Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Pondělí 1. 5. 2017, dnes se slaví Svátek práce, zítra má svátek Zikmund.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » e-Zpravodaj » Městský úřad Ivančice

Ohlédnutí za výsledky komunálních voleb v Ivančicích

          Ve dnech 10. - 11. 10. 2014 proběhly na území ČR volby do zastupitelstev obcí. Jak jsme volili Ivančicích? Nejvyšší podpoře se těšila KSČM se ziskem 24,33%, na druhém místě se umístilo SDRUŽENÍ POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - 22,44% dále ČSSD - 13,07%, KDU-ČSL - 10,54, ANO 2011 - 9,63%, NEZÁVISLÍ - 7,89%, ODS - 6,33%, Strana soukromníků ČR - 5,78%. Volební účast v Ivančicích činila 43,42%.


Podrobné výsledky voleb za město Ivančice

Kandidátní listina Hlasy Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 NEZÁVISLÍ 3 641 7,89 1 X
2 Strana soukromníků ČR 2 665 5,78 1 X
3 ANO 2011 4 442 9,63 1 X
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 864 10,54 1 X
5 Komunistická str.Čech a Moravy 11 224 24,33 4 X
6 Občanská demokratická strana 2 919 6,33 1 X
7 SDRUŽENÍ POL.HNUTÍ STAN A NK 10 355 22,44 4 X
8 Česká str.sociálně demokrat. 6 029 13,07 2 X

Voleno bylo v Ivančicích 15 členů zastupitelstva. Celkem bylo v Ivančicích zapsáno 7832 voličů a ve volbách bylo odevzdáno 3400 obálek. Platných hlasů pro kandidáty bylo 46.139.

Zvolení zastupitelé

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Sládek Roman Ing. 56 NEZ BEZPP 473 12,99
1 Sojka Jaroslav 43 SsČR SsČR 539 20,22
1 Horáková Růžena 57 ANO 2011 BEZPP 511 11,50
1 Feith Erik Ing. MBA 38 KDU-ČSL BEZPP 781 16,05
7 Blatný Jan Ing. 63 KSČM BEZPP 1 043 9,29
2 Skála Radoslav 56 KSČM KSČM 980 8,73
1 Adam Vojtěch MUDr. 64 KSČM BEZPP 912 8,12
4 Fajks Pavel 50 KSČM BEZPP 823 7,33
2 Šlapanský Luboš MVDr. 61 ODS BEZPP 558 19,11
1 Buček Milan 45 STAN TOP 09 1 227 11,84
6 Kuczman Mikuláš MUDr. 52 NK BEZPP 912 8,80
3 Halouzka Radek 44 NK BEZPP 882 8,51
5 Štork Rostislav 40 NK BEZPP 808 7,80
1 Musil Radek Mgr. 44 ČSSD ČSSD 664 11,01
6 Chytka Tomáš Mgr. 50 ČSSD BEZPP 638 10,58

Nejvyšší počet preferenčních hlasů od ivančických voličů získal Milan Buček /STAN, TOP 09/ - celkem 1227 hlasů. Na pomyslném druhém místě se umístil Ing. Jan Blatný /KSČM, BEZPP/ s 1043 hlasy, třetím nejvíce preferovaným kandidátem byl Radoslav Skála /KSČM, KSČM/ s 980 hlasy.

Nové tváře v zastupitelstvu

Voliči v komunálních volbách pro období 2014-2018 oproti předchozímu období 2010-2014 vybrali nové tváře, které zasednou do městského zastupitelstva: Jaroslav Sojka, Růžena Horáková, Ing. Erik Feith MBA, Ing. Jan Blatný, Radek Halouzka, Rostislav Štork. Nutno podotknout, že Ing. Erik Feith MBA a Ing. Jan Blatný již byli zastupiteli v minulosti.

Tento stav však nemusí být ještě konečný, pokud by došlo k situaci, že se některý z kandidátů vzdá svého mandátu ve prospěch náhradníka - SEZNAM NÁHRADNÍKŮ.

Jak jsme hlasovali v jednotlivých volebních okrscích?

