Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   


Organizační struktura a organizační řád Městského úřadu Ivančice

Organizační struktura Městského úřadu Ivančice

      Orgány města jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta a místostarosta, zvláštní orgány města a městský úřad. Orgány zastupitelstva města jsou výbory, orgány rady města jsou komise. Město může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky města bez právní subjektivity a právnické osoby.

Město spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí jen zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákona, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Klikněte na obrázek pro stažení PDF souboru

- kliknutím na levé tlačítko myši se Vám soubor přímo zobrazí,
- pravé tlačítko Vám umožní po zvolení možnosti "Uložit cíl jako ..." uložit schéma do Vašeho počítače

Organizační řád Městského úřadu Ivančice

      Organizační řád Městského úřadu Ivančice upravuje zásady činnosti a řízení úřadu, dělbu práce mezi jeho složkami, jejich úkoly, strukturu, vzájemné vztahy a rozsah pravomoci, povinností a odpovědnosti vedoucích pracovníků městského úřadu.

Organizační řád Městského úřadu Ivančice [PDF]