlapci byl i Johannes Kothe, bylo mu tehdy 13 let. Píše se červen 2006 a do Ivančic přijíždí po 63 letech Johannes Kothe, aby si prohlédnul město, ve kterém kdysi strávil necelé 2 roky svého života. Chce si oživit vzpomínky a zjistit, co se od té doby změnilo. Sedíme s panem Kothem u sklenky vína a porovnáváme, co uvádějí historikové s jeho vyprávěním. Zároveň zjišťujeme, co bylo uveřejněno v jubilejním almanachu školy, kde své vzpomínky na tuto dobu shrnul Ing. Karel Figer. Další den se vypravíme na Základní školu T.G. Masaryka v Ivančicích, což je pro pana Kothe velkým zážitkem a v paměti se mu vybavují další události. Když pan Kothe odjíždí z Ivančic, prosím ho, aby mi vše podstatné poslal v písemné podobě. To se stalo, a proto Vám přináším tento článek. Celý článek

Ivančický sen o chřestu ...
Královská zelenina, tak o chřestu psali římští básníci a chválili ho nejslavnější, lékaři starověku i lékaři arabští. Vzpomínky na to, jak výnosný to byl v Ivančicích obchod, zní dnes jako pohádka. "Již 35 let, od roku 1829 rozesílám každoročně tisíce chřestových sazenic vlastního pěstění," píše starosta Worell, "a na sto svazků sólo-šparglu zčásti vlastního, zčásti vykoupeného od spotřebitelů. Od nejvyšších a vysokých osobností přicházejí objednávky na velká množství svazků již před sezónou. O tento nejlepší špargl je takový zájem, že si ho mnozí odběratelé i předplácejí. V sezóně sem přijíždějí ze všech stran obchodnici a komisionáři a jejich pozornosti neujde žádný dům, kde je na zahrádce chřest. To vše je stále málo a bylo by žádoucí, aby se zdejší obyvatelé věnovali tomuto pěstování, které činí Ivančice víc než evropsky proslavenými." Celý článek

Vzpomínky na osvobození Ivančic II.
V neděli dne 15. dubna slyšíme i pociťujeme značné detonace. Pálí se na německé vojsko za Pravlovem, Stále se vozí ještě ranění, nyní do nemocnice. Městem projíždí mnoho transportů s potravinami, lidmi, obílím, dobytkem. Také dětské kočárky jsou naloženy. Téměř nepřetržité transporty. Vládní komisař města Schwetz oznámil v úřadě, že odchází na neurčitou dobu. Správu města převzal účetní Pažitný. O Schwetzovi běží zvěst, že se stal komandantem v Dolních Kounicích, kde očekávají nepřítele. Celý článek

Vzpomínky na osvobození Ivančic
Blíží se výročí 18. dubna 1945. Již 61 let letos uplyne od osvobození Ivančic rudoarmějci od nacistické nadvlády. Při této příležitosti Vám ivančický portál v následujících dnech přinese několik článků se vzpomínkami, které se vztahují k této významné události. K události a době, která by neměla upadnout v zapomenutí nebo ji snad považovat za pouhou kapitolu patřící dnes už jen do učebnic dějepisu. Generace, která tuto dobu prožila, stále dodnes živě vzpomíná na vzrušenou atmosféru tehdejší doby. Bohužel, pamětníků a svědků je mezi námi každý rok méně. K blížícímu se výročí osvobození Ivančic slavnou Rudou armádou uveřejňujeme první příspěvek – dvě anonymní slohové práce. Jedna nese název „První kozáci v obci“, druhá „Ivančice osvobozeny“. Jedná se o úlohy žáků z roku 1945. Zachycují zdařile atmosféru vzrušené doby, jak ji vnímali a prožívali tehdejší čtrnáctiletí. Celý článek

