Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Pátek 18. 8. 2017, dnes má svátek Helena, zítra Ludvík.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » e-Zpravodaj » Dění ve městě

Ohlédnutí za volebním obdobím
2010-2014

         Ivančický zpravodaj ve svém letním vydání přinesl článek ohledně končicího volebního období 2010-2014. Co se ve městě podařilo dokončit? Další komunální volební období pomalu končí a přichází čas na jeho hodnocení. Hodnotit lze podle různých kriterií. Kritériem jedním z nejdůležitějších jsou události, které probíhají před zraky široké veřejnosti – kulturní a investiční akce města.

KULTURA

Mezi kulturními akcemi zajišťovanými městem v letech 2011–2014 vyčnívají oslavy 800. výročí založení města. Pod hlavičkou oslav probíhaly různé akce po celý rok 2012 a díky své pestrosti i provedení se vydařily. Vlajkovou akcí Ivančic se staly květnové Slavnosti chřestu. Právě v posledních čtyřech letech získaly hodně tím, že se soustředily především na prezentaci chřestové kuchyně v podání řady významných českých kuchařů a kvalitních restaurací. Zajistit vše potřebné je sice organizačně i nákladově značně náročné, ale z hlediska publicity se vyplatí – Ivančické slavnosti chřestu sklízí vřelé ohlasy od návštěvníků z celé republiky.

Zastupitelstvo města pomohlo před dvěma roky významným způsobem kinu Réna, když schválilo tří milionovou investici na jeho digitalizaci, díky níž jsou rychle dostupné premiérové filmy, lze zajišťovat přímé přenosy z divadel, ale skýtá i další, dosud nevyužívané možnosti.

Co se však městu zatím nedaří, je zajištění podmínek pro vytvoření permanentně se rozvíjející stálé expozice o našem městě. Je to velká škoda, neboť Ivančice nejenže mají bohaté historické sbírky, a to díky muzeu založenému již r. 1894, ale čas běží a muzeum by již mělo zachycovat i novodobý rozvoj města.

INVESTIČNÍ AKCE

Investičních akcí proběhla v uplynulých 4 letech celá řada a mezi nimi vynikla svým rozsahem, náročností, ale i svými náklady realizace projektu „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“. Úctyhodnou bilanci dalších investičních akcí jsme si našli v Kronice města Ivančic, do které poskytl podklady technický a investiční odbor MěÚ.

27. dubna 2011 byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena realizace projektu „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“. Investorem jednoho z největších vodohospodářských projektů v celé České republice je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a zhotovitelem Divize 1 Brno závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s.

Následovala rekonstrukce a dostavba kanalizační a vodovodní sítě v částech měst Ivančice a Oslavany a místní části Padochov, výstavba kanalizačního výtlaku z Oslavan do Ivančic a intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod.

Během roku 2011 bylo dále provedeno:

 • Revitalizace měst. budov – celkové zateplení včetně výměny oken – 6,5 mil. Kč
 • Revitalizace Mateřské školy Chřestová – celkové zateplení včetně výměny oken – 4,5 mil.Kč
 • Prodloužení veřejného osvětlení na ulici Za Mostem - Ivančice – 262.000,- Kč
 • Oprava havarijního stavu mostku v Alexovicích u točny autobusů – 44.000,- Kč
 • Pokračování v rekonstrukci Myslivny Letkovice – podkroví – 150.000,- Kč
 • Dodávka a montáž žaluzií pro Základní školy Vladimíra Menšíka - Růžová 7 – 48.000,- Kč
 • Elektroinstalační práce pro technologické centrum radnice Ivančice – 60.000,- Kč
 • Zhotovení čtyř podpěrných pilířů – hřbitovní zeď Ivančice – 60.000,- Kč
 • Posouzení stability svahu Boží Hora – 59.500,- Kč
 • Rekonstrukce myslivny Réna – výměna oken, elektroinstalace, drobné úpravy – 240.000,- Kč
 • Doplnění herních prvků pro děti – ul. J. Fibicha a nové sídliště – 157.000,- Kč
 • Dodávka a montáž vstupních dveří Městské sportovní haly na Rybářské – 52.302,- Kč
 • Oprava krytu místní komunikace v Hrubšicích – po most na Biskoupky – 1,1 mil. Kč
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Padochovská – Ivančice – 162.000,- Kč
 • Obnova chodníku Na Volvách 130.000,- Kč
 • Připoložení kabelu veřejného osvětlení ulice Hřbitovní – 58.000,- Kč
 • Obnova třídy MŠ mjr.Nováka – nad knihovnou – 200.000,- Kč
 • Opravy místních komunikací tryskanou metodou – 55.000,- Kč
 • Dodávka a montáž madel na pavlače – Palackého náměstí 6–15.000,- Kč

