Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Pátek 18. 8. 2017 , dnes má svátek Helena, zítra Ludvík.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

krizport
Aktuální informace
Státní veterinární správy
 
Nařízení státní veterinární správy
 
Návod k uplatnění náhrad
 
Žádost o poskytnutí náhrad za utracenou drůbež si můžete před podáním na MěÚ Ivančice vytisknout a pro urychlení jejího sepsání částečně vyplnit:
- část A – identifikační údaje
- část D – pouze podpis žadatele
>> Formulář žádosti <<
  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice
Ptačí chřipka | Vysocepatogenní aviární influenza

NÁVOD NA UPLATNĚNÍ NÁHRAD DROBNOCHOVATELŮM ZA UTRACENOU DRŮBEŽ A HOLUBY (PDF)


Návod na provedení mechanické očisty (příprava na dezinfekci) chovných prostor u drobnochovatelů, kde došlo k utracení ptáků:
1. Seškrábání hrubých nečistot z chovných prostor (dvory, výběhy), vyhrnutí podestýlky a shromáždění tohoto odpadu na jednom místě.
2. Prolití tohoto odpadu na místě, kde byl shromážděn dezinfekčním prostředkem (SAVO nebo Virkon).
3. Zakrytí (zaplachtování) tohoto místa (hromady), aby byl znemožněn přístup volně žijícím ptákům.
4. Provedení těchto opatření je podle potvrzení krajské veterinární správy považováno za dostatečné zabezpečení odpadu.
5. Takto ošetřený odpad lze v jarních měsících zarýt nebo zaorat. Ten, kdo nemá možnost zlikvidovat tento odpad na svém pozemku (zahradě), odpad zdezinfikuje a připraví do označených igelitových pytlů.
6. Následnou odbornou dezinfekci chovných prostor zajistí město Ivančice prostřednictvím specializované firmy.
7. Doporučujeme provést čištění bezodkladně - dezinfekce proběhne ihned, jakmile k tomu budou příznivé klimatické podmínky. Občané budou o zahájení provádění dezinfekce s předstihem informováni. Stav (vyčištění) prostor před dezinfekcí posoudí pracovníci Krajské veterinární správy.
8. Až do odvolání nelze pořizovat nový chov.

Státní veterinární správa doporučuje:
- použít běžné pracovní oblečení, které bude po skončení prací vypráno a přežehleno žehličkou
- použít gumovou obuv a gumové rukavice, které lze mechanicky očistit a poté vydezinfikovat (rukavice je možné též spálit)
- použití roušky je doporučeno při čištění vnitřních prostor hlavně kvůli vířícímu se prachu (nikoliv kvůli nakažení). Ve venkovních prostorech není použití roušky nezbytné.

Je třeba vycházet ze skutečnosti, že přenos viru H5N8 na člověka nebyl prokázán.

Pro jakékoliv dotazy volejte na tato tel. čísla:
602 595 373 nebo 602 457 539

03. 02. 2017 08:00 - Ptačí chřipka - předúklid
Žádáme občany, aby urychleně provedli řádný úklid vnitřních chovných prostor po odebrané drůbeži.
Následně bude provedena dezinfekce odbornou firmou.
Provádění dezinfekce je možné pouze při teplotě nad 0°C; termín provádění tak bude určen na základě předpovědi počasí a zveřejněn bude min. 5 dnů předem.
11. 01. 2017 18:00 - Likvidace drůbeže na území města Ivančice byla ukončena
K dnešní 17 hodině byla ukončena činnost jednotek HZS JMK a krajské veterinární správy na ORP Ivančice.
!!! Město všem občanům děkuje za spolupráci !!!
10. 01. 2017 16:50
Právě probíhá odebírání drůbeže postupně v různých lokalitách Ivančic na základě telefonicky nahlášených adresách. Pokud uvidíte pracovníky, kontaktujte je vy sami na místě a požádejte je o odebrání. Nečekejte, až u vás zazvoní.

VÝZVA K DODATEČNÉMU NAHLÁŠENÍ CHOVU

Na základě aktuálních informací ze zasedání krizového štábu Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje VYZÝVÁME ZNOVU VŠECHNY OBČANY, kteří doposud dle nařízení Nařízení Krajské veterinární správy nezajistili utracení veškeré drůbeže, aby tak bezodkladně učinili na tel. číslo 602 595 373 dnes do 20 hodin ve středu 11. ledna od 7 do 14 hodin.

Poté bude proveden poslední odchyt a utrácení drůbeže. Následně po ukončení akce si budou muset občané zajistit utracení sami na vlastní náklady bez možnosti náhrady škody.

NEUPOSLECHNUTÍ VÝZVY A NENAHLÁŠENÍ CHOVU BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK SANKČNÍ ŘEŠENÍ VE SMYSLU VETERINÁRNÍHO ZÁKONA, KDY FYZICKÝM OSOBÁM BUDE UDĚLENA POKUTA 50.000 Kč, PODNIKATELSKÝM OSOBÁM 2.000.000,- Kč


07. 01. 2017 19:15 - od neděle 8. ledna od 9 hodiny ranní bude probíhat likvidace domácího ptactva v Ivančicích a městských částech.
Akce bude ukončená v pondělních večerních hodinách.
V průběhu dne budeme informovat městským rozhlasem, ivančickou televizí a na webových stránkách města o příjezdu likvidační skupiny do konkrétních oblasti.
Děkujeme všem občanům za spolupráci
07. 01. 2017 13:00 - Oznamujeme občanům, že přesný harmonogram utrácení zvířat v Ivančicích a místních částech nám není znám.
Vše se bude odvíjet od postupu likvidace v Mor. Krumlově. Předpokládaný začátek je neděle 8. ledna 2017.
Jakmile časový harmonogram obdržíme, budeme Vás informovat všemi místními dostupnými prostředky.
O následné dezinfekci vás poučí osoby, které budou odchyt provádět a také vám vydají doklad o odebrání.
06. 01. 2017 17:00 - !! Utracení veškeré drůbeže v ochranném pásmu !!
Z důvodu výskytu viru ptačí chřipky na území Ivančic bylo vydáno mimořádné veterinární opatření a bude se muset zlikvidovat veškerá domácí drůbež a holubi na celém území Ivančic a místních částí, vyjímkou Hrubšic.
Likvidace bude probíhat o tomto víkendu a veškerá zlikvidovaná drůbež bude městem finančně nahrazena, včetně dodatečných asanačních opatření, kteří si všichni majitelé budou muset ve spolupráci s městem zajistit.
Likvidaci budou provádět hasiči a vojáci ve spolupráci s veterinární správou. V případě dotazů volejte p. Dittrichové 602 595 373.
Starosta města se bude průběžně snažit odpovídat i na svém a obecním Facebookovém profilu.
Prosíme občany o sdílení a spolupráci, protože je to nutné, hlavně nařízené, a neuděláme s tím vůbec nic :( a vejce z domácích chovů je také nutné zlikvidovat.
06. 01. 2017 14:10 - !! Utracení veškeré drůbeže v ochranném pásmu !! Státní veterinární správa na základě vyhodnocení nákazové situace rozhodla o utracení a neškodném odstranění veškeré drůbeže v ochranném pásmu ohnisek v Ivančicích a v Moravském Krumlově. Bylo k tomu přistoupeno z důvodu množících se hlášení o zvýšených úhynech v ohniscích a v ochranném pásmu. Během víkendu (začíná se ihned 6. ledna) bude utracena veškerá drůbež v ochranném pásmu. Do utrácení budou zahrnuty všechny malochovy drůbeže a komerční reprodukční chov kachen v ochranném pásmu.Exotické a okrasné ptactvo v uzavřených pásmech nebude utráceno. Pro chovy těchto ptáků budou stanoveny podmínky biologické bezpečnosti.
Dle posledních ohnisek nákazy patří do této oblasti tato katastrální území: Němčice u Ivančic (655813), Alexovice (655821), Budkovice (615595), Ivančice (655724), Kounické Předměstí (655741), Letkovice (655830), Moravské Bránice (698890), Moravský Krumlov (699128), Rokytná (699225), Olbramovice u Moravského Krumlova (709930), Oslavany (713180), Rybníky na Moravě (744026), Řeznovice (745421), Vedrovice (777536), Zábrdovice u Vedrovic (798754)

06. 01. 2017 11:40 - Povinné sčítání ptactva a domácí drůbeže
Oznamujeme občanům, že od 6. do 8. ledna 2017 bude probíhat dle Nařízení státní veterinární správy sčítání ptactva a domácí drůbeže v domácnostech v Ivančicích, Alexovicích, Řeznovicích, Letkovicích a Budkovicích. Všechny domácnosti navštíví členové osadních výborů a místních sdružení s příslušnými formuláři k vyplnění.
Žádáme občany o součinnost.

04. 01. 2017 11:27 - Informace k výskytu ptačí chřipky
Nákaza byla potvrzena ve dvou malochovech drůbeže v Jihomoravském kraji, a to v Moravském Krumlově a v Ivančicích. Pravděpodobným zdrojem nákazy v chovech jsou volně žijící ptáci. Nákaza byla potvrzena také u volně žijících labutí v témže kraji.
Státní veterinární správa v souladu s platnou legislativou přijala s okamžitou platností opatření k zamezení dalšího šíření nákazy. Chovatelé by měli z preventivních důvodů zabránit kontaktu volně žijících a domácích ptáků.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysocepatogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.
Současná forma viru je vysoce patogenní pro ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl doposud zaznamenán. Jde o ptačí formu chřipkových virů, ke kterým není člověk jako savec moc vnímavý. Rizikem je zde možná mutace viru, která by následně mohla ohrozit zdraví lidí. Proto se provádí utracení ptáků v ohnisku.

Pro informace ohledně ptačí chřipky, co s uhynulými zvířaty apod. zřídila Krajská veterinární správa krizový mobil 720 995 213, na který se mohou obrátit jak firmy tak i občané (např. hlášení uhynulých zvířat).

Více informací je možné nalézt na internetových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz
Informace pro veřejnost
Ptačí chřipka – aktuální nákazová situace

Informace vloženy: 05. 01. 2017 (průběžně aktualizováno)
ptaci-chripka
 
Aktuální průběh likvidace drůbeže:

pondělí 13. 03. 2017 - 12:00
Státní veterinární správa zrušila 12.3.2017 všechna vydaná nařízení a opatření týkající se ptačí chřipky. Občané si mohou pořizovat novou drůbež.

pondělí 20. 02. 2017 - 12:00
Odborná dezinfekce chovných prostor po odebrané drůbeži byla 20.02.2017 ve 14 hodin ukončena.
Náhradní termín dezinfekce je sobota 25. 2. 2017 od 10 do 17 hodin. Domácnosti, kde se nedezinfikovalo, jsou zmapované - občané se nemusí hlásit.
O výši náhrad za utracenou drůbež a termínu jejich vyplácení rozhoduje Ministerstvo zemědělství.
Žádosti občanů město odeslalo dne 8. 2. 2017.
Občanům budou náhrady zaslány na účet nebo složenkou.

úterý 14. 02. 2017 - 12:00
Odborná dezinfekce chovných prostor po drůbeži.
Časový harmonogram:
Letkovice - 17. a 18.2.
Němčice - 18.2.
Alexovice - 18.2.
Řeznovice - 19.2.
Budkovice - 19.2.
Ivančice - 20.,21.,22.2.
Nejste doma v daném termínu? Náhradní termín: 25. a 26. 2. 2017 pouze za příznivého počasí.
Prostory musí být řádně předčištěny!!!

středa 11. 01. 2017 - 18:00
Likvidace drůbeže na území města Ivančice byla ukončena v 17:00.

pondělí 09. 01. 2017 - 22:00
V úterý 10. ledna proběhne finální část této mimořádné a nemilé akce.
Žádáme chovatele drůbeže, kterým dosud nebyla drůbež odebrána, nebo nebyli zastiženi, aby se nahlásili na tel. č.: 602 595 373 od 07:30 do 15:00.
Následně proběhne na nahlášených adresách odběr drůbeže.

pondělí 09. 01. 2017 - 21:45
Dnešní, pondělní, likvidace drůbeže byly ukončena ve 21:30. Velice děkujeme občanům za pomoc při plnění této povinnosti.

pondělí 09. 01. 2017 - 12:22
Dnes do 18. hodin bude pokračovat likvidace drůbeže v Ivančicích a chatových oblastech. Vyplněný formulář ponechejte u sebe.
O proplacení náhrady budete včas informováni.
Dezinfekci zajistí město, o čemž vás bude také včas informovat.

pondělí 09. 01. 2017 - 09:10
Dnes, v pondělí 9. ledna od 10. do 18. hodin bude pokračovat likvidace drůbeže v Ivančicích.
Žádáme občany, kteří nebudou doma přítomni a mají drůbež, aby vyvěsili na vchod domu čas, kdy budou k zastižení.

neděle 08. 01. 2017 - 21:30
Čínnost zasahujících složek byla dnes ve 20:30 ukončena. Neodebraná a nahlášená drůbež bude odvážena v pondělí 09.01.2017 od 10 do 18 hod.
Žádáme občany, kteří nebyli zastiženi a mají doma drůbež, aby v případě nepřítomnosti vyvěsili na vschod domu hodinu, kdy budou k zastižení.
Děkujeme všem za dnešní skvělou spolupráci.

neděle 08. 01. 2017 - 19:20
Likvidace domácího ptactva nadále probíhá a dnes potrvá přibližně do 20. hodin. Pokračovat bude zítra dopoledne a začne kolem 9. hodiny.

neděle 08. 01. 2017 - 16:30
Likvidace domácího ptactva ve městě a chatových oblastech potrvá dnes do večerních hodin a bude pokračovat ještě zítra dopoledne.

neděle 08. 01. 2017 - 14:45
Týmy, určené k likvidaci domácího ptactva postupně ukončují činnost v místních částech a přesouvají se do města a chatových oblastí, kde budou pokračovat do večerních hodin.

neděle 08. 01. 2017 - 12:35
Upozorňujeme občany, že další týmy, které budou provádět utrácení drůbeže, vyjíždí do Řeznovic.

neděle 08. 01. 2017 - 09:41
Upozorňujeme občany, že týmy, které budou provádět utrácení drůbeže, vyjíždějí do Budkovic, Letkovic, Němčic a Alexovic..
 
 
 
 
 
english česky