Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   


Městský úřad Ivančice

         Městský úřad Ivančice (dále jen MěÚ) tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu, vedoucí odborů a další zaměstnanci města zařazení do MěÚ. V čele MěÚ je starosta. Rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti odbory.

         MěÚ plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložila rada nebo zastupitelstvo, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti města vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva, rady, zvláštních orgánů města, případně komisí. MěÚ také rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.

         V souladu s ustanovením par. 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) a v souladu s ustanovením par. 33 odst. 3 zákona č. 162/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce), byla dnem 1. 1. 2011 jmenována do funkce tajemnice Městského úřadu Ivančice JUDr. Růžena Chládková. Tajemnice je zaměstnankyní města a je odpovědná za plnění úkolů MěÚ v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Tajemnice plní funkci zaměstnavatele podle zvláštních předpisů u zaměstnanců zařazených v MěÚ, řídí a kontroluje organizační složky města, pokud není stanoveno zastupitelstvem jinak. Tajemnice se účastní zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním.

         Město Ivančice je od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností. Do územní působnosti města Ivančice spadají obce: Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany.