Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
 

Ivančická věž a znak města IvančiceJméno   
Heslo   


O službě ...


Zveřejnění studie proveditelnosti

Tímto seznamujeme širokou veřejnost s dokumentem "Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje - lokalita Ivančice".
Navrženými opatřeními dojde k ochránění majetku a obyvatel města Ivančice.
Základním cílem záměru je vybudování ochranných hrází podél vodních toků Jihlava a Oslava a realizace suchých poldrů na Mřenkovém potoce a jeho pravostranném přítoku. Všechny navrhované stavební objekty jsou navrženy na absolutní ochranu Q100. Obsahem této části studie je základní koncepční řešení PPO, s vymezením dotčených ploch pro budoucí zábor opatření. Dále je ve studii uveden souhrn dotčených územních limitů, ochranných pásem, dotčení nenýrských sítí. Nedílnou součástí je hrubý propočet investičních nákladů navržených objektů. Studie stanovuje potenciální povodňové škody v případě bez provedených opatření, jejímž objektivním zhodnocením pak je finanční efektivita jednotlivých opatření nebo jejich souborů vyjádřená průměrným ročním ekonomickým rizikem.

Soubor ke stažení: Studie proveditelnosti.
-2017-03-21 11:53:00-


Volné hodiny pro sportování

Ve středu 15.3.2017 od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek 16.3.2017 do 8.00 do 14:00, v pátek od 8:00 do 15:00, v sobotu 18.3.2017 od 8:00 do 14:00, v neděli 19.3. 2017 od 8:00 do 16:30 je možné si zahrát badminton nebo podobný sport v městské sportovní hale.
K dispozici je 5 kurtů. Cena 200 kč / h za kurt. Přezůvky, rakety a míčky vlastní. Ostatní sporty dle platného ceníku.
Bližší informace v MSH nebo SMS na 724 029 576
-2017-03-14 11:57:00-


Konec veterinárních opatření

Státní veterinární správa zrušila 12.3.2017 všechna vydaná nařízení a opatření týkající se ptačí chřipky.
Občané si mohou pořizovat novou drůbež.
-2017-03-13 11:05:00-


Fakturační odečty vodoměrů

Němčice - 10. - 28. března 2017
-2017-03-10 09:45:00-


Do druhého patra obchvatem

Z důvodu úklidových prací bude v budově MěÚ Ivančice na Palackého náměstí 196/6 v pátek 10. 3. 2017 zcela uzavřeno hlavní schodiště z prvního do druhého patra.
Po tuto dobu bude přístup z prvního patra do druhého patra přes schodiště na konci pavlače/galerie.
-2017-03-10 06:29:00-


Právě vyšel Zpravodaj Mikroregionu Ivančicko 03/2017

Vydávání informačního zpravodaje Mikroregionu Ivančicko je připravováno v rámci realizace projektu Centra společných služeb. Jedním z cílů projektu je zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách. Pro jeho naplnění je vydáván informační zpravodaj.
Zpravodaj ke stažení a přečtení ve formátu PDF najdete na stránkách Mikroregionu Ivančicko.
-2017-03-09 12:57:00-


Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Informace o projektu Czech POINT na MěÚ Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   
    ivančický portál >> e-zpravodaj >> zajímavosti z historie
Nejstarší fotografie Ivančic V.
Procházka Ivančicemi na začátku 20. století

       Před časem Vám ivančický informační portál přinesl již 4 díly nejstarších ivančických fotografií. Byla by škoda v tomto zajimavém seriálu nepokračovat, a proto jsme pro Vás připravili další díl. Tentokrát se podíváme na vůbec nejstraší dochované fotografie našeho města z doby okolo roku 1900. Můžete se podívat, jak například vypadalo náměstí v roce 1904, Komenského náměstí v roce 1903, dále Žerotínovo náměstí, Drůběžní trh, park v místě dnešního autobusového nádraží, partie u mlýna, nové vlakové nádraží, rozhledna na Réně či Besední dům. Zachycen byl i snímek, kde můžete vidět jeho císařskou výsost arcivévodu Rainera na vojenském cvičení u Ivančic. Za poskytnutí fotek děkujeme panu Vladimíru Vobornému a Jiřímu Širokému.


Náměstí v roce 1904


Žerotínovo náměstí
Zleva: hospoda u Blížkovských, vedle kartáčnictví Kolář, Šrot švec, Chlupova cukrárna. Naproti vpravo: Nemocenská pokladna Dr. Juettner, vedle Koffler - sběr železa, Jelínek. Zprava: Ondráček – zelinář, vedle Budil – klempířství, Bácovi rolníci


Drubežní trh
Dům v popředí – Weinbergerovi, vedle Figerovi (bydlel zde učitel Jan Sova)
Vpravo na snímku dům učitele Valíčka, vedle dům slečny Kočí – učitelky, vedle Šandera – Krejčí


Komenského náměstí v roce 1903
Zleva: Procházkovo pekařství, Schallingerovi (později zlatník Karel Zedníček zvaný „Kijusranda“, vedle jeho otec Filip Zedníček, hračky, rámování apod. Dále Obecná a měšťanská škola.


Park v místě dnešního autobusového nádraží.
Vpravo besední dům, vlevo rohový dům byla Světlíkova kovárna


Besední dům – pohled z Krumlovské ulice


Partie u mlýna


Nemocnice na Široké ulici


Krumlovská ulice


Krumlovská ulice


Nové nádraží v Ivančicích


Rozhledna na Réně


Jeho císařská výsost arcivévoda Rainer na vojenském cvičení u Ivančic

Další seriály nejstarších fotografií budou pokračovat.

Autor článku /textu:

Ing. Bohumil Smutný

Datum uveřejnění: 20. 11. 2006
Zpracování do elektronické formy: Ing. Bohumil Smutný
Autorská práva: Město Ivančice
Alternativní formáty /PDF/ nepublikován

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  13.04.2011: Z Kroniky města: Události v Ivančicích po osvobození v dubnu 1945
  16.03.2011: 100 let od založení hasičského sboru v Letkovicích
  01.03.2011: Výročí 100 let včelařského spolku v Ivančicích a okolí
  28.06.2010: Filmový dokument: Ivančice včera a dnes
  13.04.2010: Jak bylo zaznamenáno osvobození města Ivančice v Kronice ....
  15.06.2009: Bylo to právě před 130 léty, v létě roku 1879 – horké chvíle pro Ivančice
  06.05.2009: Historie parku na Réně

english česky