Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Středa 29. 3. 2017, dnes má svátek Taťána, zítra Arnošt.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » e-Zpravodaj » Městský úřad Ivančice

Ohlédnutí za výsledky voleb do PSP ČR
v Ivančicích

         Ve dnech 25. - 26.10. 2013 proběhly volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jak jsme volili Ivančicích? Nejvyšší podpoře se těšila ČSSD se ziskem 23,48%, na druhém místě se umístila KSČM - 21,27%, třetí ANO 2011 - 19,79%, dále následovaly TOP 09 - 7,73%, KDU-ČSL - 6,78%, ODS - 6,36% a Úsvit přímé demokracie T. Okamury - 6,00%. Do volebních uren bylo v Ivančicích vhozeno celkem 4588 obálek, což odpovídá volební účasti 58,91%.


Podrobné výsledky voleb za město Ivančice

Strana

Platné hlasy

Předn.
hlasy

číslo

název

celkem

v %

1

Česká str.sociálně demokrat.

1 063

23,48

X

2

Strana svobodných občanů

67

1,48

X

3

Česká pirátská strana

100

2,20

X

4

TOP 09

350

7,73

X

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

8

0,17

X

6

Občanská demokratická strana

288

6,36

X

9

politické hnutí Změna

26

0,57

X

10

Strana soukromníků ČR

14

0,30

X

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

307

6,78

X

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

11

0,24

X

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

44

0,97

X

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

272

6,00

X

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

16

0,35

X

20

ANO 2011

896

19,79

X

21

Komunistická str.Čech a Moravy

963

21,27

X

22

LEV 21-Národní socialisté

4

0,08

X

23

Strana zelených

86

1,90

X

24

Koruna Česká (monarch.strana)

11

0,24

X

Jak jsme hlasovali v jednotlivých volebních okrscích?

Zde vám přinášíme přehledně zpracované výsledky dle jednotlivých 13 ivančických volebních okrsků:

1. v ulicích Jana Blahoslava, Okružní, Sportovní, Za Ústavem, Boží Hora, Vladimíra Menšíka

2. v ulicích Luční, Mjr. Nováka

3. v ulicích Větrná, Polní, V Lánech, Na Úvoze

4. v ulicích Dr. Novotného, Hornická, Mřenková, Na Brněnce, Oslavanská, Ostřihom, Padochovská, Tomáše Procházky, V Uličce, Zemědělská

5. v ulicích Dolní Hlinky, Drůbežní trh, Horní Hlinky, Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Palackého náměstí, Tesařovo náměstí, Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo náměstí, Mlýnská

6. v ulicích Chřestová, Hřbitovní, Jakuba Svobody, Jana Fibicha, Jana Vrby, Na Réně, Nad Klínkem, Novohorská, Pod Jakubem, Rybářská, Slunečná, Stříbský mlýn, Tyršova, U Cihelny, U Nové brány a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Ivančice a Kounické předměstí

7. v ulicích Alfonse Muchy, B. M. Kuldy, Jiřího Dvořáka, Hybešova, Krumlovská, Malovanská, Na Volvách, Petra Bezruče, Široká, U Jatek, U Malovaného mlýna, V Olších, Ve Sboru

8. v části Němčice v ulicích Na Návsi, U Řeky, Za Mostem Ke Karlovu, Příčná, K Lesu, Vodárenská, Za Hasičkou, V Zatáčce, Kaštanová, Školní, Nad Kurty, Kpt. Jaroše, Černá, Mezírka, Trnová, K Náhonu, Slepá, Zahrádky

9. v části Alexovice v ulicích K Pekárce, U Parku, Pod Hájkem, Tovární, Zahradní, U Hřiště, Na Hrázi

10. v části Letkovice v ulicích U Kapličky, Novoveská, Dlouhá, Říční, Lužní, Pod Hlinkem, Široké louky, Boční

11. v části Řeznovice

12. v části Hrubšice

13. v části Budkovice

Které volební strany jsme v Ivančicích nejvíce preferovali?

Pouze tři volební strany si v Ivančicích připsaly vítězství v některých z volebních okrsků:

ČSSD dosáhla nejlepšího volebního výsledku v okrsku č. 2 - tj. v ulicích Luční a Mjr. Nováka, kde si připsala celkem 31,38% hlasů. Dále byla nejvíce preferována ve volebních okrscích č. 1, 3 a 12.

KSČM byla v Ivančicích nejvíce preferována ve volebních okrscích č. 7, 9, 10, 11, 13. Nejyvššího zisku 29,77% hlasů KSČM dosáhla v okrsku č. 9 - tj. v části Alexovice v ulicích K Pekárce, U Parku, Pod Hájkem, Tovární, Zahradní, U Hřiště, Na Hrázi.

Hnutí ANO 2011 si připsalo vítězství ve volebních okrscích č. 4, 5 a 8, přičemž nejlepšího výsledku dosáhla v okrsku č. 4 tj. v ulicích Dr. Novotného, Hornická, Mřenková, Na Brněnce, Oslavanská, Ostřihom, Padochovská, Tomáše Procházky, V Uličce, Zemědělská, kde dosáhla 25,17%.

Přednostní hlasy pro kandidáty z Ivančic

Celkem 7 kandidátů z Ivančic bylo možné najít na hlasovacích lístkách různých volebních stran v Jihomoravském kraji. Byli to: MUDr. Vojtěch Adam, Mgr. Petr Adam, Radoslav Skála, Ing. Jiří Horák, Milan Buček, Borek Voborný, Lenka Viskupová. Dva kandidáti z města Ivančice získali mandát poslance PSP ČR. Jde o starostu města Ivančice, MUDr. Vojtěcha Adama, který kandidoval jako nestraník na kandidátce KSČM a Petra Adama, který kandidoval jako nestraník na kandidátce Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Následující tabulka zobrazuje přehled kandidátů z Ivančic seřazených dle počtu získaných preferenčních hlasů v Jihomoravském kraji:

Jméno Věk Volební strana Počet přednostních hlasů
MUDr. Vojtěch Adam 63 KSČM 6327
Mgr. Petr Adam 31 Úsvit 1512
Radoslav Skála 55 KSČM 726
Ing. Jiří Horák 54 ANO 2011 490
Milan Buček 44 TOP 09 192
Borek Voborný 36 DSSS 35
Lenka Viskupová 47 Suverenita 17

Porovnání s volbami v roce 2010

Jak se změnily preference voličů v Ivančicích od posledních voleb do PSP ČR v roce 2010? Jak si vedly tradiční volební strany? Zájem voličů byl v roce 2010 vyšší (volební účast 60,48%, letos 58,91%). Následující tabulka porovná pouze volební strany, které kandidovaly jak v roce 2010, tak i v roce 2013, a které překročily 5% hranici hlasů. Z tabulky vyplývá, že mírně posílily v Ivančicích levicové strany (ČSSD i KSČM) a KDU-ČSL, výrazně pak oslabily TOP 09 a ODS. Největší propad zaznamenala ODS, která ztratila 9,54% hlasů.

Pro přehled stručné porovnání:

Volební strana Preference v roce 2010 Preference v roce 2013
ČSSD 22,42% 23,48%
KSČM 20,19% 21,27%
TOP 09 13,21% 7,73%
KDU-ČSL 5,75% 6,78%
ODS 15,9% 6,36%

Zdroj: http://www.volby.cz

Datum uveřejnění: 29. 10. 2013
Autor článku: Ing. Bohumil Smutný

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  09.07.2014: Sociálně - právní ochrana dětí v ORP Ivančice
  26.05.2014: Ohlédnutí za výsledky voleb do Evropského parlamentu v Ivančicích
  29.10.2013: Ohlédnutí za výsledky voleb do PSP ČR v Ivančicích
  28.01.2013: Ohlédnutí za výsledky 2. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích
  14.01.2013: Ohlédnutí za výsledky 1. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích


Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 

Aktuality


Odečty stavů elektroměrů

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že na území Ivančice-město budou probíhat odečty stavů elektroměrů ve dnech od 1. do 20. dubna 2017.
Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Žádáme tímto laskavě občany, kteří nebudou v těchto dnech k zastižení, aby zanechali na viditelném místě lístek se stavem a výr. číslem elektroměru. Za vstřícnost děkujeme všem občanům.
Marcela Bébarová - odečty E.ON, mob. 774081775
-2017-03-27 13:26:00-

Zveřejnění studie proveditelnosti

Tímto seznamujeme širokou veřejnost s dokumentem "Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje - lokalita Ivančice".
Navrženými opatřeními dojde k ochránění majetku a obyvatel města Ivančice.
Základním cílem záměru je vybudování ochranných hrází podél vodních toků Jihlava a Oslava a realizace suchých poldrů na Mřenkovém potoce a jeho pravostranném přítoku. Všechny navrhované stavební objekty jsou navrženy na absolutní ochranu Q100. Obsahem této části studie je základní koncepční řešení PPO, s vymezením dotčených ploch pro budoucí zábor opatření. Dále je ve studii uveden souhrn dotčených územních limitů, ochranných pásem, dotčení nenýrských sítí. Nedílnou součástí je hrubý propočet investičních nákladů navržených objektů. Studie stanovuje potenciální povodňové škody v případě bez provedených opatření, jejímž objektivním zhodnocením pak je finanční efektivita jednotlivých opatření nebo jejich souborů vyjádřená průměrným ročním ekonomickým rizikem.

Soubor ke stažení: Studie proveditelnosti.
-2017-03-21 11:53:00-

Volné hodiny pro sportování

Ve středu 15.3.2017 od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek 16.3.2017 do 8.00 do 14:00, v pátek od 8:00 do 15:00, v sobotu 18.3.2017 od 8:00 do 14:00, v neděli 19.3. 2017 od 8:00 do 16:30 je možné si zahrát badminton nebo podobný sport v městské sportovní hale.
K dispozici je 5 kurtů. Cena 200 kč / h za kurt. Přezůvky, rakety a míčky vlastní. Ostatní sporty dle platného ceníku.
Bližší informace v MSH nebo SMS na 724 029 576
-2017-03-14 11:57:00-

Konec veterinárních opatření

Státní veterinární správa zrušila 12.3.2017 všechna vydaná nařízení a opatření týkající se ptačí chřipky.
Občané si mohou pořizovat novou drůbež.
-2017-03-13 11:05:00-

Fakturační odečty vodoměrů

Němčice - 10. - 28. března 2017
-2017-03-10 09:45:00-

 

english česky