2012

 • Prodloužení chodníku v ulici Na Brněnce – 213.780 Kč
 • Oprava mostu a cesty přes náhon ulice Na Hrázi – 493.000 Kč
 • Oprava sportovního stadionu – 2.700.000 Kč
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení na Stříbském mlýně – 156.000 Kč
 • Dláždění v ulici Ve Sboru – 1.500.000 Kč
 • Zadláždění chodníku ulice Oslavanská I. část – 430.000 Kč
 • Spoluúčast na opravě ulice Oslavanská – 294.000 Kč
 • Rekonstrukce přímého chlazení v Památníku A. Muchy – 790.600 Kč
 • Opravy místních komunikací po akci Kanalizace Ivančic – 155.000 Kč
 • Oprava mostku v Alexovicích – 43.000 Kč
 • Vybudování parkovacích míst a chodníků na Starém sídlišti – 223.000 Kč
 • Rekonstrukce a opravy chodníků – materiál a jeho dovoz – 1.700.000 Kč (Ulice Zemědělská, Za Ústavem, Kounická, Široká, Ve Sboru, Černá, kpt. Jaroše, Školní, Vodárenská, U Řeky)
 • V roce 2012 byla ukončena největší investiční akce v novodobých dějinách Ivančic s názvem „Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“. Celkem bylo v Ivančicích, Oslavanech a Padochovězrekonstruováno 8,9 km kanalizační sítě a 11 km vodovodních řadů. Nově vystavěná kanalizace je dlouhá 17,6 km. Intenzifikací ČOV Ivančice došlo ke zvýšení její kapacity na téměř 20 000 ekvivalentních obyvatel. Stavba byla zahájena v dubnu 2011 a ukončena v listopadu 2012. Celkové náklady stavby jsou 662,3 mil. Kč bez DPH. V rámci Operačního programu Životní prostředí byla Svazku poskytnuta dotace od Evropské unie ve výši 444,6 mil. Kč, Státní fond životního prostředí ČR poskytl dotaci ve výši 26,2 mil. Kč Jihomoravský kraj ve výši 13,0 mil. Kč. Financování zbývající části je zajištěno z prostředků investora – Svazku Vodovodů a kanalizací Ivančice za finanční spoluúčasti měst Ivančice a Oslavany a obcí Moravské Bránice a Nové Bránice.

2013

Akce z roku 2012 jejich dokončení v roce 2013:

 • Oprava sportovního stadionu – 1.700.000 Kč
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení Stříbský mlýn – 34.000 Kč
 • VO ulice Padochovská – 50.000 Kč
 • Dláždění v ulici Ve Sboru – 458.000 Kč
 • Zadláždění chodníku ulice Oslavanská – 1,600.000 Kč
 • Oprava dešťové kanalizace a parkovacích stání v ulicích Sportovní a Okružní – 95.000 Kč

