Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Neděle 30. 4. 2017, dnes má svátek Blahoslav, zítra se slaví Svátek práce.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

Hotel Besední dům

facebook - oficiální profil města Ivančice

Předpověď počasí

Mikroregion IvancickoDny evropského dědictví


Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Rady a tipy chytrých blondýnek jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimorádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpernost.

Ikona pro propagaci ivančického portálu na Vašich stránkách


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   
Aktuální sdělení Město Ivančice » Aktuální sdělení
Aktualizace: 28. dubna 2017

Lékaři oznamují ...

MUDr. Čechová, praktický lékař
24. dubna - neordinuje, zastupuje MUDr. Fiala
25. dubna - ordinuje pouze do 16:00 hod.

MUDr. Fiala,
28. dubna - neordinuje, zastupuje MUDr. Čechová

MUDr. Čermáková, praktický lékař
5. května neordinuje - akutní případy ošetří MUDr. Čermák (Zdravotní středisko Oslavany)

aktualizováno průběžně

Vodárenská akciová společnost, a.s. informuje

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že v úterý dne 2.5.2017 z důvodu rekonstrukce vod.řadu bude přerušena dodávka pitné vody, v době od 8°°-16°° hod. v Ivančicích v ul. J.Fibicha a Horní Hlinky v úseku od ul. Ve Fortně směrem na Mor.Bránice obě strany.
Cisterna pro náhradní zásobování pitnou vodou bude přistavena na ulici Horní Hlinky.

aktualizováno: 27.04.2017

Přerušení dodávek elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:


26.04.2017 od 07:00 do 16:00
Vypnutá oblast: Ivančice ul. Chřestová od ul. Rybářské po ul. Tyršovu obě strany, pravá strana od ul. Tyršovy po ul. Kounickou, levá strana od ul. Tyršovy po d.č. 253/2.

02.05.2017 od 07:30 do 10:30
Vypnutá oblast: trafostanice Budkovice u ZD - 6166 - část obce napájená z uvedené trafostanice

02.05.2017 od 11:30 do 14:30
Vypnutá oblast: trafostanice Budkovice U hřiště - 6165 - část obce napájená z uvedené trafostanice

03.05.2017 od 09:30 do 12:30
Vypnutá oblast: trafostanice Řeznovice ZD - 6027 - část obce napájená z uvedené trafostanice

03.05.2017 od 07:30 do 10:30
Vypnutá oblast: trafostanice Řeznovice obec - 6028 - část obce napájená z uvedené trafostanice

03.05.2017 od 11:30 do 14:30
Vypnutá oblast: trafostanice Budkovice Jouřov - 6164 - rekreační oblast Jouřov

30.05.2017 od 07:30 do 16:00
Vypnutá oblast: Ivančice Drůbeží trh - sudá čísla

aktualizováno: 06. 04. 2017

Uzavírky místních komunikací

- - -

aktualizováno: 09. 12. 2016

Informace správy hřbitovů

1. Provozní doba, v jejímž průběhu jsou pohřebiště zpřístupněna veřejnosti, je stanovena takto:
- od 1. října do 31. března - 07:00 - 17:00 hod.
- od 1. dubna do 30. září - 07:00 - 19:00 hod.

2. Výjimka je stanovena pro následující svátky, kdy budou hřbitovy přístupny neomezeně:
a) Památka zesnulých: 5 dnů před tímto svátkem a 3 dny po tomto svátku
b) Vánoce: na 4. adventní víkend a poté od 24. 12 do 26. 12.
c) Velikonoce (víkend a pondělí)

Dokumenty:
aktualizováno: 27. 10. 2016

Kalendář termínů svozu bionádob v roce 2017

Bioodpad ukládaný do hnědých nádob se začíná svážet ve středu 5. dubna v místních částech (Němčice, Alexovice, Budkovice, Řeznovice, Hrubšice, Letkovice) a v sobotu 8. dubna ve městě a poté vždy v sudém týdnu.

Podrobný přehled termínů svozu bionádob najdete v Kalendáři akcí Ivančice >> Svoz bioodpadu

aktualizováno: 2017

Provozní doba sběrného střediska odpadů

Letní provoz v závislosti na letním čase (duben – říjen)
(počínaje 27.03.2017)

Po, St, Čt, Pá ... 16:00 – 19:00 hodin
So ... 09:00 – 13:00 hodin

Zimní provoz v závislosti na zimním čase (listopad – březen)
(počínaje 31.10.2016)

Po, St, Čt, Pá ... 14:00 – 17:00 hodin
So ... 09:00 – 13:00 hodin

kontakt na správce odp. dvora: 606 022 667

V době státních svátků je zařízení uzavřeno.

