Hlavní stránka  
 


 


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Mikroregion Ivančicko

Mikroregion Ivančicko

Články z Mikroregionu Ivančicko na ivančickém portálu

Cyklostezka Oslavany-Ivančice na cestě k realizaci
Mikroregion Ivančicko podal dne 10. ledna 2014 projektovou žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na akci Cyklostezka Oslavany-Ivančice. Požadovaný příspěvek je ve výši 10 mil. Kč, což je maximální částka, o kterou lze ze SFDI žádat. Cyklostezka v délce 3 199 m propojí největší města Mikroregionu Ivančicko – Oslavany a Ivančice. Stezka pro cyklisty bude začínat v části směrem od Oslavan sjezdem ze silnice III/3938. Celý článek

Ivančicko se na Regiontouru představilo jako krajina řek, výhledů a příběhů
Mikroregion Ivančicko se v roce 2014 představil již posedmé na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a turistických možností v regionech, který se konal ve dnech 16. - 19. ledna 2014 na brněnském výstavišti. Expozice Ivančicka v pavilonu P jako v předchozích letech obsadila plochu 65 m2, kterou nejvíce využila tři města - Oslavany, Ivančice a Dolní Kounice. Ve stánku tak návštěvníci mohli shlédnout prezentaci vinařů dolnokounické oblasti, zábavního parku Permonium, atraktivní turistické cíle Ivančicka, či připomenutí 85. výročí narození slavného ivančického rodáka Vladimíra Menšíka. Celý článek

Prezentace Ivančicka na veletrhu Regiontour 2013 ve znamení rozmanitosti našeho regionu
Mikroregion Ivančicko se ve dnech 17. - 20. ledna 2013 zúčastnil mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2013 na brněnském výstavišti. Veletrh Reginotour je největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě. Veletrh REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů. Celý článek

Ivančicko na mezinárodním veletrhu REGIONTOUR 2012
Mikroregion Ivančicko se letos již popáté účastnil mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který proběhl ve dnech 12. – 15.1. 2012. Expozice Ivančicka byla tradičně vystavěna na celkové ploše 55m2 v pavilonu P brněnského výstaviště. Prezentovali se zde vinaři dolnokounické oblasti, kulturní a informační centra měst Oslavany, Ivančice a Dolní Kounice poskytovaly propagační materiály a upoutávky na památky, akce a turisticky zajímavé cíle Mikroregionu Ivančicko. Nechyběl ani oslavanský pivovar, či představení zahraničních partnerských měst. Celý článek

Mikroregion Ivančicko na veletrhu REGIONTOUR 2011
Ve dnech 13. – 16 . ledna 2011 se Mikroregion Ivančicko prezentoval na 20. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2011, který se konal na brněnském výstavišti. Členské obce Mikroregionu již čtvrtým rokem po sobě spojily své síly, jak organizační, tak i finanční, aby mohly důstojným a atraktivním způsobem představit své turistické zajímavosti, kulturní akce a předat své informace více než 30.000 návštěvníkům, kteří na veletrh během 4 dnů zavítali. Expozice Mikroregionu se stejně jako v předchozím roce rozkládala na ploše 55m2, přičemž byla rozdělena do dvou pomyslných částí. Dominantou první části bylo opět selské stavení, kde návštěvník našel všechny důležité informace a v druhé části byla prezentace řešena formou vinného sklepu včetně představení nejvýznamnějších vinařů dolnokounické oblasti a ochutnávek. Celý článek

Mikroregion Ivančicko: "Zeleň pro krajinu i obce"
Jedním z pilířů, na kterých stojí idea mikroregionů v České republice je také péče o životní prostředí, o přírodní, krajinné i historické hodnoty oblasti. Mikroregionu Ivančicko se v letošním roce podařilo zrealizovat projekt, který přispívá nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také ke zlepšení krajinného rázu a zachování historických stop v krajině. Základem všeho se stala studie s názvem Mikroregion Ivančicko – zeleň pro krajinu i obce zpracovaná ing. Jitkou Vágnerovou. Hlavní myšlenkou bylo především navracet tradiční druhy listnatých stromů do krajiny Ivančicka a podpořit ozelenění v centrech obcí. Celý článek

Mikroregion Ivančicko na mezinárodním veletrhu REGIONTOUR 2010
19. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech se uskutečnil ve dnech 14. – 17. ledna 2010 v novém multifunkčním pavilonu P - největším a nejmodernějším prostoru brněnského výstaviště, vybaveném veškerou infrastrukturou a komfortním zázemím pro vystavovatele i návštěvníky. Také obce Mikroregionu Ivančicko opět využily možnosti prezentovat zajímavosti našeho regionu, spojily své finanční a organizační zdroje, aby se představily návštěvníkům ve své inovované expozici na ploše 55 m2. Celý článek

