Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
 

Ivančická věž a znak města Ivančice

Městský úřad Ivančice

ADRESA

Městský úřad Ivančice
Palackého náměstí 196/6
PSČ 664 91, Ivančice

KONTAKTY

Tel.: 546 419 411
  546 419 412
Fax: 546 419 410
Email: info(at)muiv.cz
Epodatelna: posta(at)muiv.cz
ID datové schránky:
 

sh2bdw6

Aktuální telefonní a e-mailový seznam MěÚ [PDF]

PRACOVNÍ DOBA
A DNY PRO VEŘEJNOST

PO 7:30-11.30 | 12.30-17:00
ÚT* 7:30-11.30 | 12.30-14:00
ST 7:30-11.30 | 12.30-17:00
ČT 7:30-11.30 | 12.30-14:00
PÁ* 7:30-11.30 | 12.30-13:00

Úřední dny: pondělí, středa,
čtvrtek (pouze odbor správních činností od 1.2.2011)
* Provozní doba pro veřejnost
úterý, čtvrtek (mimo OSČ) a pátek
v neodkladných a naléhavých případech, nebo po domluvě s příslušným referentem.

KONTAKTNÍ MÍSTA

Palackého náměstí 196/6
vedení města
krizové řízení
komise pro projednávání přestupků
odbor vnitřních věcí
(podatelna, matrika, ověřování)
odbor plánovací a finanční
odbor investiční, správy majetku a právní
odbor regionálního rozvoje
odbor životního prostředí
obecní živnostenský úřad
odbor informačních systémů
televizní studio

Palackého náměstí 5/11
odbor sociálních věcí

Petra Bezruče 1014/4
odbor správních činností

Palackého náměstí 1485/12
služebna městské policie

Na Úvoze 1425/5
(v objektu Penzionu pro důchodce)
pečovatelská služba

Rybářská 1202
městská sportovní hala

Mjr. Nováka 885/7
městská knihovna

 


Informační portál města Ivančice
  Menu a vyhledávání Titulní stránka   |     


ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

INFORMACE O AKTUALIZACI
Dnes 21.02.2017 byly na úřední desku vyvěšeny tři nové dokumenty.
VYHLEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚŘEDNÍ DESKY DLE ODBORŮ / ORG. SLOŽKY:

Výpis veškerých aktuálních dokumentů úřední desky
Dokumety/informace jsou tříděny sestupně dle data vyvěšení.
Na úřední desce je vyvěšeno celkem 33 dokument(ů).