Zde vám přinášíme přehledně zpracované výsledky dle jednotlivých 13 ivančických volebních okrsků:

1. v ulicích Jana Blahoslava, Okružní, Sportovní, Za Ústavem, Boží Hora, Vladimíra Menšíka

2. v ulicích Luční, Mjr. Nováka

3. v ulicích Větrná, Polní, V Lánech, Na Úvoze

4. v ulicích Dr. Novotného, Hornická, Mřenková, Na Brněnce, Oslavanská, Ostřihom, Padochovská, Tomáše Procházky, V Uličce, Zemědělská

5. v ulicích Dolní Hlinky, Drůbežní trh, Horní Hlinky, Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Palackého náměstí, Tesařovo náměstí, Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo náměstí, Mlýnská

6. v ulicích Chřestová, Hřbitovní, Jakuba Svobody, Jana Fibicha, Jana Vrby, Na Réně, Nad Klínkem, Novohorská, Pod Jakubem, Rybářská, Slunečná, Stříbský mlýn, Tyršova, U Cihelny, U Nové brány a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Ivančice a Kounické předměstí

7. v ulicích Alfonse Muchy, B. M. Kuldy, Jiřího Dvořáka, Hybešova, Krumlovská, Malovanská, Na Volvách, Petra Bezruče, Široká, U Jatek, U Malovaného mlýna, V Olších, Ve Sboru

8. v části Němčice v ulicích Na Návsi, U Řeky, Za Mostem Ke Karlovu, Příčná, K Lesu, Vodárenská, Za Hasičkou, V Zatáčce, Kaštanová, Školní, Nad Kurty, Kpt. Jaroše, Černá, Mezírka, Trnová, K Náhonu, Slepá, Zahrádky

9. v části Alexovice v ulicích K Pekárce, U Parku, Pod Hájkem, Tovární, Zahradní, U Hřiště, Na Hrázi

10. v části Letkovice v ulicích U Kapličky, Novoveská, Dlouhá, Říční, Lužní, Pod Hlinkem, Široké louky, Boční

11. v části Řeznovice

12. v části Hrubšice

13. v části Budkovice

Které strany byly nejvíce preferovány dle volebních okrsků?

S nadsázkou lze říct, že letošní komunální volby v Ivančicích byly o těsném a velmi vyrovnaném souboji dvou nejvíce preferovaných volebních subjektů: KSČM versus SDRUŽENÍ POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ. Žádný jiný volební subjekt si pomyslné vítězství v jednotlivých volebních okrscích nepřipsal. Oproti předchozím několika volbám tak došlo v Ivančicích ke změně, protože KSČM v přechozích volbách vyhrávala téměř ve všech volebních okrscích.

KSČM si připsala pomyslné vítězství v 9 z celkových 13 volebních okrsků:

okrsek č. 1 v ulicích Jana Blahoslava, Okružní, Sportovní, Za Ústavem, Boží Hora, Vladimíra Menšíka, okrsek č. 2 v ulicích Luční, Mjr. Nováka, okrsek č. 3 v ulicích Větrná, Polní, V Lánech, Na Úvoze, okrsek č. 7 v ulicích Alfonse Muchy, B. M. Kuldy, Jiřího Dvořáka, Hybešova, Krumlovská, Malovanská, Na Volvách, Petra Bezruče, Široká, U Jatek, U Malovaného mlýna, V Olších, Ve Sboru, okrsek č. 9 v části Alexovice v ulicích K Pekárce, U Parku, Pod Hájkem, Tovární, Zahradní, U Hřiště, Na Hrázi, okrsek č. 10 v části Letkovice v ulicích U Kapličky, Novoveská, Dlouhá, Říční, Lužní, Pod Hlinkem, Široké louky, Boční, okrsek č. 11 v části Řeznovice, okrsek č. 12 v části Hrubšice a okrsek č. 13 v části Budkovice.

SDRUŽENÍ POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ovládlo 4 volební okrsky:

okrsek č. 4 v ulicích Dr. Novotného, Hornická, Mřenková, Na Brněnce, Oslavanská, Ostřihom, Padochovská, Tomáše Procházky, V Uličce, Zemědělská, okrsek č. 5 v ulicích Dolní Hlinky, Drůbežní trh, Horní Hlinky, Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Palackého náměstí, Tesařovo náměstí, Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo náměstí, Mlýnská, okrsek č. 6 v ulicích Chřestová, Hřbitovní, Jakuba Svobody, Jana Fibicha, Jana Vrby, Na Réně, Nad Klínkem, Novohorská, Pod Jakubem, Rybářská, Slunečná, Stříbský mlýn, Tyršova, U Cihelny, U Nové brány a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Ivančice a Kounické předměstí, okrsek č. 8 v části Němčice v ulicích Na Návsi, U Řeky, Za Mostem Ke Karlovu, Příčná, K Lesu, Vodárenská, Za Hasičkou, V Zatáčce, Kaštanová, Školní, Nad Kurty, Kpt. Jaroše, Černá, Mezírka, Trnová, K Náhonu, Slepá, Zahrádky.

Nejlepší výsledky

SDRUŽENÍ POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ dosáhlo nejvyššího procentuálního zisku v Němčicích, kde se těšilo podpoře 27,98% voličů. Nejvyšší podpora z hlediska absolutního počtu hlasů byla v okrsku číslo 5 (v ulicích Dolní Hlinky, Drůbežní trh, Horní Hlinky, Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Palackého náměstí, Tesařovo náměstí, Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo náměstí, Mlýnská), kde sdružení získalo 1450 hlasů.