Vzpomínky na Ivančice: Březen - první jarní měsíc
Je tomu více než padesát let, ale stále rád vzpomínám, jak jsme se jako děti těšili, až přijde jaro. Zima byla dlouhá a chyběly nám tradiční výpravy do přírody. Proto, někdy již koncem února, obyčejně však začátkem března, jsme jako malí kluci využili oblevy a trochu teplejších dnů a podnikli jsme první jarní výpravu na sněženky. Chodívali jsme z Ivančic přes Němčíce po pravém břehu Rokytné na „Čerťák." Cesta byla dlouhá, všude plno bláta a sněženky jsme stejně nikde nenašli. Celý článek

Vznik tělovýchovné jednoty v Ivančicích
Letos v březnu vzpomínáme již 119. výročí soustavné tělesné výchovy v Ivančicích. Jaký byl její vznik a jaké byly její počátky, o tom se vypravuje v kronice Tělocvičné jednoty Sokol. Po pádu absolutistické Bachovy vlády r. 1860 nastal v našich zemích všestranný rozvoj společenský í kulturní. Také u nás v Ivančicích se rozproudil čilý spolkový život. V roce 1865 byl založen zpěváčky spolek Ivan, rok nato Slovanský čtenářský spolek, později učitelský spolek Komenský, hasičský spolek a ženský vzdělávací spolek Vesna. Celý článek

Staré ivančické povídky a pověsti: Stěhování
Povídka nás zavede do Ivančic na počátku 20. století a do roku 1908. Popisuje příběh Ignáce Psoty, který byl jmenován posledním zvoníkem na ivančické věži. Bylo po vánocích. Oslavanskou ulicí směrem ke „kopečku" s živým plotem se blížila malá postavička paní Bulové. Přes rameno nesla dřevěný žebřík a v ruce držela plechovou konvici s petrolejem. Zastavila pod lucernou, v rohu Králova domu, naproti obuvníku Psotovi. S jistotou vylezla na žebřík, vyčistila lampu a dolila petrolej. Když přecházela do „Uličky", potkala starého Svobodu. Celý článek

Nářečí v Ivančicích a nejbližším okolí
Nářečí lidu mizí vlivem školy, rozhlasu, televize, četby. Stejně tak vymizely staré zvyky a obyčeje; rovněž lidové kroje se již ani ve vesnicích neobjevují. Původní nářečí se zachovalo jen u nejstarších lidí. Podle Bartoše a Trávnička náleželo nářečí v Ivančicích a okolí k hanáckému s přechodem k nářečí horáckému. Celý článek

Vánoce - svátky lásky a hojnosti
Vánoce - nejkrásnější a nejočekávanější svátky v roce jsou přede dveřmi. Plné poezie, tajemné, všemi a hlavně dětmi radostně vítané. Svátky míru a hojnosti a štědrosti. Při vzpomínce na ně cítíme vzduch provoněný vanilkou a vánočním pečivem, jehličím a smaženým kaprem. Naše fantazie nám před očima kouzlí vánoční stromek, okrášlený blyštivými ozdobami a čokoládovými cukrovinkami, ozářený světly a prskavkami. Celý článek

Listopad pod horou sv. Jakuba
Setkání s rodným krajem, básníky a proměnou času ...
Na některých místech pod svatým Jakubem se rozrůstají podél mezí pruty révového podnoží. Ušlechtilé dřevo v opuštěných vinohradech většinou zašlo na choroby a na macešské odškrcení cév, které kdysi spojily při naštěpování. Když nepřicházel hospodář, neplodná liána ze sebe setřásla keř, vyrostlý z cizího očka. Keř až do té doby přeléval její sílu přes své choulostivé listy do krásných hroznů. Avšak pro podnož byly zbytečně velké a vonné. A nač tak plné šťávy? Skončil říjen a procházka vede po kopcích k výhledům vysoko nad řekou. Větve a kmeny jsou holé. Obzor zkrátily mlhy, dnes nespatříme na jihu Pavlovské kopce, siluetu modravé spící panny. Nedohlédneme ani na oba železné mosty, jsou v oparech pod námi. Na koncích trav visí drobné kapičky. Cesta dolů se setkává s dlouhou hřbitovní zdí, jsme na kraji města. Třeba i touto alejí kaštanů mohl jít Fráňa Šrámek - v takový den jako je dnes - a oslovit v básni dušičkový čas, zamyšlen nad člověkem a přírodou v těchto dnech. Celý článek

