Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
 

Ivančická věž a znak města IvančiceJméno   
Heslo   


O službě ...


Statistické šetření o ovocných sadech

Šetření se uskuteční na území celé ČR u více jak 3000 zemědělských subjektů, sběr dat probíhá tazatelsky, poštou nebo elektronickou poštou a to v termínu od 24.4 do 26.5.2017.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele s příslušným pověřením. Případné dotazy zodpoví Krajská správa ČSÚ v Brně, Mgr. Michaela Kolářová, tel.: 542 528 233.
-2017-04-27 07:17:00-


Městský byt nebo byt v Penzionu pro důchodce?

Rada města na své schůzi 19. 4. 2017 pod bodem č. 11 schválila Hodnotící kritéria pro přidělení městského bytu a bytu v penzionu pro důchodce.
Tento dokument bude trvale umístěn na stránce Odboru investic, správy majetku a právního, úseku správy majetku, v sekci "Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace" - tzn. tady zcela dole.
-2017-04-24 10:21:00-


Výročí osvobození města Ivančice

Na počátku dubna 1945 začala vojska 2. ukrajinského frontu maršála R.J. Malinovského druhou fázi bratislavsko-brněnské operace. Úspěšně postupovaly údolím řeky Jihlavy. Ráno 18. dubna vyjely první hlídky z Medlova proti proudu řeky Jihlavy. V Ivančicích od rána hlídkovaly dva německé obrněné vozy v Kounické ulici, které vyjížděly na průzkum až ke Stříbskému mlýnu a jeden tank v ulici V olších. Kolem desáté hodiny byl vyhlášen letecký poplach ... pokračování textu >>
-2017-04-14 08:30:00-


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. INFORMUJE:

Od úterý 18.4.2017 bude zahájena rekonstrukce vod. a kan. řadu v ulici Jana Fibicha. V době rekonstrukce bude ulice uzavřena pro dopravu. Žádáme obyvatele o parkování vozidel mimo ulici, aby nebránili vjezdu a výjezdu stavební techniky.
Předpokládaný termín ukončení prací do 25.7.2017.
Děkujeme za pochopení
-2017-04-12 17:00:00-


Změna svozu směsného komunálního odpadu

Svoz ve svátek VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 17.4.2017 je přesunut na SOBOTU 15.4.2017!!!
Týká se to těchto ulic: Boží Hora, V. Menšíka, Padochovská, Na Brněnce, Oslavanská, Zemědělská, Hornická, V Lánech, Na Úvoze, V Uličce, Větrná, Polní, Luční, Mjr. Nováka, Břízová, Lipová, Javorová, Za Ústavem, Okružní, J. Blahoslava, Sportovní, Krumlovská, Ve Sboru, U Malovaného mlýna, Hybešova, Na Volvách, V Olších, B.M. Kuldy, J. Dvořáka, P. Bezruče, Malovanská, A. Muchy
Svátky v květnu, pondělí 1.5. a 8.5., svoz beze změny!!!
-2017-04-10 09:00:00-


Odečty elektroměrů

Letkovice: 14. - 19. dubna
Alexovice: 18. - 20. dubna
Němčice: 20. - 25. dubna
Řeznovice: 25. - 27. dubna
Hrubšice: 26. - 28. dubna

Odečítat se budou všechny elektroměry všech dodavatelů.
-2017-04-05 12:27:00-


Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Informace o projektu Czech POINT na MěÚ Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   
    ivančický portál >> e-zpravodaj >> zajímavosti z historie
Nejstarší fotografie Ivančic V.
Procházka Ivančicemi na začátku 20. století

       Před časem Vám ivančický informační portál přinesl již 4 díly nejstarších ivančických fotografií. Byla by škoda v tomto zajimavém seriálu nepokračovat, a proto jsme pro Vás připravili další díl. Tentokrát se podíváme na vůbec nejstraší dochované fotografie našeho města z doby okolo roku 1900. Můžete se podívat, jak například vypadalo náměstí v roce 1904, Komenského náměstí v roce 1903, dále Žerotínovo náměstí, Drůběžní trh, park v místě dnešního autobusového nádraží, partie u mlýna, nové vlakové nádraží, rozhledna na Réně či Besední dům. Zachycen byl i snímek, kde můžete vidět jeho císařskou výsost arcivévodu Rainera na vojenském cvičení u Ivančic. Za poskytnutí fotek děkujeme panu Vladimíru Vobornému a Jiřímu Širokému.


Náměstí v roce 1904


Žerotínovo náměstí
Zleva: hospoda u Blížkovských, vedle kartáčnictví Kolář, Šrot švec, Chlupova cukrárna. Naproti vpravo: Nemocenská pokladna Dr. Juettner, vedle Koffler - sběr železa, Jelínek. Zprava: Ondráček – zelinář, vedle Budil – klempířství, Bácovi rolníci


Drubežní trh
Dům v popředí – Weinbergerovi, vedle Figerovi (bydlel zde učitel Jan Sova)
Vpravo na snímku dům učitele Valíčka, vedle dům slečny Kočí – učitelky, vedle Šandera – Krejčí


Komenského náměstí v roce 1903
Zleva: Procházkovo pekařství, Schallingerovi (později zlatník Karel Zedníček zvaný „Kijusranda“, vedle jeho otec Filip Zedníček, hračky, rámování apod. Dále Obecná a měšťanská škola.


Park v místě dnešního autobusového nádraží.
Vpravo besední dům, vlevo rohový dům byla Světlíkova kovárna


Besední dům – pohled z Krumlovské ulice


Partie u mlýna


Nemocnice na Široké ulici


Krumlovská ulice


Krumlovská ulice


Nové nádraží v Ivančicích


Rozhledna na Réně


Jeho císařská výsost arcivévoda Rainer na vojenském cvičení u Ivančic

Další seriály nejstarších fotografií budou pokračovat.

Autor článku /textu:

Ing. Bohumil Smutný

Datum uveřejnění: 20. 11. 2006
Zpracování do elektronické formy: Ing. Bohumil Smutný
Autorská práva: Město Ivančice
Alternativní formáty /PDF/ nepublikován

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  13.04.2011: Z Kroniky města: Události v Ivančicích po osvobození v dubnu 1945
  16.03.2011: 100 let od založení hasičského sboru v Letkovicích
  01.03.2011: Výročí 100 let včelařského spolku v Ivančicích a okolí
  28.06.2010: Filmový dokument: Ivančice včera a dnes
  13.04.2010: Jak bylo zaznamenáno osvobození města Ivančice v Kronice ....
  15.06.2009: Bylo to právě před 130 léty, v létě roku 1879 – horké chvíle pro Ivančice
  06.05.2009: Historie parku na Réně

english česky