Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Pátek 18. 8. 2017, dnes má svátek Helena, zítra Ludvík.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

Hotel Besední dům

facebook - oficiální profil města Ivančice

Předpověď počasí

Mikroregion IvancickoDny evropského dědictví


Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Rady a tipy chytrých blondýnek jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimorádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpernost.

Ikona pro propagaci ivančického portálu na Vašich stránkách


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » Aktuality

Archiv rubriky Aktuality /posledních 51 - 100 příspěvků/:

<< novějších (50 příspěvků) starších >> 


Kotlíkové dotace JmK - II. kolo

Vážení zájemci o kotlíkové dotace,
dne 19.9.2016 Jihomoravský kraj vyhlásil druhou krajskou výzvu s příjmem žádostí od 1. 11. 2016 od 10:00 hodin. Způsobilost výdajů je stanovena od 18. 12. 2015. Bližší informace na webu JmK.
INFO 1.11.: Limit pro dotace byl vyčerpán 2 hodiny po spuštění příjmu žádostí...
-2016-10-26 15:58:00-


Sběr a odvoz nebezpečného odpadu

Městský úřad Ivančice ve spolupráci se společností SUEZ Využití zdrojů a.s. pro Vás zajistil sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a to na odpadním dvoře Ivančice v sobotu 12. listopadu 2016 od 9 do 12 hodin.
Odevzdat lze: baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čisticí prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, apod.
-2016-10-26 14:40:00-


Právě vyšel Zpravodaj Mikroregionu Ivančicko 11/2016

Vydávání informačního zpravodaje Mikroregionu Ivančicko je připravováno v rámci realizace projektu Centra společných služeb. Jedním z cílů projektu je zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách. Pro jeho naplnění je vydáván informační zpravodaj.
Zpravodaj ke stažení a přečtení ve formátu PDF najdete na stránkách Mikroregionu Ivančicko.
-2016-10-26 12:30:00-


Sběr použitých tonerů a inkoustových náplní

Městský úřad Ivančice ve spolupráci se společností SUEZ Využití zdrojů a.s. pro Vás zajistil sběr použitých tonerů a inkoustových náplní.
Odevzdat je můžete ve vestibulu Městského úřadu na Palackého náměstí 196/6 do označené nádoby umístěné vedle stojanu s letáky.
Proč? Tonery a inkoustové náplně lze znovu využít -> Recyklace je lepší než likvidace!
-2016-10-21 08:34:00-


Čipování popelnic pokračuje...

Vážení spoluobčané,
- 14. říjen 2016 bude probíhat čipování popelnic v místní části Hrubšice
Prosíme občany na uvedených ulicích, aby veškeré popelnice na komunální odpad a bioodpad ponechali před domy k očipování pověřenými pracovníky. Pro usnadnění přiřazení popelnic k nemovitosti, prosíme o označení nádob Vaší celou adresou. V případě nepříznivého počasí bude čipování přeloženo na jiný termín.
Pokud nemáte očipovány popelnice na komunální odpad a bionádoby na ulicích, kde probíhalo čipování již dříve, kontaktujte nás telefonicky na odbor životního prostředí na tel. čísle 546 419 471. Kompletní seznam ulic naleznete na webu města.
-2016-10-13 12:23:00-


II. kolo voleb do Senátu

Jelikož v prvním kole nezískal žádný z kandidátů na senátora za náš volební obvod nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se ve dnech 14. a 15. října 2016 druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, kdy se bude již pouze rozhodovat mezi dvěma kandidáty, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů.

Jsou jimi Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. a Staněk Pavel Ing.

Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb do Senátu se již voličům nedodávají předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny 2. kola voleb.

Volební místnosti se otevřou v pátek 14. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 15. října od 08:00 do 14:00

Další informace najdete na stránce Volby 2016 Ivančice.
-2016-10-11 10:17:00-


Informace ke kontrolám kotlů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ukládá v § 17 odst. (1) písm. h) za povinnost provozovatele stacionárního zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Kontrola technického stavu a provozu zdroje musí být provedena nejpozději 31. prosince 2016. Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob na stránkách Asociace podniků topenářské techniky.
-2016-10-05 13:17:00-


IVANČICKÝ GRILFEST 2016 - shrnutí akce

V rámci posledního zářijového víkendu se jako každoročně konaly Svatováclavské trhy. Tuto tradiční akci pořádá Kulturní a informační centru Ivančice. V průběhu slavností proběhla i akce pořádaná městem Ivančice, Ivančický grilfest 2016.
Šestý ročník soutěže začal v sobotu 24. 9. 2015 v 10.00 hodin, kdy se ke svým grilům postavili soutěžící ze sedmi družstev. Jeden tým byl mimosoutěžní. Tak jako v loňském roce, i letos se celá akce konala na Palackého náměstí před kostelem. KIC připravil pro soutěžící stanoviště, vybavil je nejnutnějším mobiliářem – slunečníky, stoly a lavicemi a potom už bylo na týmech, jak své stánky vybaví a vyzdobí.
Již od rána bezmračná obloha dávala tušit (pokračovat ve čtení...).
-2016-09-27 13:20:00-


Oznámení o době a místě konání voleb

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky.
Bližší informace kdo, kdy a jakým zůsobem volit v Ivančicích najdete v tomto volebním manuálu.
-2016-09-20 12:00:00-


Oprava kostelních hodin

Dnes po deváté hodině byly zastaveny hodiny ivančického kostela. Následně bude prováděna oprava hodinového stroje, výměna hřídelí ručiček apod. Hodiny by se měly opět rozjet v pátek 23. září 2016.
-2016-09-20 09:42:00-


Čipování popelnic pokračuje...