Georg Placzek a rodina Placzkova
ivančické osobnosti světového významu

Nedávno v médiích proběhla informace, že významný vědec, atomový fyzik George Placzek byl připomenut na mezinárodním sympoziu, které se konalo ve dnech 21.–24. září 2005 v Brně. Při této příležitosti byla Georgu Placzkovi odhalena také pamětní socha na místě, kde stával dům Placzkovy rodiny. Zmíněna také byla jeho vazba na Ivančice - Alexovice. George Placzek je totiž synem Alfreda Placzka, slavné rodiny Placzků, která žila v Alexovicích a vlastnila zde textilní továrnu. Pro "Vančáky" bude důležitou informací, že George Placzek sice je oficiálně "brněnským rodákem", ale jen díky tomu, že rodina Placzků se střídavě zdržovala Alexovicích a v Brně, kde vlastnila nemovitost. Placzkovi se do povědomí místních obyvatel hluboce vryli díky své lidumilnosti, sociálnímu cítění a opravdové solidarity s potřebnými a chudými. Alfred Placzek byl také jmenován čestným občanem Ivančic. Dokumentární i dosud na Internetu nepublikované fotografické materiály o životě a osudech celé rodiny a George Placzka Vám přináší tento článek ... Celý článek

Vzpomínky na Ivančice:
Koníček Strýce Roberta, aneb koníček z povolání

Každý z nás má nějakého toho koníčka. Některý je levnější, jiný vás zase může přivést i na mizinu. Tedy - skoro jako: Někdo má rád vdolky, někdo holky. Pamatuji se, že živých koníčků bývalo v Ivančicích hodně. Ba, býval tu dokonce i koňský handlíř. Jenomže let přibývalo a do popředí se nezadržitelně prodíral nový sport mladých, motorismus. Vůni benzinu a smogu spálených plynů podlehl nejeden kdysi věrný koňař. Ihned poté následoval problém - alkohol. V té době byl sice považován za polehčující okolnost, ale jsme přece civilizovaní lidé. Řeknu vám: vidět starého koňaře, jak se zpanákovaný „řítí" na motocyklu Oslavanskou ulicí a huláká: Hijéé, hijéé! to stálo za podívanou. Snad v tom bylo i něco humoru. Celý článek

Ivančická věž měla spadnout do 24 hodin
V létě roku 1879 hrozila věž sesutím. Spodní část její, nejsouc náležitě vázána, protrhla se na čtyři strany a rozstupovala. Strana k náměstí a roh k mlýnu se vybočil tak, že věž se úplně na 5 cm odtrhla od kostela a naklonila na západ. Západní strana věže se roztrhla shora dolu. Ač komise znalců tvrdila, že věž spadne do 24 hodin, podepřel ji tesařský mistr Václav Hans a stavitelé zdejší, Rudolf Hans a Josef Kočí, podezdili ji, že se vrátila do původní polohy. Celý článek

Ivančice, bývalé tržní město
Již ve čtrnáctém, patnáctém a šestnáctém věku jsou zmínky o ivančických výročních i týdenních trzích. Čeští králové a knížata moravská vyhovovala žádosti a prosbě městských představitelů o výpomoc ve své hospodářské krizi, zaviněné válečnými nebo živelnými pohromami. A tak i týdenní trhy, jež se konaly každý pátek, byly privilegiem uděleným městu na výpomoc. Celý článek

Ivančické školní radovánky
V Ivančicích se na konci školního roku konávaly tradiční radovánky pro mládež. Byla to slavnost nejen pro školáky, nýbrž i pro dospělé z města a blízkého okolí. Konávaly se vždy poslední čtvrtek před skončením školního roku, který v oněch dobách končíval 15. července. Již delší dobu před stanoveným dnem zaučovali se děvčata a chlapci k různým slavnostním vystoupením pro zpestření slavnosti a obveselení účastníků. Celý článek