 • Oprava jižního obchvatu v části od ulice Rybářské po křižovatku s ulicí Krumlovskou – 1.933.000 Kč
 • Rekonstrukce ulice Oslavanské: pokračování na zadláždění chodníků po křižovatku do sídlišť. Pro dokončení parkovacích stání na levé straně ulice se musela provést přeložka sítí od prodejny Sika po křižovatku s ulicí Na Brněnce – 518.441 Kč.
  Pak se mohlo přistoupit k úplnému zadláždění parkovacích stání původní firmou.
 • Podélná parkovací stání od GJB po přechod k Tescu, včetně autobusových zálivů, – 550.000 Kč.
 • Rekonstrukce ulice Zemědělská:
  Po rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu byla v celé ulici provedena oprava místní komunikace, město vlastními silami provedlo zadláždění chodníků, kde materiál vyšel na 326 tisíc Kč a na rekonstrukci veřejného osvětlení bylo vynaloženo 105 tisíc Kč.
 • Rekonstrukce ulice Tyršova:
  obrubníky, dláždění zpevněných ploch, osazování sloupů veřejného osvětlení a finální úpravy na komunikaci. Dodláždění zpomalovacího prahu v křižovatce ulic Chřestová a Tyršova, osazení dopravního značení – 5.997.000 Kč.
 • Rekonstrukce ulice Zahradní:
  celá byla provedena v zámkové dlažbě, veřejné osvětlení uloženo do země a nové sloupy dle norem – 1.730.000 Kč.
 • Průtah Němčicemi:
  V návaznosti s rekonstrukcí státní silnice neboli průtah přes Němčice vybudováno dláždění chodníků, odstavná parkovací stání a nájezdy, rekonstrukce veřejného osvětlení – 5.078.000 Kč.
 • Staré sídliště:
  Opravy místních komunikací Sportovní a spojka na ulici Okružní na starém sídlišti (vozovky s novými konstrukčními vrstvami a následná asfaltová vrstva) – 1.865 tisíc Kč.
 • Ulice Na Volvách
  Po vybudování kanalizace se v rámci velké akce provedla výměna nosné konstrukce vozovky a finální asfaltová vrstva silnice. Součástí stavby jsou také chodníky, nájezdy, parkovací stání a přeložka veřejného osvětlení. Na tuto komunikaci bude napojena od mlýnského náhonu cyklostezka, která spojí podél řeky Oslavy Ivančice a Oslavany.
 • Čištění mlýnského náhonu:
  od ulice Mlýnské po můstek, který ústí pod silnicí jižního obchvatu – délka cca 1,8 km. – 2.300.000 Kč.
 • Rekonstrukce smuteční síně:
  kompletní oprava podlah, výměna oken a dveří, elektrických rozvodů a osvětlení, stropů a střechy, přístavba a rozšíření sociálního zázemí, úprava venkovního prostoru – 4.650.000 Kč.
  Pro dopravu zemřelých byl proveden výtah ze suterénu do prostoru síně, změnila se i dispozice síně, hlavní vstup je ze strany hřbitova a boční je pouze nouzový.
 • Revitalizace budov mateřské školky a městské knihovny – dotace ze Státního fondu životního prostředí činí 2/3 prosvěných nákladů.
 • MŠ Na Úvoze – zateplení obvodového pláště a střechy – 750.000 Kč¨
 • Městská knihovna na ulici mjr. Nováka – celková revitalizace včetně výměny oken a dveří za plastové a zateplení budovy i střechy – 2.200 000 Kč.
 • Přístavba a stavební úpravy šaten v ZŠ Němčice – ke stávajícímu propoji tzv.„krčku“ obou budov školy byla z důvodu provozních provedena přístavba centrální šatny pro 150 žáků včetně vybavení nábytkem. – 1.480.000 Kč.
 • Připojení budovy MŠ Němčice na novou kanalizační přípojkou a přečerpávající stanicí na hlavní řad v ulic Ke Karlovu – 176.000 Kč.
 • Výměna oken a dveří v jídelně, vestibulu a propojovacím krčku ZŠ T.G.M. Na Brněnce a Gymnazia J.Blahoslava – 680.798,- Kč.
  Vybudovány osvětlené a bezbariérové přechody na ulici Tovární v Alexovicích u MŠ, dále v rámci úprav státní silnice na ulici Oslavanské byly provedeny dva nové přechody a obnoven stávající u základní školy. U autobusové zastávky na ulici Ke Karlovu v Němčicích byl po ukončení rekonstrukce státní silnice vybudován též osvětlený přechod.
 • Úpravy ulice Ve Sboru: rekonstrukce veřejného osvětlení – 430.000 Kč,
  vlastní pracovní četou byly propojeny dešťové svody jednotlivých objektů před vydlážděním chodníků.
  Provedena sadová úprava ulice – 270.000 Kč
  a montáž dopravního značení – 47.000 Kč.
 • Akce menšího charakteru:
  Na požadavky občanů se nově vydláždil chodník u MŠ Alexovice v ulici Tovární, zadláždění chodníků v Němčicích na ulicích mimo průtah (ulici Ke Karlovu).
  Dvě menší akce proběhly v Řeznovicích, kde se opravil můstek vedoucí k bývalému zemědělskému družstvu, část opěrné zdi u státní silnice naproti škole.
  Na objektu dvorního traktu MěÚ Ivančice nad odborem regionálního rozvoje byla opravena střecha.

2014

Úpravna pitné vody

V roce 2014 začali vodohospodáři Svazku vodovodů a kanalizace budovat nový systém úpravy pitné vody s podzemním filtrováním. Nikde jinde v České republice tento systém není. Jedinečný systém úpravy vody spočívá ve filtrování a mísení vody z nových i regenerovaných zdrojů a z řeky Jihlavy. Voda se z řeky nasákne přes vrstvy štěrkopísku do podzemí, odkud bude pomocí vrtů přečerpána zpátky do nádrží. Nová technologická linka následně upraví vodu na pitnou, která se bude rozvádět čerpacími stanicemi kapacitním potrubím do upravených vodojemů, kde se smísí s vodou z pramenů. Celkem bude vybudováno nebo obnoveno 22 kilometrů vodovodního potrubí, upraveny budou čerpací stanice v Moravských Bránicích, Ivančicích Oslavanech, Rosicích a na Kratochvilce.

Cyklostezka Oslavany - Ivančice na cestě k realizaci

Mikroregion Ivančicko jako zadavatel stavby získal stavební povolení na stavbu „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“. Stavba představuje přímé propojení měst Oslavany a Ivančice v délce 3216 metrů a sloužit bude přednostně cyklistům a pěším. Požadovaný příspěvek je ve výši 10 mil. Kč, což je maximální částka, o kterou lze ze SFDI žádat. Trasa je v některých úsecích navržena i pro výjimečný pojezd vozidel. Stezka povede také přes nově vybudovaný most přes koryto řeky Oslavy o délce 21 metrů. Cyklostezka bude součástí cyklotrasy propojující Brno a Znojmo. Samotná realizace stavby by mohla být dokončena do jara 2015.

Multifunkční hřiště o rozměrech 20 x 40 m v Řeznovicích

1.200.000 Kč. Stavba hřiště by měla být ukončena v r. 2015.

O další komentář požádal ivančický zpravodaj starostu města Ivančic MUDr. Vojtěcha Adama:

Byl jsem požádán Ivančickým zpravodajem, abych okomentoval rozsáhlý přehled investic, které byly v posledních letech realizovány v našem městě. Víte dobře, že to nedělám příliš často, protože dávám přednost tomu, abyste sami posoudili, co se u nás udělalo a co se tak změnilo. Dalším důvodem by mohlo být pomalu končící volební období. Jsem přesvědčen, že se skutečně nemáme za co stydět. Investice do infrastruktury města, a to jak vodohospodářské, tak dopravní, dosáhly takové výše, které se už asi nebudou opakovat. A je třeba říci, že na vzhledu města je to hodně vidět. Pozadu nezůstaly ani investice do občanské vybavenosti, do revitalizace budov v majetku města a jeho příspěvkových organizací. Celá řada akcí se uskuteční i v letošním roce. Začnou například práce na rekonstrukci zeleně obou sídlišť a revitalizaci nivy Oslavy. Aby všichni rozuměli, jedná se o revitalizaci Pancířů na odpočinkovou zónu. Pozadu nezůstávají ani investice do našich místních částí. Tyto investice nám umožnil jednak rozpočet města, ale především úspěšnost v získávání finančních prostředků z dotačních titulů jak tuzemských, tak evropských. A rovněž vyjednání příznivých parametrů pro přijetí dlouhodobého, čistě investičního úvěru. Vybudovalo se toho skutečně mnoho. Dokonce vznikla developersky i nová část města pod Boží horou, která výrazně rozšířila nákupní možnosti pro občany. Samozřejmě, že úplně hotovo nebude nikdy, stále bude co budovat, opravovat a zlepšovat, aby se nám v Ivančicích dobře žilo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o realizaci více jak miliardových investic zasloužili. Stejně tak děkuji vám všem za trpělivost a toleranci nezbytných omezení, které stavby tak velkého rozsahu nutně přinesly. Výsledek ale stojí za to.

