Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Středa 29. 3. 2017, dnes má svátek Taťána, zítra Arnošt.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » e-Zpravodaj » Městský úřad Ivančice

Ohlédnutí za výsledky 1. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích

         Ve dnech 11. - 12.1. 2013 proběhlo v ČR první kolo volby prezidenta republiky. Cílem tohoto příspěvku je vám stručně a přehledně přiblížit, jak hlasovali lidé v Ivančicích. Prezidentských voleb se v Ivančicích zúčastnilo celkem 60,37 % oprávněných voličů, což odpovídá 4687 odevzdaným obálkám. Z nich bylo platných 4665 hlasů (99,53%). Největší podpoře se v Ivančicích těšil kandidát č. 6 - Ing. Miloš Zeman s dosaženým ziskem 29,62% hlasů, pomyslné druhé místo by v Ivančicích narozdíl od celostátních výsledků obsadil Jiří Dienstbier s 17,72% hlasů, těsně následovaný Karlem Schwarzenbergem - 17,19% hlasů. Naopak nejnižší podpory v Ivančicích dosáhl kandidát č. 5 - MUDr. Přemysl Sobotka.


Výsledky za město Ivančice

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy %
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 197 4,22
2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 786 16,84
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 116 2,48
4 Fischerová Taťana Občan KH 157 3,36
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 90 1,92
+6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 1 382 29,62
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 308 6,60
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 827 17,72
+9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 802 17,19


Jak jsme hlasovali v jednotlivých volebních okrscích?

Zde vám přinášíme přehledně zpracované výsledky dle jednotlivých 13 ivančických volebních okrsků:

1. v ulicích Jana Blahoslava, Okružní, Sportovní, Za Ústavem, Boží Hora, Vladimíra Menšíka

2. v ulicích Luční, Mjr. Nováka

3. v ulicích Větrná, Polní, V Lánech, Na Úvoze

4. v ulicích Dr. Novotného, Hornická, Mřenková, Na Brněnce, Oslavanská, Ostřihom, Padochovská, Tomáše Procházky, V Uličce, Zemědělská

5. v ulicích Dolní Hlinky, Drůbežní trh, Horní Hlinky, Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Palackého náměstí, Tesařovo náměstí, Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo náměstí, Mlýnská

6. v ulicích Chřestová, Hřbitovní, Jakuba Svobody, Jana Fibicha, Jana Vrby, Na Réně, Nad Klínkem, Novohorská, Pod Jakubem, Rybářská, Slunečná, Stříbský mlýn, Tyršova, U Cihelny, U Nové brány a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Ivančice a Kounické předměstí

7. v ulicích Alfonse Muchy, B. M. Kuldy, Jiřího Dvořáka, Hybešova, Krumlovská, Malovanská, Na Volvách, Petra Bezruče, Široká, U Jatek, U Malovaného mlýna, V Olších, Ve Sboru

8. v části Němčice v ulicích Na Návsi, U Řeky, Za Mostem Ke Karlovu, Příčná, K Lesu, Vodárenská, Za Hasičkou, V Zatáčce, Kaštanová, Školní, Nad Kurty, Kpt. Jaroše, Černá, Mezírka, Trnová, K Náhonu, Slepá, Zahrádky

9. v části Alexovice v ulicích K Pekárce, U Parku, Pod Hájkem, Tovární, Zahradní, U Hřiště, Na Hrázi

10. v části Letkovice v ulicích U Kapličky, Novoveská, Dlouhá, Říční, Lužní, Pod Hlinkem, Široké louky, Boční

11. v části Řeznovice

12. v části Hrubšice

13. v části Budkovice

Nejvíce hlasů pro Miloše Zemana zaznamenaly všechny ivančické volební okrsky, Karel Schwarzenberg byl třetí

Kandidát č. 6 - Ing. Miloš Zeman se těšil největší podpoře ve vešch 13 volebních okrscích v Ivančicích, celkem získal 1382 hlasů. Na základě celostátních výsledků do druhého kola postoupil kandidát č. 9 - Karel Schwarzenberg. Ačkoliv v žádném ivančickém volebním okrsku nezvítězil, byl v Ivančicích třetím nejvíce preferovaným kandidátem s celkovým ziskem 802 hlasů. Nejvyšší podpoře se těšil v okrscích č. 5 a 6, tedy v ulicích Dolní Hlinky, Drůbežní trh, Horní Hlinky, Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Palackého náměstí, Tesařovo náměstí, Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo náměstí, Mlýnská a v ulicích Chřestová, Hřbitovní, Jakuba Svobody, Jana Fibicha, Jana Vrby, Na Réně, Nad Klínkem, Novohorská, Pod Jakubem, Rybářská, Slunečná, Stříbský mlýn, Tyršova, U Cihelny, U Nové brány a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Ivančice a Kounické předměstí.

