Hlavní stránka
Uživatel:   Heslo:  
        


 

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   
  Ivančický portál > Kulturní okénko > Historie a zajímavosti

Nejstarší fotografie Ivančic III.
Železnice

      V dnešním díle nejstarších fotografií z Ivančic se podíváme nejen na působivé fotky přírody okolí Ivančic, ale i na jednu z etap dějin železnice. Dozvíte se o počátcích a významu železnice v 19. století, o záměru vybudovat trať Brno-Vídeň, která měla vést přes Ivančice. Nebude chybět ani legendární zmínka o počinu tehdejších radních, kteří vyslali delegaci do Vídně k panovníkovi, která prosila, aby trať přes Ivančice nevedla ...

      Velmi důležitou se pro rozvoj podnikatelských aktivit se stala ve druhé polovině 19. století otázka komunikací. V tomto směru vystupoval do popředí zejména požadavek rychlé, přímé a kvalitní přepravy, který byla schopna splnit především doprava železniční. Železniční spojení, budovaná v průběhu 19. století a procházející jižní Moravou, se k neprospěchu Ivančic vždy městu vyhnula.

Údolí řeky Jihlavy na počátku 20. století těsně před výstavbou místní dráhy Kounice-Ivančice-Oslavany

Místní dráha Dolní Kounice-Ivančice-Oslavamy byla pro veřejnost otevřena 14. července 1912

      Nejblíže mělo město k zavedení železniční dráhy v 60. letech 18. století , kdy se zcela vážně uvažovalo o výstavbě železnice Brno -Vídeň, která měla vést přes Ivančice. Zamýšlený projekt totiž počítal s tratí směřující z Tetčic přes Ivančice a Moravský Krumlov ke Znojmu. V srpnu roku 1861 se obrátili představení města Znojma na ivančické zástupce s přáním, aby tento záměr společnosti státní dráhy projednali a zvážili. Ctyřčlenný výbor, jmenovaný městskou radou k posouzení projektu dráhy neshledal možnost železničního spojení Ivančic s okolím za užitečnou. Tehdejší ivančičtí radní neměli, o vybudování tratě zájem. Nabízí se i úvaha porovnávající zájem tehdejšího starosty A. Worlla, jinak to monopolního "provozovatele" pošty a poštovního dostavníkového spojení, s jedinečnými možnostmi železnice zprostředkovávající i poštovní spojení. Traduje se, že tehdejší obecní představení dokonce vyslali k císaři do Vídně delegaci, která prosila panovníka, aby trat' přes Ivančice nevedla.

Pohled na železniční most dráhy Brno-Vídeň, klenoucí se přes údolí řeky Jihlavy nedaleko Ivančic

      Svou chybu si zřejmě uvědomili až o čtyři léta později, v říjnu roku 1865, kdy se členové rady jednohlasně usnesli "v záležitosti stavění železnice, pak, nádraží které u Němčic, a né jak slyšet u Ivančic založený býti má" prosazovat u zemského výboru i u podnikatelů stavby přání obce "by nádraží co nejblíže města Ivančic se založilo". K prosazení onoho požadavku však už nepomohly ani kontakty a schopnosti nabídnuté okresním hejtmanem Anderlem. Nakonec se tzv. jižní dráha, budovaná v letech 1867-1870 a spojující Brno a Hrušovany nad Jevišovkou, odklonila již ve Střelicích a Ivančice obešla velkým obloukem nedaleko Rény. Trať pak směřovala dále na jih. Nejbližší nádraží na této železniční trati bylo pro ivančické obyvatele v Moravských Bránicích. Stanice nesla název "Kounice - Ivančice".


      Na začátku 90. let 19. století byla pro Ivančice zřízena železniční zastávka na Réně. Součástí dráhy vedoucí kolem Ivančic byl i železniční most klenoucí se ve výšce 44,8 metru přes údolí řeky Jihlavy. Část mostu se zachovala do dnešní doby. Chybějící přímé železniční spojení považovali obyvatelé Ivančic za vážný nedostatek.

Pohled na město z Rény. Snímek byl pořízen Zdeňkem Dvořákem v roce 1909.

Zpracoval a komentáře přidal: Ing. Bohumil Smutný
Zdroj: Ivančice - dějiny města