Hlavní stránka
        


Tato rukověť nemusí být konečným výčtem informací a rad souvisejících s životním prostředím a pořádkem v Ivančicích i okolí.

Je nanejvýš žádoucí Vaše spolupráce. I Vy můžete zformulovat otázky, na které zde postrádáte odpovědi a sdělit je Městskému Úřadu v Ivančicích - můžete tak učinit zde.

My se je pokusíme zodpovědět a následně s nimi seznámíme ostatní spoluobčany, aby i jim mohly pomoci v řešení problémů, které nás společně tíží. Udělejme něco pro své město. Těšíme se na Vaši spolupráci :

Kolektiv spoluautorů :
Ing.Jiří Brzobohatý,Ing. Milan Haluzka,Jiří Hlávka,Ing. Martina Hvízdalová,Josef Chytka,Ing.Věra Kouřilová,Ing. Eduard Kremláček,Ing. Vladimír Kroutil,Ing. Petr Martínek, JUDr Jiřina Muchová,Jaroslav Pospíchal,Ing. Jiří Pustina,Bc. Ing. Bohumil Smutný,Libor Svoboda,Zdeněk Šabata,MVDr Luboš Šlapanský,Zuzana Zedníková.

 

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Kdo mi poradí? My Vám poradíme!

Vážení občané města Ivančice,

odbor životního prostředí Městského úřadu Ivančice pro Vás připravil tuto malou elektronickou publikaci "RADY PRO EKOLOGII A POŘÁDEK ".

Měla by Vám být praktickým rádcem, jak se zachovat a kam se obrátit při setkání se s nějakým problémem z oblasti životního prostředí. Činí tak formou jednoduchých otázek a odpovědí. Dává si za cíl napomáhat v řešení běžnějších situací.

Text příručky je pro lepší orientaci členěn na kapitoly podle jednotlivých oblastí životního prostředí. U každého jednotlivého řešeného problému je uveden název a telefon instituce, která je povinna nebo schopna Vám pomoci. Je třeba si však rozmyslet, zda kvůli banálnímu problému budeme ihned volat Hasičský záchranný sbor, popř. tísňové volání MP nebo PČR. Naproti tomu objevíme-li např. vodní tok znečištěný ropnými látkami, zavoláme Hasičský záchranný sbor bez meškání.

Publikace předpokládá znalost určitého právního povědomí v oblasti životního prostředí. V neposlední řadě chce být i jakousi výzvou občanům k většímu zájmu o naše okolí a výzvou k účasti na řešení věcí veřejných.

OBSAH:
Kliknutím na dané téma obsahu se vám zobrazí příslušná kapitola

1
Použité zkratky a seznam organizací
2
Zeleň
3
Zvířata
4
Voda
5
Ovzduší
6
Odpady
7
Seznam výkupen a sběren druhotných surovin
8
Veřejný pořádek
9
Hluk, vibrace
10
Škodlivé záření a jiné vlivy
11
Stavby
12
Ekologické právní minimum
13
Seznam vyhlášek Města Ivančice, vztahující se k život. prostředí
14
Prostor pro vaše otázky, odpovědi MěÚ a diskuze

NEVÁHEJTE SE PTÁT - dělá to tak každý, kdo má svoje město rád !
PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY