Hlavní stránka
        


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Důležitá telefonní čísla a tísňová volání

V Ivančicích lze používat jak celostátní čísla tísňových volání, tak i čísla místní. Je však vhodné volit čísla podle situace, či okolností, které budou v následující části vysvětleny:

DŮLEŽITÁ IVANČICKÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČI spojovatel 950 626 111
velitel 950 626 122
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE ČR
Obvodní oddělení Ivančice

Josefa Vávry 30, 664 91 Ivančice
tel. 974626441, fax: 974626441, e-mail: booopivan@mvcr.cz

MĚSTSKÁ POLICIE Pracovní číslo služby mající hlídku:
724057924
Pevná linka v dopoledních hodinách:
546419468
Pracovní doba:
Dopolední služby: pondělí - pátek 6 00 - 14 00
Noční služby: úterý - neděle 22 - 6 00
Noční služba zabezpečuje i páteční a sobotní noc.

Tísňové volání na POLICII ČR - Našim občanům se doporučuje, aby na policii ČR používali číslo místní, teprve až není reagováno z hlediska spojení (v odpoledních hodinách může být ovlivněno výjezdem na akci), aby použili číslo 158. Toto číslo však je nutno po 20. hodině použít vždy ke komunikaci s PČR.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ CELOSTÁTNÍ
HASIČI 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE ČR 158
MĚSTSKÁ POLICIE linka 156 pouze v jiných městech ČR, není v Ivančicích aktivní, nutno používat ivančické telefonní číslo
CENTRÁLNÍ, MEZINÁRODNÍ 112*

* Tísňová linka (mezinárodní) – získáte všechny informace, kam zavolat o IZS - 112

Jednotné evropské číslo tísňového volání bylo zavedeno v r.1991 k usnadnění komunikace s tísňovými službami v rámci Evropy. Každý stát používá svá vlastní tísňová čísla, které cizinec mnohdy nezná a při zavolání má většinou jazykové problémy.

Proto i u nás bylo toto mezinárodní číslo tísňového volání zavedeno a funguje současně s našimi národními čísly tísňového volání.

Mezinárodní číslo tísňového volání 112 je určeno pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.
Problematika zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v ČR je upravena:
- zákonem č.151/2000Sb., o telekomunikacích
- zákonem č.239/2000Sb., o IZS
- usnesením vlády č.391/2000 ve znění usnesení vlády č.350/2002.

Ochrana obyvatelstva - http://www.emergency.cz/

Poruchy a závady

PLYN

JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ 1, a. s.
ZÁVOD BRNO
pohotovostní služba tel. 1239
Nonstop!

VODA

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
provoz Ivančice,
B. M. Kuldy 20
tel. 546 435 427

Pondělí–pátek 07.00–15.00

mobil 606 747 420
Nonstop!

ELEKTŘINA

E.ON ČR, s. r. o.
Brno, Lidická 36
tel. 800 225 577

Služby sdružení Linka bezpečí

LINKA BEZPEČÍ tel. 116111
LINKA VZKAZ DOMŮ tel. 800111113, 724727777
RODIČOVSKÁ LINKA 840111123

Ostatní kontakty

INFORMACE O TELEFONNÍCH ČÍSLECH tel. 1180
PROTIKORUPČNÍ LINKA tel. 199