2017

Harmonogram svozu komunálního odpadu - každý týden

Pondělí

Boží Hora, V. Menšíka, Padochovská, Na Brněnce, Oslavanská, Zemědělská, Hornická, V Lánech, Na Úvoze, V Uličce, Větrná, Polní, Luční, Mjr. Nováka, Břízová, Lipová, Javorová, Za Ústavem, Okružní, J. Blahoslava, Sportovní, Krumlovská, Ve Sboru, U Malovaného mlýna, Hybešova, Na Volvách, V Olších, B.M. Kuldy, J. Dvořáka, P. Bezruče, Malovanská, A. Muchy

Středa

Němčice, Alexovice, Budkovice, Řeznovice a Hrubšice

Čtvrtek

Mřenkova, Třešňová, T. Procházky, Dr. Novotného, Dolní Hlinky, J. Vávry, Ve Fortně, Horní Hlinky, J. Schwarze, Komenského nám., Tesařovo nám., Palackého nám., Mlýnská, U Nové brány, Drůbeží trh, Růžová, Žerotínovo nám., J. Fibicha, Kounická, Chřestová, U Jatek, Rybářská, J. Vrby, J. Svobody, Hřbitovní, U cihelny, Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná, Pod Jakubem, Ostřihom, Široká, Tyršova a Letkovice

01. 01. 2016

Aktuální informace o jakosti vody

dle sdělení Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Brno-venkov, lze nyní zjistit aktuální informaci o jakosti vody také v našem městě na této adrese: www.vodarenska.cz následovně: z mapy na hlavní stránce si vyberete okres Brno-venkov (divize Brno-venkov), poté klikněte na aktuální informace o kvalitě pitné vody (vlevo uprostřed) vyber lokalitu (obec), zobrazit místa odběru, zobrazit výsledky.

 

Úřední deska

Ztráty a nálezy

Výzvy k přihlášení se k nalezené věci zveřejněné dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Aktuality


Statistické šetření o ovocných sadech

Šetření se uskuteční na území celé ČR u více jak 3000 zemědělských subjektů, sběr dat probíhá tazatelsky, poštou nebo elektronickou poštou a to v termínu od 24.4 do 26.5.2017.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele s příslušným pověřením. Případné dotazy zodpoví Krajská správa ČSÚ v Brně, Mgr. Michaela Kolářová, tel.: 542 528 233.
-2017-04-27 07:17:00-

Městský byt nebo byt v Penzionu pro důchodce?

Rada města na své schůzi 19. 4. 2017 pod bodem č. 11 schválila Hodnotící kritéria pro přidělení městského bytu a bytu v penzionu pro důchodce.
Tento dokument bude trvale umístěn na stránce Odboru investic, správy majetku a právního, úseku správy majetku, v sekci "Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace" - tzn. tady zcela dole.
-2017-04-24 10:21:00-

Výročí osvobození města Ivančice

Na počátku dubna 1945 začala vojska 2. ukrajinského frontu maršála R.J. Malinovského druhou fázi bratislavsko-brněnské operace. Úspěšně postupovaly údolím řeky Jihlavy. Ráno 18. dubna vyjely první hlídky z Medlova proti proudu řeky Jihlavy. V Ivančicích od rána hlídkovaly dva německé obrněné vozy v Kounické ulici, které vyjížděly na průzkum až ke Stříbskému mlýnu a jeden tank v ulici V olších. Kolem desáté hodiny byl vyhlášen letecký poplach ... pokračování textu >>
-2017-04-14 08:30:00-

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. INFORMUJE:

Od úterý 18.4.2017 bude zahájena rekonstrukce vod. a kan. řadu v ulici Jana Fibicha. V době rekonstrukce bude ulice uzavřena pro dopravu. Žádáme obyvatele o parkování vozidel mimo ulici, aby nebránili vjezdu a výjezdu stavební techniky.
Předpokládaný termín ukončení prací do 25.7.2017.
Děkujeme za pochopení
-2017-04-12 17:00:00-

Změna svozu směsného komunálního odpadu

Svoz ve svátek VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 17.4.2017 je přesunut na SOBOTU 15.4.2017!!!
Týká se to těchto ulic: Boží Hora, V. Menšíka, Padochovská, Na Brněnce, Oslavanská, Zemědělská, Hornická, V Lánech, Na Úvoze, V Uličce, Větrná, Polní, Luční, Mjr. Nováka, Břízová, Lipová, Javorová, Za Ústavem, Okružní, J. Blahoslava, Sportovní, Krumlovská, Ve Sboru, U Malovaného mlýna, Hybešova, Na Volvách, V Olších, B.M. Kuldy, J. Dvořáka, P. Bezruče, Malovanská, A. Muchy
Svátky v květnu, pondělí 1.5. a 8.5., svoz beze změny!!!
-2017-04-10 09:00:00-
english česky