Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
 

Ivančická věž a znak města IvančiceJméno   
Heslo   


O službi ...


Nevíte na novém sídlišti co s odpadem?

Ve dnech 26. května (pátek) od 14 hod do 29. května (pondělí) do 8 hodin budou přistaveny na „Novém sídlišti“ kontejnery pro směsný domovní odpad a sice na těchto místech:
- ulice Mjr. Nováka – vedle obchodního střediska Centrum
- ulice Polní – parkoviště
- ulice Luční – parkoviště
-2017-05-23 12:00:00-


Omezení provozu radnice 29. května 2017

Oznamujeme občanům, že v pondělí 29. května 2017 od 14:00 hod. bude budova Městského úřadu Ivančice na Palackého náměstí 6 pro veřejnost zcela uzavřena.
-2017-05-22 16:30:00-


Beseda prezidenta České republiky s občany

Zveme občany nejen našeho města na setkání a besedu s prezidentem České republiky Milošem Zemanem, které se uskuteční v pondělí 29. května 2017 od 16:20 hod. před budovou ivančické radnice na Palackého náměstí.
-2017-05-22 16:25:00-


K ne/vyplácení náhrad za drůbež

a) Město Ivančice dne 8. 2. 2017 odeslalo žádosti občanů na Ministerstvo zemědělství.
b) Vedení města vzneslo 15. 5. 2017 dotaz za občany, kteří doposud náhrady neobdrželi na to, kdy budou náhrady vyplaceny. Prozatím nám nebylo odpovězeno.

Vy sami se můžete dotazovat písemně na stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/
Vaše dotazy by měli odpovědět také na tel. čísle 221 812 425, nebo na info@mze.cz.
Ministerstvo náhradní doklad o zakoupení nosnic, který byl součástí Vaší žádosti, zřejmě neuznává a vyplácí pouze 100 Kč, jak je stanoveno v rámci celé EU.
Nejdříve Vám poštou dojde dopis z MZ prostřednictvím České pošty do vlastních rukou - v něm bude sděleno, jak o Vaší žádosti rozhodli. Pokud se proti Rozhodnutí neodvoláte, tak po uplynutí 15 dnů Vám budou peníze zaslány na účet, nebo složenkou.
Město o postupu vyplácení ani o výši náhrad není Ministerstvem zemědělství informováno.
-2017-05-22 14:22:00-


JUDr. Bartáková končí...

JUDr. Marie Bartáková ukončuje činnost notářky k 30.06.2017. Tím končí i úřední den v Ivančicích.
-2017-05-15 13:53:00-


Částečné omezení provozu na cyklostezce Oslavany-Ivančice

V sobotu 13. 5. 2017 v době od 5.00 do 14.00 hod. a v neděli 14. 5. 2017 v době od 7.00 do 13.00 hod. bude částečně omezen provoz na cyklostezce Oslavany-Ivančice. Jedná se o úsek cca 280 m v okolí rybníku Pancíř II v Ivančicích, a to z důvodu konání rybářských závodů. Cyklostezka bude odkloněna na objízdnou trasu kolem vody.
-2017-05-11 09:05:00-


Informace o projektu Czech POINT na MěÚ Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   
    ivančický portál >> e-zpravodaj >> zajímavosti z historie
Nejstarší fotografie Ivančic V.
Procházka Ivančicemi na začátku 20. století

       Před časem Vám ivančický informační portál přinesl již 4 díly nejstarších ivančických fotografií. Byla by škoda v tomto zajimavém seriálu nepokračovat, a proto jsme pro Vás připravili další díl. Tentokrát se podíváme na vůbec nejstraší dochované fotografie našeho města z doby okolo roku 1900. Můžete se podívat, jak například vypadalo náměstí v roce 1904, Komenského náměstí v roce 1903, dále Žerotínovo náměstí, Drůběžní trh, park v místě dnešního autobusového nádraží, partie u mlýna, nové vlakové nádraží, rozhledna na Réně či Besední dům. Zachycen byl i snímek, kde můžete vidět jeho císařskou výsost arcivévodu Rainera na vojenském cvičení u Ivančic. Za poskytnutí fotek děkujeme panu Vladimíru Vobornému a Jiřímu Širokému.


Náměstí v roce 1904


Žerotínovo náměstí
Zleva: hospoda u Blížkovských, vedle kartáčnictví Kolář, Šrot švec, Chlupova cukrárna. Naproti vpravo: Nemocenská pokladna Dr. Juettner, vedle Koffler - sběr železa, Jelínek. Zprava: Ondráček – zelinář, vedle Budil – klempířství, Bácovi rolníci


Drubežní trh
Dům v popředí – Weinbergerovi, vedle Figerovi (bydlel zde učitel Jan Sova)
Vpravo na snímku dům učitele Valíčka, vedle dům slečny Kočí – učitelky, vedle Šandera – Krejčí


Komenského náměstí v roce 1903
Zleva: Procházkovo pekařství, Schallingerovi (později zlatník Karel Zedníček zvaný „Kijusranda“, vedle jeho otec Filip Zedníček, hračky, rámování apod. Dále Obecná a měšťanská škola.


Park v místě dnešního autobusového nádraží.
Vpravo besední dům, vlevo rohový dům byla Světlíkova kovárna


Besední dům – pohled z Krumlovské ulice


Partie u mlýna


Nemocnice na Široké ulici


Krumlovská ulice


Krumlovská ulice


Nové nádraží v Ivančicích


Rozhledna na Réně


Jeho císařská výsost arcivévoda Rainer na vojenském cvičení u Ivančic

Další seriály nejstarších fotografií budou pokračovat.

Autor článku /textu:

Ing. Bohumil Smutný

Datum uveřejnění: 20. 11. 2006
Zpracování do elektronické formy: Ing. Bohumil Smutný
Autorská práva: Město Ivančice
Alternativní formáty /PDF/ nepublikován

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  13.04.2011: Z Kroniky města: Události v Ivančicích po osvobození v dubnu 1945
  16.03.2011: 100 let od založení hasičského sboru v Letkovicích
  01.03.2011: Výročí 100 let včelařského spolku v Ivančicích a okolí
  28.06.2010: Filmový dokument: Ivančice včera a dnes
  13.04.2010: Jak bylo zaznamenáno osvobození města Ivančice v Kronice ....
  15.06.2009: Bylo to právě před 130 léty, v létě roku 1879 – horké chvíle pro Ivančice
  06.05.2009: Historie parku na Réně

english česky