T.G. Masaryk v Ivančicích
Ač se v Ivančicích ve 20. a 30. letech odehrálo mnoho zajímavého a město uvítalo nejednu důležitou osobnost, pro většinu obyvatel se stala nejvýznamnější událostí v životě Ivančic návštěva prezidenta Republiky československé, T. G. Masaryka. Do Ivančic prezident zavítal podle předem připraveného programu ve středu 13. června 1928. Součástí článku jsou dobové fotografie ... Celý článek

Vančáci na kábulském bazaru
Je to dlóho a v Kábulu bel tenkrát pořádné hic. Nemyslíte si, von je někdy i tam, ale zase ne furt. Přindu dóm a žena povídá: „Počké, di rači hned dolu, něco uvidíš." A nic víc. A tak teda du, votevřu dveře u už to vidim: „Eleho, Vančák! Kde ses tady vzal?" A voň hned: „Jaképak Vančák, já su Alexovák! Šak ty to víš, my smě chodili do Vančic jen do škole, šak sem taky čekál, esi mě ešče poznáš." Celý článek

Pěstování chřestu - rodina Missbachova
Ještě v roce 1910 existovaly v Ivančicích tři obchody s chřestem, jeden z nich vlastnil Václav Emilian Missbach. V meziválečném období si produkci a export chřestu udrželo pouze hospodářství Jana Missbacha v Široké ulici. Chřest pěstovali v lokalitě "Na Forotě" (trať Lány) ještě po roce 1945. Celý článek

Popravy Němců v Ivančicích 10. května 1945
K májovým vzpomínkám z roku 1945 patří jedna, o které se nemluví ani nepíše, jakési ivančické tabu. Stalo se to za cihelnou Panovských u Mřenkového potoka, na úpatí polní trati zvané Bělina: dne 10. května 1945 kolem 20. hod. byla zastřelena skupina Němců, civilistů, internovaných po příchodu Rudé armády v ivančických věznicích. Bylo to 22 dní po osvobození Ivančic a dva dny po tom, co Německo kapitulovalo a skončila druhá světová válka. Celý článek

Za Slávou Fichtem ...
Na oslavě 60. výročí osvobození města zazněla vzpomínka, která jistě každého chytila za srdíčko.Z úst pamětníka těchto událostí, pana Mareše zaznělo, že 9. května památného pětačtyřicátého zahynul mladý muž, partyzán, náš občan Jaroslav Ficht. Dojatým hlasem líčil pan Mareš události, které předcházely před šedesáti lety našemu dnešku. Celý článek

CO NÁS POSILOVALO V DOBĚ NACISTICKÉ POROBY
Období nacistické poroby patří k nejtěžším v dějinách našeho národa. Mladá generace dnes už těžko pochopí, jak nám bylo po Mnichově, po ztrátě pohraničního území a za okupace. Zrazeni a poníženi, zůstali jsme vydáni napospas zpupnému dobyvateli. V dobách úzkosti o samé bytí národa jsme se přimkli blíže k sobě. Sdružoval nás pocit sounáležitosti lidí stejného rodu, stejného jazyka, stejného utrpení. Celý článek

FRONTA SE BLÍŽÍ
Často přichází školní mládež za námi - pamětníky velkých historických událostí - s dotazem, jak to tenkrát bylo, když se válečná fronta přiblížila k našemu rodnému městu, jak jsme prožívali dny osvobození. Snad budou proto užitečné vzpomínky na ony dny jak pro mladší generaci, tak pro ty, kteří je s námi prožívali; znovu si vybaví děje dávno minulé a případně je doplní vlastními zážitky. Celý článek

O té velké zimě roku 1929 ...
Také v březnu, a to 10. 3., byl noční mráz - 15°C, slabší noční mrazy byly po celý březen. Sněhy a ledy - byly jich spousty - začaly tát teprve od polovice března. U Němčic byly ledy kolem mostních pilířů prosekány, poněvadž byla odůvodněná obava před velikou povodní a zácpou ker ledových. Celý článek

Vzácná setkání
Na oslavy 50. výročí svého založení pozvala Tělovýchovná jednota Sokol v Ivančicích slavného rodáka Alfonse Muchu (psal se rok 1937). Byl pamětníkem zrození ivančické jednoty, jako mladík navrhl výzdobu sokolského praporu, kreslil plakáty pro sokolská divadla a sám také ochotničil. Miloš Navrátil zpracoval a vytiskl publikaci Padesát let ivančického Sokola, Mucha památník vyzdobil titulní kresbou. Celý článek

Dědovy vzpomínky na Ivančice I. - Vávrova ulice
Můj „dódynek Absatzuj “ – mezi rybáři nazývaný vydra - bydlel s bábinkou ve Vávrově ulici ve starém baráku před židovskou synagogou. Protože se k nim chodilo zezadu, bylo to samozřejmě příliš daleko a já jsem k nim vždycky lezl oknem z ulice. Taky proto, že tam v patře bydlela paní Neubachová, která mluvila pouze německy a já jsem se jí jako děcko (nevím proč) dost bál. Celý článek

Naše třída II. - vzpomínky na ivančické gymnázium
Naše plachá úcta ke "škizovi" spojená s bázní trvala celá léta. Ještě v kvintě či sextě, když nás nečekaně překvapil večer ve třídě, kde jsme se učili při gramofonu tančit, jsme se po třídě rozprchli jako vrabci a kdo mohl, vlezl pod katedru nebo pod lavici. Báli jsme se přísného trestu, protože jsme své chudičké "taneční hodiny" neměli od ředitele povoleny a pořádali jsme je jen se souhlasem "pedela" Kocába. Celý článek

Pochody hladu v Ivančicích
"Je trapno pozorovati skupiny nezaměstnaných, beroucích podporu, v pondělí před radnicí. Někteří rozčileně debatují, jiní rezignovaně mlčí, jakoby si zvykli již neměnnému osudu. Nepůsobí a nevyvolávají - leč ojediněle - scény, které by byly pochopitelné. Vše to však bylo jen částečnou pomocí na uklizení bídy aspoň nejhorší", popisoval obecní kronikář tíživou sociální situaci v roce 1932. Celý článek

Ivančice na nejstarších mapách
Šestnácté století přineslo v kartografii poměrně podrobné zeměpisné mapy. Ivančice se objevují roku 1569 na první známé samostatné mapě Moravy, jejímž autorem byl Pavel Fabricius, profesor matematiky a medicíny na vídeňské univerzitě. Nejvýznamnější mapa Moravy pochází od J. A. Komenského (v měřítku 1:520000), první známé vydání je z roku 1627. Celý článek

Konec Habsburské monarchie
Z naší literatury, z televize, rozhlasu i filmů jsme dostatečně poznali politické poměry v bývalém Rakousku-Uhersku. Slídičské metody placených špiclů, pronásledování českých uvědomělých vlastenců, řádění tajné policie a tiskové cenzury. Vyhlášky řadů, vyhrůžky, pokuty, udavačství a žalářování ztěžovaly život. Naše město poznalo pro české uvědomění a vlastenectví občanů daleko více než jiná města metody rakouské policie a rakouských soudů. Celý článek

Nejstarší fotografie Ivančic IV. - Živnostníci II.
Poslední seriál nejstarších ivančických fotek věnovaný právě živnostníkům se u čtenářů setkal s velkým ohlasem. V dnešním pokračování si představíme několik dalších zajímavých fotografií z 1. poloviny 20. století. Tentokrát se bude jednat o Pospíšilovo holičství, Smíšené zboží Karla Novotného, dámskou krejčovou Annu Novotnou, pohled na Tesařovo náměstí v padesátých letech. Z jiných materiálů si ukážeme tištěné reklamy firmy Schildberger a Seka. Celý článek