KSČM naopak byla nejvíce preferovanou volební stranou v Budkovicích, kde ji podpořilo 33,81% voličů. Nejvyšší podpora z hlediska absolutního počtu hlasů byla v okrsku číslo 1 (v ulicích Jana Blahoslava, Okružní, Sportovní, Za Ústavem, Boží Hora, Vladimíra Menšíka), kde strana získala 1313 hlasů.

Porovnání výsledků s komunálními volbami v předchozích letech od roku 2002

Na závěr ještě malé ohlédnutí do minulosti, jak se mění preference ivančických voličů. Porovnávat volební výsledky s komunálními volbami konanými v letech 2010, 2006, 2002 můžeme pouze u následujících volebních stran: ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL. U nezávislých kandidátů sdružených do různých volebních stran není možno provést relevantní srovnání.

Porovnání výsledků v %:

Volební strana / preference %

2002

2006

2010

2014

ODS*

16,29

17,57

11,50 6,33

ČSSD

9,65

4,44

11,53 13,07

KSČM

27,1

38,62

27,69 24,33
KDU - ČSL 8,52 8,65 7,83 10,54

Strana zelených

-

2,56

3,79

-

Zdroj dat: http://www.volby.cz

Datum uveřejnění: 13. 10. 2014
Autor článku: Ing. Bohumil Smutný

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  09.07.2014: Sociálně - právní ochrana dětí v ORP Ivančice
  26.05.2014: Ohlédnutí za výsledky voleb do Evropského parlamentu v Ivančicích
  29.10.2013: Ohlédnutí za výsledky voleb do PSP ČR v Ivančicích
  28.01.2013: Ohlédnutí za výsledky 2. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích
  14.01.2013: Ohlédnutí za výsledky 1. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích


Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 

Aktuality


Statistické šetření o ovocných sadech

Šetření se uskuteční na území celé ČR u více jak 3000 zemědělských subjektů, sběr dat probíhá tazatelsky, poštou nebo elektronickou poštou a to v termínu od 24.4 do 26.5.2017.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele s příslušným pověřením. Případné dotazy zodpoví Krajská správa ČSÚ v Brně, Mgr. Michaela Kolářová, tel.: 542 528 233.
-2017-04-27 07:17:00-

Městský byt nebo byt v Penzionu pro důchodce?

Rada města na své schůzi 19. 4. 2017 pod bodem č. 11 schválila Hodnotící kritéria pro přidělení městského bytu a bytu v penzionu pro důchodce.
Tento dokument bude trvale umístěn na stránce Odboru investic, správy majetku a právního, úseku správy majetku, v sekci "Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace" - tzn. tady zcela dole.
-2017-04-24 10:21:00-

Výročí osvobození města Ivančice

Na počátku dubna 1945 začala vojska 2. ukrajinského frontu maršála R.J. Malinovského druhou fázi bratislavsko-brněnské operace. Úspěšně postupovaly údolím řeky Jihlavy. Ráno 18. dubna vyjely první hlídky z Medlova proti proudu řeky Jihlavy. V Ivančicích od rána hlídkovaly dva německé obrněné vozy v Kounické ulici, které vyjížděly na průzkum až ke Stříbskému mlýnu a jeden tank v ulici V olších. Kolem desáté hodiny byl vyhlášen letecký poplach ... pokračování textu >>
-2017-04-14 08:30:00-

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. INFORMUJE:

Od úterý 18.4.2017 bude zahájena rekonstrukce vod. a kan. řadu v ulici Jana Fibicha. V době rekonstrukce bude ulice uzavřena pro dopravu. Žádáme obyvatele o parkování vozidel mimo ulici, aby nebránili vjezdu a výjezdu stavební techniky.
Předpokládaný termín ukončení prací do 25.7.2017.
Děkujeme za pochopení
-2017-04-12 17:00:00-

Změna svozu směsného komunálního odpadu

Svoz ve svátek VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 17.4.2017 je přesunut na SOBOTU 15.4.2017!!!
Týká se to těchto ulic: Boží Hora, V. Menšíka, Padochovská, Na Brněnce, Oslavanská, Zemědělská, Hornická, V Lánech, Na Úvoze, V Uličce, Větrná, Polní, Luční, Mjr. Nováka, Břízová, Lipová, Javorová, Za Ústavem, Okružní, J. Blahoslava, Sportovní, Krumlovská, Ve Sboru, U Malovaného mlýna, Hybešova, Na Volvách, V Olších, B.M. Kuldy, J. Dvořáka, P. Bezruče, Malovanská, A. Muchy
Svátky v květnu, pondělí 1.5. a 8.5., svoz beze změny!!!
-2017-04-10 09:00:00-

 

english česky