Mikroregion Ivančicko na mezinárodním veletrhu REGIONTOUR 2009
Ve dnech 15. – 18. ledna 2009 se na brněnském výstavišti konal 18. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech – REGIONTOUR 2009. Mikroregion Ivančicko se veletrhu zúčastnil podruhé. Po kladných ohlasech z roku 2008 se rozhodly členské obce opět vynaložit finanční prostředky i organizační úsilí, aby prezentovaly své zajímavosti a nalákaly do našeho regionu nové turisty. Bez podpory Mikroregionu by taková akce pro malé obce byla nedostupná. Celý článek

Ivančicko žije díky statisícům od Skupiny ČEZ ...
Rok 2008 se pomalu blíží ke konci a tento okamžik je vhodnou příležitostí k ohlédnutí a rekapitulaci významných akcí, které proběhly v Mikroregionu Ivančicko. Skupina ČEZ již tradičně podporuje obce, které se nacházejí v 20ti kilometrovém havarijním pásmu Jaderné elektrárny Dukovany. Prostřednictvím mikroregionu mají i malé obce na ivančicku možnost získat příspěvek na své akce a projekty. Mikroregion Ivančicko se ve spolupráci se starosty členských obcí snaží vybírat k financování atraktivní a kvalitní projekty, které mají přínos například pro rozvoj společenského života, zkvalitňují infrastrukturu pro volnočasové aktivity nebo zlepšují život občanům v našem regionu. Celý článek

Mikroregion Ivančicko na mezinárodním veletrhu REGIONTOUR 2008
Obce Mikroregionu Ivančicko již na začátku roku 2007 spojily své síly a začaly spolupracovat, aby dokázaly zrealizovat účast a vytvoření kvalitní společné expozice na sedmnáctém ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností REGIONTOUR 2008, který probíhal ve dnech 10. - 13. ledna na brněnském výstavišti. Ivančicko zde bylo letos samostatně představeno poprvé. Asi je zbytečné pokládat si otázku, proč by se v dnešní době měl právě Mikroregion účastnit akce mezinárodního významu, kde se již několik let prezentuje naprostá většina regionů a obcí České republiky. Zeptáte-li se na názor většiny starostů bez ohledu na jejich politickou příslušnost, velikost obce, její polohu či význam, dostanete odpověď, že účast na akcích tohoto typu je nutností. Celý článek

Po oranžové cyklostezce na motokros
Sezónu na cyklostezkách ukončila v sobotu 20. října symbolická vyjížďka po Oranžové cyklostezce z Oslavan do Ivančic. Pořadatelem akce byl Mikroregion Ivančicko, ten se spojil s AMK Neslovice, který pořádal na motokrosové trati v areálu bývalých kasáren rozloučení s motokrosovou sezónou pod názvem „Zavírání šoupátek“. Spojením obou pořadatelů vznikla myšlenka zajímavého výletu z Oslavanského zámku přes Ivančice, rozhlednu Vladimíra Menšíka na Hlíně, do Neslovic na motokros. Bohužel stejně jako při Zamykání Templářské cyklostezky nepřálo akci počasí. Přestalo sice pršet, ale byla opravdu nepříjemná zima. Přesto na trať Oranžové cyklostezky vyrazilo šestnáct statečných a dva si dokonce „cvičně“ navzdory zimě, přejeli brod v místech, kde budou pod cyklostezkou propustky. Celý článek

Cyklostezka Oslavany - Ivančice
Zástupci Mikroregionu Ivančicko, zejména měst Oslavany a Ivančice, se v současné době zabývají záměrem vybudovat cyklostezku Oslavany-Ivančice. Bude se jednat o vůbec první skutečnou cyklostezku v oblasti Jihozápadního Brněnska, která bude určena pouze pro cyklisty, popřípadě in-line bruslaře a chodce s asfaltovým povrchem. V letošním roce získá Mikroregion Ivančicko 600 000 Kč od skupiny ČEZ, které tato energetická společnost poskytne jako generální partner budování cyklostezek na Jihozápadním Brněnsku. O další nezbytné prostředky pro financování celé akce chce Mikroregion zažádat z operačních programů fondů EU. Zahájeny již byly práce na přípravě projektové dokumentace. I kdyby se nepodařilo získat „evropské peníze“ na realizaci ještě v letošním roce, každopádně do podzimu 2007 dojde minimálně k označení pod názvem „Oranžová cyklostezka“ (včetně informačních tabulí, odpočívadel) a ke zhutnění celé trasy tak, aby byla průjezdná pro cyklisty. Slavnostní otevření nové cyklostezky by podle předběžného předpokladu mělo proběhnout v září/říjnu letošního roku.
Celý článek

Představení cyklostezek Mikroregionu Ivančicko
Již od svého založení Mikroregion Ivančicko investuje každoročně stotisícové částky na realizaci a značení cyklostezek v oblasti Jihozápadního Brněnska. Představíme Vám tématické okruhové cyklostezky Energetickou, Templářskou, Pivovarskou a Hornickou. Všechny cyklotrasy jsou řádně vyznačeny. Poprvé Vám přehlednou formou přinášíme propagaci cyklostezek i v elektronické formě včetně map, popisů jednotlivých tras, fotek malebné přírody a památek, možností občerstvení, ubytování a stravování na trasách a podélných profilů tras. Generálním partnerem realizace cyklostezek na Jihozápadním Brněnsku je skupina ČEZ, dále jsou využívány prostředky získané z dotací rozpočtu Jihomoravského kraje, vlastní zdroje Mikroregionu a jednotlivých obcí. Celý článek

Mikroregion Ivančicko do MAS skutečně nevstoupí
Na světě neexistuje nic staršího než včerejší noviny. Přesně to se mi vybavilo, když jsem si přečetl v posledním vydání Zrcadla článek „Mikroregion Ivančicko do MASky nevstoupí“. Nejen, že článek nepopisuje aktuální stav věcí, ale zarážející je i skutečnost, že mě jako tajemníka Mikroregionu autor článku s přezdívkou „jak“ nepožádal o vyjádření, či oficiální stanovisko k celému problému. To, co je interpretováno jako mé vyjádření, není nic jiného, než mnohdy z kontextu vytržené části z korespondence, která proběhla mezi mnou a místostarostou Oslavan Mgr. Musilem již na začátku května. Celý článek

Nezaměstnanost v Mikroregionu Ivančicko
Ačkoliv se může zdát, že ztráta zaměstnání je jen "věcí" postiženého, s níž se musí vyrovnat především on sám, není to úplně pravda. Nezaměstnanost nemá dopad jen na ekonomiku a region, ale ovlivňuje také život jednotlivých lidí. Nezaměstnanost vede ke snižování disponibilních prostředků domácností, z čehož vzniká mnoho problémů mezi lidmi. Ekonomické obtíže ovlivňují emoce a rodinný život lidí. Následky nezaměstnanosti mohou být zhoršováním fyzické i psychické kondice, vyšší výskyt srdečních chorob, alkoholizmus, růst kriminality, stres. V extrémních případech dochází k nepokojům mezi lidmi, rozpadům domácností a životů. Podívejme se na několik vybraných statistik našeho Mikroregionu za rok 2005. Celý článek

Představení Mikroregionu Ivančicko a zhodnocení jeho činnosti v roce 2005
Co si vlastně můžeme představit pod pojmem Mikroregion Ivančicko? Nechť mi mnozí čtenáři prominou, pokud jim budu na úvod mého článku prezentovat velmi dobře známá obecná fakta. Vybaví-li se Vám například jen vlajka, vyvěšená na budovách některých městských úřadů v naší oblasti nesoucí barvy - zelená, modrá, žlutá se symboly „ivančických“ korbelů a čtyřcípých hvězd, vězte, že jste na správné cestě. Ať už je pro Vás Mikroregion Ivančicko méně či více v povědomí, domnívám se, že pro pořádek bude vhodné připomenout si na úvod i základní údaje. Celý článek

Mikroregion Ivančicko: Historické slavnosti Rosa coeli v Dolních Kounicích
O víkendu v Dolních Kounicích proběhly Historické slavnosti Rosa Coeli. Součástí sobotního hlavního programu byl historický jarmark, výstava vín dolnokounické oblasti, nechyběla ani šermířská a divadelní představení, jezdecký turnaj nebo večerní ohňostroj. Pokud objektivně porovnáme úroveň kounických historických slavností se Svatováclavskými trhy v Ivančicích, zjistíme, že v některých směrech by v Ivančicích bylo ještě co zlepšovat a zaměřit se více na úroveň kulturního programu či zastoupení sortimentu trhovců. Celý článek

Poznávací zájezd Mikroregionu Ivančicko:
Čučice – Azay le Brule

Ve dnech 30.5. – 7.6. 2005 uspořádala obec Čučice a Mikroregion Ivančicko poznávací zájezd do spřáteleného mikroregionu Azay le Brule ve Francii. Cílem zájezdu bylo každoroční setkání se zahraničními přáteli a udržování kulturních styků. Naše cesta vedla přes několik evropských zemí, kde jsme se také zastavili a jejichž krásy jsme měli možnost poznat – Lichtenštejnsko, Švýcarsko a Itálie. Celý článekMěsto Ivančice Město Oslavany Obec Čučice Obec Hlína Obec Ketkovice