Vzpomínky: Nástup zvukového filmu v Ivančicích
Kdy to na chlup přesně bylo, to vám neřeknu. Ale tak asi těsně po roce 1930. Dalo by se stejně dobře mluvit o konci éry němého filmu. Jako studentík jsem měl dost času pozorovat, co se kde děje. Se zájmem jsem sledoval postup regulace Jihlavy na Malovansku, nádherné parmy pod dnes už zbouraným němčickým mlýnem, stále výkonnější mlátičky či traktory a nová auta, která by dneska dávno patřila mezi ceněné veterány. Celý článek

Poutní kaple sv. Jakuba
Letošní ivančická pouť vyvrcholí v neděli 25. července, což je přesně v den svátku sv. Jakuba. Připomeňme si, proč se v Ivančicích právě v tyto dny pouť koná a jakým způsobem je spojena s kostelíkem sv. Jakuba na vrcholku kopce nad Ivančicemi (323 m.n.m), jehož rozsáhlou fotogalerii Vám přináší tento článek. V roce 1481 se na samém vrcholku Nových hor zabělala do dálí obzorů kaple, jako symbol díkuvzdání za odvrácení šířící se morové epidemie... Celý článek

Naše třída - díl I.
Přijímací zkoušku do primy ivančického gymnasia nás udělalo koncem června 1928 dvaadvacet, po osmi letech nás maturovalo v červnu 1936 dvanáct, nikoliv však na ivančickém gymnasiu. Dělal jsem za čtyřicet let, která od té doby uplynula, mnoho různých zkoušek, tu do primy však považuji za nejtěžší. Mám stále ještě v paměti tmavou třídu v I. poschodí, nejistotu z cizího prostředí a nepříjemný pocit ... Celý článek

Ze zdravotního pobytu Petra Bezruče v Ivančicích
Petr Bezruč v roce 1901 onemocněl těžkou neurastenií. Na radu lékaře odjel z Brna, kde pracoval jako poštovní úředník, do Ivančic za svým mladším bratrem Ladislavem Vaškem, odborným učitelem měšťanské školy. O tom, že Bezruč je básnicky pseudonym Vladimíra Vaška a že je autorem básní, které vzrušily českou veřejnost, neměl tehdy v Ivančicích nikdo ani potuchy. Nemocný potřeboval naprostý klid a procházky přírodou. Celý článek

Po stopách šparglu II. - slavné dějiny
Kdo v Ivančicích mohl, pěstoval chřest. Ivančický špargl byl na trhu chápán jako zboží luxusní a podle tohoto vidění byl také hodnocen. Jeho cena kolísala, ovšem vždycky byla vysoká. Chřest dodával až na císařský dvůr do Vídně. Chřest pěstovaný ve šparglovnách A. Worlla mladšího byl oceněn řadou medailí ve Vídni a dokonce i v Paříži a Worell ml. obdržel od císaře Františka Josefa I. v roce 1878 titul c. a k. dvorního dodavatele chřestu. Celý článek

59. výročí osvobození města Ivančice
Na počátku dubna 1945 začala vojska 2. ukrajinského frontu maršála R.J. Malinovského druhou fázi bratislavsko-brněnské operace. Úspěšně postupovaly údolím řeky Jihlavy. Ráno 18. dubna vyjely první hlídky z Medlova proti proudu řeky Jihlavy. V Ivančicích od rána hlídkovaly dva německé obrněné vozy v Kounické ulici, které vyjížděly na průzkum až ke Stříbskému mlýnu a jeden tank v ulici V olších. Kolem desáté hodiny byl vyhlášen letecký poplach ... Celý článek

Povídka o městském hastrmanovi
Pátečního odpoledne pobíhala skupinka mladých kolem bývalého mlýnského náhonu za kostelem a cosi tam kutili a čistili. Najednou jeden z nich zakřičel na ostatní: "Kluci, pote hned sem, ale fofrem! Franta Muchuj tady načapal hastrmana!" To byl hned, pane, rozruch! Chlapci se rázem seběhli ke vtoku strouhy do tunelu, kde stál nasupený prskající mužíček, který se bál chlapců, a ti zas měli trochu respekt z něho. Už podle zjevu nebylo pochyb, že je to hastrman ... Celý článek

