Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
 

Ivančická věž a znak města IvančiceJméno   
Heslo   


O službě ...


Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice

Na úřední desce byla zveřejněna pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice, které se uskuteční v pondělí 19. prosince 2016 v 16:00 hod. v zasedací síni MěÚ Ivančice (Palackého nám. 6 - vchod z nádvoří).
-2016-12-09 11:45:00-


Ulice Na Brněnce opět otevřena

Včera 28.11. byla uvedena do provozu ulice Na Brněnce v Ivančicích a postupně jsou odstraňovány i všechny dopravní značky související s objížďkou. Oproti původním zprávám se počínaje úterkem 29.11. nenápadně vrátila na své zastávky i autobusová doprava a linky se zvesela prohánějí po Brněnce taktéž.
-2016-11-29 08:00:00-


Naplň divadlo dětmi, naplň děti divadlem!

Děti do divadla zkrátka patří! Podpořte projekt a pomozte poslat téměř 200 dětí z dětských domovů z Brna a okolí na divadelní představení, které si samy vyberou. Darujte letos o Vánocích zážitek, který zahřeje u srdce i mnohému naučí.
Do projektu je zapojena i Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice.
Stránky projektu Naplň divadlo dětmi, naplň děti divadlem!
-2016-11-25 10:43:00-


Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky

V Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A), navzdory veškerým opatřením. Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi. Opatření proti přenosu infekce je na osobní zodpoovědnosti každého jednotlivce ke svému zdraví.
Při délce inkubační doby 14-50 dnů se riziko onemocnění přesouvá do předvánočního období. Proto důrazně upozorňujeme na nutnost dodržování těchto zásad také při pouličních konzumacích a předvánočních společných aktivitách (např. zdobení perníků a cukroví).
V PREVENCI PŘENOSU INFEKČNÍ ŽLOUTENKY MÁ ZÁSADNÍ VLIV DODRŽOVÁNÍ HYGIENY RUKOU, zejména:
 • řádné umytí rukou vždy po použití WC
 • řádné umytí rukou před každou konzumací jídla, před kouřením apod. - pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt, je vhodné mít u sebe malé balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky, případně konzumovat potraviny tak, abychom se jich přímo nedotýkali rukama
 • řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí
 • důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně

-2016-11-23 16:12:00-


Nález psa

Dne 21.11.2016 v 10:00 hod. byl v lokalitě Réna v Ivančicích nalezen pes, rasy pravděpodobně Maltézský psík, bílé barvy.
Blžší informace na MP Ivančice - tel.: 724 057 924, 548 419 468
Info a foto na Facebooku
-2016-11-21 15:31:00-


Žádost města k občanům...

Město Ivančice žádá všechny občany, pro případ že bude tuto zimu sněžit, aby se i tuto zimu opět zapojili do dobrovolné akce
"Zameťme si před vlastním prahem"

Zvláště se obracíme na obyvatele starého a nového sídliště o pomoc se zimní údržbou chodníků a motivačně nabízíme obyvatelům bytových domů v této lokalitě možnost poskytnutí úklidových balíčků obsahujících hrablo, smeták, kyblík s posypovou solí a lopatkou.
Úklidový balíček si mohou občané vyzvednout oproti prokázání místa bydliště dokladem a podpisu v těchto termínech:
• ve středu 23. 11. 2016 od 17:00 h u Obchod. centra Centrum na novém sídlišti a
• ve středu 23. 11. 2016 od 18:00 h u Bedna baru na starém sídlišti, nebo
• v sobotu 26. 11. 2016 od 10:00 h u Obchod. centra Centrum na novém sídlišti a
• v sobotu 26. 11. 2016 od 11:00 h u Bedna baru na starém sídlišti. • v sobotu 03. 12. 2016 od 10:00 h u Obchod. centra Centrum na novém sídlišti a
• v sobotu 03. 12. 2016 od 11:00 h u Bedna baru na starém sídlišti.
-2016-11-21 15:15:00-


Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Informace o projektu Czech POINT na MěÚ Ivančice

Informační portál města Ivančice
  Menu a vyhledávání Titulní stránka   |     
    ivančický portál >> e-zpravodaj >> městský úřad informuje
Územně analytické podklady ORP Ivančice

       MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování a pořizovatel ÚPP na základě § 6 odst. 1 písmena b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 166 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění, zveřejňuje

"Územně analytické podklady
obce s rozšířenou působností Ivančice
3. úplná aktualizace ÚAP 2014."

ÚAP byly pořízeny v papírové i digitální podobě v souladu se stavebním zákonem, v platném znění a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ÚAP byly úplně aktualizovány k datu: listopad 2014.

Obsah územně analytických podkladů:

Textová část:

 • Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)
  - 3. úplná aktualizace 2014
 • Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)
  - 3. úplná aktualizace 2014

Grafická část:

 • Výkres hodnot území, 1:25 000
 • Výkres limitů využití území, M 1:10 000 (legenda a mapové listy č. 1 – 6)
 • Výkres záměrů na provedení změn v území, M 1:25 000
 • Výkres problémů k řešení v ÚPD, M 1:25 000

ÚAP jsou přístupné k veřejnému nahlédnutí na:

 • MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice, odboru regionálního rozvoje – úřadu územního plánování v úřední dny (pondělí + středa, 07:30 - 11:00 a 13:00 – 17:00 hod) nebo v ostatní pracovní dny v pracovní době, ale nejlépe vždy po předchozí domluvě (tel: 546419463 – Ing. Pavel Červený, 546419464 - Ing. Eva Skálová)
 • internetových stránkách města Ivančice (www.ivancice.cz) - textová část a grafická část v měřítku 1:25 000 – k nahlédnutí níže v souborech ve formátu PDF. Pro zobrazení PDF souborů potřebujete mít na Vašem počítači nainstalovaný např. program Adobe Reader, který je dnes již základní součástí většiny počítačů. Pokud jej však nemáte, lze jej stáhnout zdarma zde.

Soubory k nahlédnutí:

Textová část:

 1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)
  - 3. úplná aktualizace 2014
  [PDF 4,98 MB]
 2. Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)
  - 3. úplná aktualizace 2014
  [PDF 3,42 MB]

Grafická část:

 1. Výkres hodnot, M 1:25 000
  [PDF 4,82 MB]
 2. Výkres limitů využití území, M 1:10 000
  (legenda a mapové listy č. 1 – 6)
  [ZIP 24,50 MB]
 3. Výkres záměrů na provedení změn v území, M 1:25 000
  [PDF 3,73 MB]
 4. Výkres problémů k řešení v ÚPD, M 1:25 000
  [PDF 4,01 MB]

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Autor článku / textu:

Odbor regionálního rozvoje

Datum uveřejnění (aktualizace): 23.01.2015
Autorská práva: Město Ivančice


english česky