Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Pátek 18. 8. 2017, dnes má svátek Helena, zítra Ludvík.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » e-Zpravodaj » Městský úřad Ivančice

Ohlédnutí za výsledky 1. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích

         Ve dnech 11. - 12.1. 2013 proběhlo v ČR první kolo volby prezidenta republiky. Cílem tohoto příspěvku je vám stručně a přehledně přiblížit, jak hlasovali lidé v Ivančicích. Prezidentských voleb se v Ivančicích zúčastnilo celkem 60,37 % oprávněných voličů, což odpovídá 4687 odevzdaným obálkám. Z nich bylo platných 4665 hlasů (99,53%). Největší podpoře se v Ivančicích těšil kandidát č. 6 - Ing. Miloš Zeman s dosaženým ziskem 29,62% hlasů, pomyslné druhé místo by v Ivančicích narozdíl od celostátních výsledků obsadil Jiří Dienstbier s 17,72% hlasů, těsně následovaný Karlem Schwarzenbergem - 17,19% hlasů. Naopak nejnižší podpory v Ivančicích dosáhl kandidát č. 5 - MUDr. Přemysl Sobotka.


Výsledky za město Ivančice

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy %
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 197 4,22
2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 786 16,84
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 116 2,48
4 Fischerová Taťana Občan KH 157 3,36
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 90 1,92
+6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 1 382 29,62
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 308 6,60
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 827 17,72
+9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 802 17,19


Jak jsme hlasovali v jednotlivých volebních okrscích?

Zde vám přinášíme přehledně zpracované výsledky dle jednotlivých 13 ivančických volebních okrsků:

1. v ulicích Jana Blahoslava, Okružní, Sportovní, Za Ústavem, Boží Hora, Vladimíra Menšíka

2. v ulicích Luční, Mjr. Nováka

3. v ulicích Větrná, Polní, V Lánech, Na Úvoze

4. v ulicích Dr. Novotného, Hornická, Mřenková, Na Brněnce, Oslavanská, Ostřihom, Padochovská, Tomáše Procházky, V Uličce, Zemědělská

5. v ulicích Dolní Hlinky, Drůbežní trh, Horní Hlinky, Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Palackého náměstí, Tesařovo náměstí, Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo náměstí, Mlýnská

6. v ulicích Chřestová, Hřbitovní, Jakuba Svobody, Jana Fibicha, Jana Vrby, Na Réně, Nad Klínkem, Novohorská, Pod Jakubem, Rybářská, Slunečná, Stříbský mlýn, Tyršova, U Cihelny, U Nové brány a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Ivančice a Kounické předměstí

7. v ulicích Alfonse Muchy, B. M. Kuldy, Jiřího Dvořáka, Hybešova, Krumlovská, Malovanská, Na Volvách, Petra Bezruče, Široká, U Jatek, U Malovaného mlýna, V Olších, Ve Sboru

8. v části Němčice v ulicích Na Návsi, U Řeky, Za Mostem Ke Karlovu, Příčná, K Lesu, Vodárenská, Za Hasičkou, V Zatáčce, Kaštanová, Školní, Nad Kurty, Kpt. Jaroše, Černá, Mezírka, Trnová, K Náhonu, Slepá, Zahrádky

9. v části Alexovice v ulicích K Pekárce, U Parku, Pod Hájkem, Tovární, Zahradní, U Hřiště, Na Hrázi

10. v části Letkovice v ulicích U Kapličky, Novoveská, Dlouhá, Říční, Lužní, Pod Hlinkem, Široké louky, Boční

11. v části Řeznovice

12. v části Hrubšice

13. v části Budkovice

Nejvíce hlasů pro Miloše Zemana zaznamenaly všechny ivančické volební okrsky, Karel Schwarzenberg byl třetí

Kandidát č. 6 - Ing. Miloš Zeman se těšil největší podpoře ve vešch 13 volebních okrscích v Ivančicích, celkem získal 1382 hlasů. Na základě celostátních výsledků do druhého kola postoupil kandidát č. 9 - Karel Schwarzenberg. Ačkoliv v žádném ivančickém volebním okrsku nezvítězil, byl v Ivančicích třetím nejvíce preferovaným kandidátem s celkovým ziskem 802 hlasů. Nejvyšší podpoře se těšil v okrscích č. 5 a 6, tedy v ulicích Dolní Hlinky, Drůbežní trh, Horní Hlinky, Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Palackého náměstí, Tesařovo náměstí, Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo náměstí, Mlýnská a v ulicích Chřestová, Hřbitovní, Jakuba Svobody, Jana Fibicha, Jana Vrby, Na Réně, Nad Klínkem, Novohorská, Pod Jakubem, Rybářská, Slunečná, Stříbský mlýn, Tyršova, U Cihelny, U Nové brány a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Ivančice a Kounické předměstí.

Zdroj: http://www.volby.cz

Informace k 2. kolu prezidentských voleb

2. kolo volby prezidenta republiky se na území České republiky uskuteční v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hod. Oznámení o době a místu konání 2. kola volby prezidenta republiky vč. bližších informací k procesu volby bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Ivančice a bude vyvěšeno ve všech 13 volebních okrscích. Bližší informace k otázce volby poskytnou Ing. Ivana Krejčová, tel. 546 419 418 a JUDr. Růžena Chládková, tel. 546 419 417 nebo 723 624 706. Hlasovací lístky pro 2. kolo volby prezidenta republiky se voličům nedoručují do místa trvalého pobytu, ale voliči je obdrží přímo ve volební místnosti.

Voličské průkazy - lhůty

18. ledna 2013 (pátek) konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu - v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče (za ověření podpisu volič nic neplatí) nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

23. ledna 2013 (středa) konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání. Bližší informace k otázce seznamů voličů a voličských průkazů poskytne pí Marie Palmášiová, tel. 546 419 543.

Datum uveřejnění: 14. 01. 2013
Autor článku: Ing. Bohumil Smutný

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  09.07.2014: Sociálně - právní ochrana dětí v ORP Ivančice
  26.05.2014: Ohlédnutí za výsledky voleb do Evropského parlamentu v Ivančicích
  29.10.2013: Ohlédnutí za výsledky voleb do PSP ČR v Ivančicích
  28.01.2013: Ohlédnutí za výsledky 2. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích
  14.01.2013: Ohlédnutí za výsledky 1. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích


Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 

Aktuality


Nevíte na novém sídlišti co s odpadem?

Ve dnech 26. května (pátek) od 14 hod do 29. května (pondělí) do 8 hodin budou přistaveny na „Novém sídlišti“ kontejnery pro směsný domovní odpad a sice na těchto místech:
- ulice Mjr. Nováka – vedle obchodního střediska Centrum
- ulice Polní – parkoviště
- ulice Luční – parkoviště
-2017-05-23 12:00:00-

Omezení provozu radnice 29. května 2017

Oznamujeme občanům, že v pondělí 29. května 2017 od 14:00 hod. bude budova Městského úřadu Ivančice na Palackého náměstí 6 pro veřejnost zcela uzavřena.
-2017-05-22 16:30:00-

Beseda prezidenta České republiky s občany

Zveme občany nejen našeho města na setkání a besedu s prezidentem České republiky Milošem Zemanem, které se uskuteční v pondělí 29. května 2017 od 16:20 hod. před budovou ivančické radnice na Palackého náměstí.
-2017-05-22 16:25:00-

K ne/vyplácení náhrad za drůbež

a) Město Ivančice dne 8. 2. 2017 odeslalo žádosti občanů na Ministerstvo zemědělství.
b) Vedení města vzneslo 15. 5. 2017 dotaz za občany, kteří doposud náhrady neobdrželi na to, kdy budou náhrady vyplaceny. Prozatím nám nebylo odpovězeno.

Vy sami se můžete dotazovat písemně na stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/
Vaše dotazy by měli odpovědět také na tel. čísle 221 812 425, nebo na info@mze.cz.
Ministerstvo náhradní doklad o zakoupení nosnic, který byl součástí Vaší žádosti, zřejmě neuznává a vyplácí pouze 100 Kč, jak je stanoveno v rámci celé EU.
Nejdříve Vám poštou dojde dopis z MZ prostřednictvím České pošty do vlastních rukou - v něm bude sděleno, jak o Vaší žádosti rozhodli. Pokud se proti Rozhodnutí neodvoláte, tak po uplynutí 15 dnů Vám budou peníze zaslány na účet, nebo složenkou.
Město o postupu vyplácení ani o výši náhrad není Ministerstvem zemědělství informováno.
-2017-05-22 14:22:00-

JUDr. Bartáková končí...

JUDr. Marie Bartáková ukončuje činnost notářky k 30.06.2017. Tím končí i úřední den v Ivančicích.
-2017-05-15 13:53:00-

 

english česky