Tragické události 15. března 1939 v Ivančicích
"15. března 1939 večer přijela autem do města asi patnáctičlenná skupinka mladíků z Dolních Kounic, vedená ivančickým rodákem Rudolfem Navrátilem-Vaneckým. V černých uniformách, značících příslušnost k českému fašistickému hnutí, vtrhli na radnici, kam prý "přijeli udělat pořádek". Navrátil-Vanecký prohlásil, že se z rozkazu bratra generála Gajdy ujímá vedení Ivančic, které chce "očistit" od demokratů, komunistů a Židů"... Celý článek

Nejstarší fotografie Ivančic III. - železnice
V dnešním díle nejstarších fotografií z Ivančic se podíváme nejen na působivé fotky přírody okolí Ivančic, ale i na jednu z etap dějin železnice. Dozvíte se o počátcích a významu železnice v 19. století, o záměru vybudovat trať Brno-Vídeň, která měla vést přes Ivančice. Nebude chybět ani legendární zmínka o počinu tehdejších radních, kteří vyslali delegaci do Vídně k panovníkovi a prosili, aby trať přes Ivančice nevedla ... Celý článek

Ivančické hospody a hostince v 19. století
Významnou úlohu v životě obyvatel města tradičně sehrávala zdejší hostinská zařízení. Hostince byly, jako i jinde, využívány nejen k pouhému osvěžení, ale fungovaly i jako přirozená místa společenské zábavy a kulturních činností občanů i jako místa politických disputací a třenic, později i coby sídla stranických klubů. O pohodu svých zákazníků se před první válkou v Ivančicích staralo patnáct majitelů či nájemců zdejších hostinců. Článek vám představí několik nejvýznamnějších hospod a hostinců z 19. století. Celý článek

Nejstarší fotografie II. - živnostníci a řemeslníci
V dnešním díle nejstarších fotografií z Ivančic se podíváme na řemeslníky a živnostníky na přelomu 19. a 20. století. Můžete například vidět kovárnu Jana Fráni, stolařství Antonína Wenzla, cukrárnu Františka Kratochvíla, obchod Fridricha Delintsche, řeznictví a uzenářství Františka Jonáše či prodejnu mouky Bedřicha Drápala. Součástí článku je též podrobná statistika živnostníků a řemeslníků z roku 1903, která vás možná v mnoha ohledech překvapí - bylo jich tu tehdy více než dvěstě. Celý článek

Nejstarší fotografie Ivančic I.
Dnes si ukážeme, jak vypadaly Ivančice v 19. století. Najdete zde jeden z vůbec nejstarších fotografických pohledů na naše město z roku 1873. Jak se ivančické náměstí změnilo od té doby? Zkuste si porovnat se současností. Mezi fotografiemi najdete také např. opravu kostelní věže, lidovou slavnost v roce 1894, pohledy na náměstí a nově zbudovaný objekt Besedního domu v roce 1890. Celý článek

Kulturně společenský význam gymnázia Jana Blahoslava v letech 1932-1940
"Těžce dolehla na nás i naše rodiče zpráva, že se z úsporných důvodů nařízených vládou budou rušit vyšší třídy ústavu. Značné uvolnění nastalo, když se toto rozhodnutí podařilo zažehnat. Velký dík za to všem, kteří se o to přičinili. Jen tak mohli dostudovat i ti nezaviněně postižení chudobou - a Ivančice mohly zase každý rok zjara prožívat chvíle slavnostního vzrušení v období maturit."
Celý článek

Dějiny ivančického školství IV.-novodobé dějiny gymnázia
Vznik ivančického gymnázia za první republiky a první etapa dějin novodobého středoškolského ústavu. Celý článek

Dějiny ivančického školství III.
Rozvoj školství, boj o zachování gymnázia a konec ivančického bratrského gymnázia v 17. století. Celý článek

Dějiny ivančického školství II.
Školství za éry Jednoty Bratrské a první pokus o zrušení ivančického, bratrského gymnázia Celý článek

Dějiny ivančického školství I.
Nejstarší éra ivančického školství. Celý článek