Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   


Nařízení města

 • Nařízení města Ivančice č. 2/2014
  kterým se vydává tržní řád. (účinnost od 24.01.2015)

 • Nařízení města Ivančice č. 1/2015
  kterým se mění nařízení města č.2/2014, kterým se vydává tržní řád. (účinnost od 08.03.2015)

 • Nařízení města Ivančice č. 1/2014
  o zrušení nařízení města č. 3/ 2005, kterým se vymezují oblasti města, v nichž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu.

 • Nařízení města Ivančice č. 1/2011
  o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 • Nařízení města o schůdnosti místních komunikací
  Nařízení č.1/2005, schváleno 16.12.2005, účinnost 5.1.2006