Hlavní stránka
Uživatel:   Heslo:  
        


 

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   
  Ivančický portál > Kulturní okénko > Historie a zajímavosti

Nejstarší fotografie Ivančic II.
Živnostníci a řemeslníci

V dnešním díle nejstarších fotografií z Ivančic se podíváme na řemeslníky a živnostníky na přelomu 19. a 20. století. Vančáci zcela jistě dobře rozpoznají, o které obchody se jedná a po shlédnutí těchto fotek mohou posoudit, co všechno se za těch více než 100 let změnilo.

Pro zajímavost začnu malou statistikou. Zkuste si počty živnostníků v některých oborech zhruba porovnat s dneškem. Možná budete překvapeni. Před více než 100 lety, tedy v roce 1903 bylo ve městě činných: 37 obuvníků, 28 krejčích, 8 řezníků, 2 nožíři, 5 bednářů, 10 hrnčířů, 4 cukráři, 59 obdchodníků, 14 hostinských, 10 stolařů, 4 kováři, 4 kartáčníci, 4 sedláři a řemenáři, 3 zámečníci, 1 punčochář, 3 hřebenáři, 5 pekařů, 4 knihaři, 2 klempíři, 2 kominíci, 3 kožišníci, síťař, 2 kloboučníci, lékarník, zahradník, 2 holiči, 2 pozlacovači, soustružník, povozník, kameník, 3 stavitelé, 2 košíkáři, 3 koláři, 2 malíři, 2 hodináři, pokrývač, sklenář, 2 kružítkáři, tvarůžkář, 3 švadleny a 4 provazníci.

A nyní několik dochovaných fotografií:

Kovárna Jana Fráni kolem roku 1910.

Stolárna Antonína Wenzela. Přelom 19. a 20. století. Ve stolařské dílně u Wenzelů se mimo jiné vyráběly bedýnky pro expedici chřestu. Ten se v těchto bedýnkách expedoval do "do Vídně, do Prahy, do Uher a jinam, ano i za hranice .... jako do Vratislavi v pruském Slezsku".

Cukrárna Františka Kratochvíla. Snímek byl pořízen v prvním desetiletí minulého století.

Obchod se smíšeným zbožím Fridricha Delintsche na Palackého náměstí. Počátek 20. století.

Řeznictví a uzenářství Františka Jonáše v době před 1. světovou válkou. Nebyl však jediným řezníkem - konkurence byla velká, v Ivančicích musel obstát před sedmi dalšími řezníky.

Skladiště a prodejna mouky ivančického mlynáře Bedřicha Drápala. Bedřich Drápal však byl zároveň i majitelem mlýna. První ivančický parní mlýn Bedřicha Drápala byl původně mlýnem obecním. V letech 1866-1898 jej vlastnila rodina Panovských, od které mlýn v roce 1898 Bedřich Drápal odkoupil. Od roku 1905 byl mlýn elektrifikován. B. Drápal před první světovou válkou však vlastnil ještě kromě mlýna ještě též mydlárnu.

Tento seriál nejstarších ivančických fotografií bude mít své další pokračování. V příštím díle budete mít možnost vidět několik pohledů na krajinu v okolí Ivančic a různé fotky ze začátku 20. století.

Zpracoval a komentáře přidal: Ing. Bohumil Smutný
Zdroj: Ivančice - dějiny města