 • bude zahájena výstavba tolik očekávané cyklostezky Oslavany-Ivančice,
 • budou zahájeny práce na rekonstrukci zeleně na obou sídlištích,
 • začne se s realizací projektu revitalizace nivy řeky Oslavy v Pancířích. Srozumitelně řečeno pro Vančáky jde o vybudování rekreačního lesoparku v prostorách Žabárny,
 • budou opraveny povrchy ulic V olších a U malovaného mlýna,
 • budou zahájeny práce na rekonstrukci škol Na Brněnce a na Komenského náměstí,
 • k veřejnému projednání je připraven územní plán města,
 • nedávno byla vyměněna sedadla v našem kině,
 • prováděna bude rekonstrukce místní komunikace v Budkovicích.

Myslím, že do konce roku 2014 je toho naplánováno ještě hodně a jsou to jenom další střípky z mozaiky rozvoje našeho města.

 

Datum uveřejnění: 07. 10. 2014
Zdroj informací, foto:

Ivančický zpravodaj


Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  09.08.2016: Ceny města Ivančice 2015/2016
  03.08.2015: Ceny města Ivančice 2014/2015
  15.10.2014: O projektu "Poznáváme gastronomii, tradice a kulturu"
  13.10.2014: Ohlédnutí za výsledky komunálních voleb v Ivančicích
  07.10.2014: Ohlédnutí za volebním obdobím 2010-2014


Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 

Aktuality


Nevíte na novém sídlišti co s odpadem?

Ve dnech 26. května (pátek) od 14 hod do 29. května (pondělí) do 8 hodin budou přistaveny na „Novém sídlišti“ kontejnery pro směsný domovní odpad a sice na těchto místech:
- ulice Mjr. Nováka – vedle obchodního střediska Centrum
- ulice Polní – parkoviště
- ulice Luční – parkoviště
-2017-05-23 12:00:00-

Omezení provozu radnice 29. května 2017

Oznamujeme občanům, že v pondělí 29. května 2017 od 14:00 hod. bude budova Městského úřadu Ivančice na Palackého náměstí 6 pro veřejnost zcela uzavřena.
-2017-05-22 16:30:00-

Beseda prezidenta České republiky s občany

Zveme občany nejen našeho města na setkání a besedu s prezidentem České republiky Milošem Zemanem, které se uskuteční v pondělí 29. května 2017 od 16:20 hod. před budovou ivančické radnice na Palackého náměstí.
-2017-05-22 16:25:00-

K ne/vyplácení náhrad za drůbež

a) Město Ivančice dne 8. 2. 2017 odeslalo žádosti občanů na Ministerstvo zemědělství.
b) Vedení města vzneslo 15. 5. 2017 dotaz za občany, kteří doposud náhrady neobdrželi na to, kdy budou náhrady vyplaceny. Prozatím nám nebylo odpovězeno.

Vy sami se můžete dotazovat písemně na stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/
Vaše dotazy by měli odpovědět také na tel. čísle 221 812 425, nebo na info@mze.cz.
Ministerstvo náhradní doklad o zakoupení nosnic, který byl součástí Vaší žádosti, zřejmě neuznává a vyplácí pouze 100 Kč, jak je stanoveno v rámci celé EU.
Nejdříve Vám poštou dojde dopis z MZ prostřednictvím České pošty do vlastních rukou - v něm bude sděleno, jak o Vaší žádosti rozhodli. Pokud se proti Rozhodnutí neodvoláte, tak po uplynutí 15 dnů Vám budou peníze zaslány na účet, nebo složenkou.
Město o postupu vyplácení ani o výši náhrad není Ministerstvem zemědělství informováno.
-2017-05-22 14:22:00-

JUDr. Bartáková končí...

JUDr. Marie Bartáková ukončuje činnost notářky k 30.06.2017. Tím končí i úřední den v Ivančicích.
-2017-05-15 13:53:00-

 

english česky