Zdroj: http://www.volby.cz

Informace k 2. kolu prezidentských voleb

2. kolo volby prezidenta republiky se na území České republiky uskuteční v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hod. Oznámení o době a místu konání 2. kola volby prezidenta republiky vč. bližších informací k procesu volby bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Ivančice a bude vyvěšeno ve všech 13 volebních okrscích. Bližší informace k otázce volby poskytnou Ing. Ivana Krejčová, tel. 546 419 418 a JUDr. Růžena Chládková, tel. 546 419 417 nebo 723 624 706. Hlasovací lístky pro 2. kolo volby prezidenta republiky se voličům nedoručují do místa trvalého pobytu, ale voliči je obdrží přímo ve volební místnosti.

Voličské průkazy - lhůty

18. ledna 2013 (pátek) konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu - v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče (za ověření podpisu volič nic neplatí) nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

23. ledna 2013 (středa) konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání. Bližší informace k otázce seznamů voličů a voličských průkazů poskytne pí Marie Palmášiová, tel. 546 419 543.

Datum uveřejnění: 14. 01. 2013
Autor článku: Ing. Bohumil Smutný

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  09.07.2014: Sociálně - právní ochrana dětí v ORP Ivančice
  26.05.2014: Ohlédnutí za výsledky voleb do Evropského parlamentu v Ivančicích
  29.10.2013: Ohlédnutí za výsledky voleb do PSP ČR v Ivančicích
  28.01.2013: Ohlédnutí za výsledky 2. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích
  14.01.2013: Ohlédnutí za výsledky 1. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích


Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 

Aktuality


Odečty stavů elektroměrů

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že na území Ivančice-město budou probíhat odečty stavů elektroměrů ve dnech od 1. do 20. dubna 2017.
Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Žádáme tímto laskavě občany, kteří nebudou v těchto dnech k zastižení, aby zanechali na viditelném místě lístek se stavem a výr. číslem elektroměru. Za vstřícnost děkujeme všem občanům.
Marcela Bébarová - odečty E.ON, mob. 774081775
-2017-03-27 13:26:00-

Zveřejnění studie proveditelnosti

Tímto seznamujeme širokou veřejnost s dokumentem "Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje - lokalita Ivančice".
Navrženými opatřeními dojde k ochránění majetku a obyvatel města Ivančice.
Základním cílem záměru je vybudování ochranných hrází podél vodních toků Jihlava a Oslava a realizace suchých poldrů na Mřenkovém potoce a jeho pravostranném přítoku. Všechny navrhované stavební objekty jsou navrženy na absolutní ochranu Q100. Obsahem této části studie je základní koncepční řešení PPO, s vymezením dotčených ploch pro budoucí zábor opatření. Dále je ve studii uveden souhrn dotčených územních limitů, ochranných pásem, dotčení nenýrských sítí. Nedílnou součástí je hrubý propočet investičních nákladů navržených objektů. Studie stanovuje potenciální povodňové škody v případě bez provedených opatření, jejímž objektivním zhodnocením pak je finanční efektivita jednotlivých opatření nebo jejich souborů vyjádřená průměrným ročním ekonomickým rizikem.

Soubor ke stažení: Studie proveditelnosti.
-2017-03-21 11:53:00-

Volné hodiny pro sportování

Ve středu 15.3.2017 od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek 16.3.2017 do 8.00 do 14:00, v pátek od 8:00 do 15:00, v sobotu 18.3.2017 od 8:00 do 14:00, v neděli 19.3. 2017 od 8:00 do 16:30 je možné si zahrát badminton nebo podobný sport v městské sportovní hale.
K dispozici je 5 kurtů. Cena 200 kč / h za kurt. Přezůvky, rakety a míčky vlastní. Ostatní sporty dle platného ceníku.
Bližší informace v MSH nebo SMS na 724 029 576
-2017-03-14 11:57:00-

Konec veterinárních opatření

Státní veterinární správa zrušila 12.3.2017 všechna vydaná nařízení a opatření týkající se ptačí chřipky.
Občané si mohou pořizovat novou drůbež.
-2017-03-13 11:05:00-

Fakturační odečty vodoměrů

Němčice - 10. - 28. března 2017
-2017-03-10 09:45:00-

 

english česky