ODBOR EVID. ČÍSLO DOKUMENT VYVĚŠENO OD - DO
OVV OVV-MI 4086/2017-EX Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, Usnesení 203 Ex 37664/14-42 21.02.2017 - 31.03.2017
OVV OVV-MI 4088/2017-EX Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Jaroslav Homola, Usnesení 030 EX 1368/05-500 21.02.2017 - 25.03.2017
OVV OVV-MI 4093/2017-EX Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, Mgr. Martin Roubal, Usnesení 188 EX 256/15-528 21.02.2017 - 18.03.2017
ORR ORR-S-MI 3451/2017-SU-Ho-5 Oznámení o konání veřejného ústního jednání 20.02.2017 - 28.03.2017
OPF OPF-MI 3883/2017-JZ Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Čech Jozef nar. 1957 16.02.2017 - 07.03.2017
OVV OVV-MI 3615/2017-EX Exekutorský úřad Cheb, Mgr. David Koncz, Usnesení 07 EX 00290/11-183 16.02.2017 - 17.03.2017
OVV OVV-MI 3613/2017-EX Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal 16.02.2017 - 17.03.2017
OISMaP OISMaP-VZ01_10/02/2017-VAIL VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích
10.02.2017 - 02.03.2017
OVV OVV-MI 3149/2017-EX Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Prostějově, Nabídka majetku k prodeji po zemřelém. 10.02.2017 - 12.03.2017
OVV OVV-MI 3139/2017-EX Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, Dražební vyhláška 144 EX 17834/11-216 10.02.2017 - 17.03.2017
OISMaP OISMaP-VZ01_09/02/2017-VAIL VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Výroba, osazení a repase oken měšťanského domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – II. etapa
09.02.2017 - 24.02.2017
OISMaP OISMaP-VZ03_09/02/2017-VAIL VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Zpracování projektové dokumentace na akci "Místní komunikace na ulici Dlouhá, Říční a Pod Hlinkem, Letkovice"
09.02.2017 - 02.03.2017
ORR ORR-S-MI 3159/2017-SU-Co-1 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Územní studie veřejných prostranství ORP Ivančice
09.02.2017 - 04.03.2017
OISMaP OISMaP-OZV 01/2017-DVJ Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Ivančice 08.02.2017 - 24.02.2017
OSČ OSČ-MI 23463/2016-KOP-4 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Obec Ketkovice 07.02.2017 - 25.02.2017
OSČ OSČ-MI 22928/2016-KOP-7 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - most Biskoupky v k. ú. Nová Ves, Ivančice- Hrubšice 07.02.2017 - 25.02.2017
OVV OVV-MI 2495/2017-EX Usnesení 124 EX 1334/11-298, Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. 03.02.2017 - 17.03.2017
OISMaP OISMaP-MI 2430/2017-HL Zveřejnění nabídky SPÚ o pronájem/propachtování pozemků v k. ú. Ivančice, čj.: SPU 044396/2017/123/Ma 01.02.2017 - 03.05.2017
ORR ORR-S-MI 24/2017-SU-Ho-5 Oznámení o konání veřejného ústního jednání 26.01.2017 - 28.02.2017
ORR ORR-S-MI 932/2017-SU-Ho-5 Oznámení o konání veřejného ústního jednání 24.01.2017 - 25.02.2017
OVV OVV-MI 1472/2017-EX Exekutorský úřad Brno - venkov, JUDr. Petr Kocián, Usnesení 137 Ex 352/13-87 23.01.2017 - 03.03.2017
OVV OVV-MI 1466/2017-EX Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš LL.M., Usnesení 124 EX 4386/15-111 20.01.2017 - 24.02.2017
OVV OVV-VZ10699/2016-KR Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplňků za rok 2016 17.01.2017 - 28.02.2017
OŽP OŽP-MI 568/2017-KREE NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy, č.j.: SVS/2017/003507-B
06.01.2017 - 31.03.2017
OŽP OŽP-MI 24928/2016-HYTA Závazná stanoviska dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 07.12.2016 - 31.12.2017
OVV OVV-VPS/2016-KR Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Ivančice a druhými subjekty v roce 2016 15.06.2016 - 16.06.2019
OVV OVV-VPS B/2016-KR Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ivančice a jinými obcemi na úseku řešení přestupků a evidence obyvatel (rušení trvalého pobytu) 15.06.2016 - 31.12.2050
OISMaP OISMaP-UZSVM_nuv/2016-MU Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2016
14.03.2016 - 31.12.2023
OSV OSV-VPS/2015-PROK Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ivančice a jinými obcemi o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí. 10.09.2015 - 31.12.2050
OVV OVV-MP483/14-IK Oznámení o nalezených věcích uložených na služebně MěP 14.08.2014 - 08.09.2017
OVV OVV-MEP320/14-IK Oznámení o nalezených věcích uložených na služebně MěP 09.06.2014 - 04.06.2017
OVV OVV-MEP301/14-IK Oznámení o nalezených věcích uložených na služebně MěP 19.05.2014 - 01.06.2017
OVV OVV-MP01/14-IK Seznam nalezených věcí uložených na služebně MěP delší dobu jak 6 měsíců 14.05.2014 - 16.05.2017
Pozn. k době vyvěšování dokumentů na elektronické úřední desce: každý dokument je zde ponechán k náhlednutí po dobu minimálně zákonem stanovených lhůt dle typu dokumentu. Poté je dokument automaticky sňat a záznam o jeho vyvěšení zůstává archivován v databázi MěÚ Ivančice. Doba uveřejnění na e-desce se zpravidla shoduje s dobou vyvěšení dokumentu na kamenné úřední desce. Evidenční číslo dokumentů je pro účely databázového zatřídění vždy ve formátu ODBOR-ČÍSLO DOKUMENTU/ROK-ÚŘEDNÍK a nemusí se přesně shodovat s číslem jednacím, které najdete na úředním dokumentu. Úřední číslo jednací přidělené příslušným úřadem (úředníkem) najdete vždy až v samotném dokumentu po jeho otevření. Za obsah a vyvěšení dokumentů zodpovídá vždy příslušný úředník/odbor/úřad!

VYHLEDÁVÁNÍ DLE TYPU DOKUMENTŮ

Rozhodnutí
Veřejné vyhlášky
Nařízení
Záměry
Oznámení
Opatření
Výběrová řízení
Veřejné zakázky
Konkursy
Granty

Kliknutím zde získáte aktuální informace z úřední desky Jihomoravského kraje

english česky