Vážení spoluobčané,
- 13. září 2016 bude probíhat čipování popelnic v místní části Letkovice (zbylá část)
- 14. září 2016 bude probíhat čipování popelnic v místní části Řeznovice
Prosíme občany na uvedených ulicích, aby veškeré popelnice na komunální odpad a bioodpad ponechali před domy k očipování pověřenými pracovníky. Pro usnadnění přiřazení popelnic k nemovitosti, prosíme o označení nádob Vaší celou adresou. V případě nepříznivého počasí bude čipování přeloženo na jiný termín.
Pokud nemáte očipovány popelnice na komunální odpad a bionádoby na ulicích, kde probíhalo čipování již dříve, kontaktujte nás telefonicky na odbor životního prostředí na tel. čísle 546 419 471. Kompletní seznam ulic naleznete na webu města.
-2016-09-12 15:42:00-


Sběr a odvoz nebezpečného odpadu

Městský úřad Ivančice ve spolupráci se společností SUEZ Využití zdrojů a.s. pro Vás zajistil sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a to na odpadním dvoře Ivančice v sobotu 1. října 2016 od 9 do 12 hodin.
Odevzdat lze: baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čisticí prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, apod.
-2016-09-12 14:40:00-


Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice

Na úřední desce byla zveřejněna pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice, které se uskuteční v pondělí 19. září 2016 v 16:00 hod. v zasedací síni MěÚ Ivančice (Palackého nám. 6 - vchod z nádvoří).
-2016-09-09 11:40:00-


Statistické šetření

Od 12. září do 15. listopadu se na území ČR uskuteční statistické šetření prováděné Českým statistickým úřadem ve více jak 11.000 domácnostech.
další informace v letáku PDF >>
-2016-09-08 13:49:00-


Bezpečnost seniorů ve městě Ivančice

Město Ivančice ve spolupráci se Střediskem volného času za podpory Jihomoravského kraje pořádá v období říjen-listopad 2016 sérii přednášek v rámci projektu "Bezpečnosat seniorů ve městě Ivančice". V rámci projektu budou uskutečněny semináře na téma sebeobrana, jak zabezpečit svůj dům, jak komunikovat s lidmi kteří chtějí do Vašeho domu vstoupit, bezpečná práce s počítačem a pohyb na internetu a v neposlední řadě bude i promítání filmu Šmejdi (jak nenaletět podomním prodejcům).
V následujících přílohách najdete podrobný harmonogram projektu kdy se co koná a pro seniory, kteří se chtějí zůčastnit je ke stažení přihláška, kterou je třeba odevzdat na Středisku volného času (nebo se přihlásit online) - další informace jsou přímo v uvedených přílohách.
Účastníci obdrží osobní hlásiče vydávající zvuk pro přivolání pomoci, reflexní pásku,...
-2016-09-08 12:35:00-


Zkouška sirén - čtvrtek 8. září 2016

Upozorňujeme občany, že během dnešního dopoledne bude probíhat na území města zkouška sirén.
-2016-09-08 09:20:00-


KoDuS - Komunitní dům pro seniory Ivančice

KoDuS je bytový dům s nájemním bydlením pro osoby ve věku 60 a více (60+), kterým bydlení v tomto domě umožní prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti k čemu přispěje i nastavený komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.
Další podrobnosti a žádost o bydlení najdete na stránce KoDuS >>
-2016-09-07 09:00:00-


Nalezení psi k dispozici

Město Ivančice tímto informuje o nalezených psech, kteří jsou případným zájemcům k dispozici, protože se o ně nikdo ani na výzvu nepřihlásil.
Všichni psi jsou klidné povahy, přítulní, neagresivní.
Případní zájemci kontaktujte MěP Ivančice, tel.: 546 419 468 468, mobil: 724 057 924.
Aktuální fotoalbum nalezených psů ZDE
-2016-09-06 07:31:00-


Nepůjde elektřina, v nemocnici zavřou ambulance

Z důvodu revize trafostanice firmou E.ON v pondělí dne 5. září 2016 v době od 11:00 do 15:00 hod. bude odstavena pro nemocnici dodávka elektrické energie ze sítě E.ON.
Během odstávky nebudou ambulance Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace v provozu.
-2016-08-30 12:31:00-


Epidemie infekční žloutenky

Krajská hygienická stanice JmK Brno upozorňuje veřejnost na přetrvávající epidemii infekční žloutenky v Brně a okolí.
Info letáček KHS
-2016-08-24 09:06:00-


Čipování popelnic pokračuje...

Vážení spoluobčané,
- 24. srpna 2016 bude probíhat čipování popelnic v místní části Alexovice
Prosíme občany na uvedených ulicích, aby veškeré popelnice na komunální odpad a bioodpad ponechali před domy k očipování pověřenými pracovníky. Pro usnadnění přiřazení popelnic k nemovitosti, prosíme o označení nádob Vaší celou adresou. V případě nepříznivého počasí bude čipování přeloženo na jiný termín.
Pokud nemáte očipovány popelnice na komunální odpad a bionádoby na ulicích, kde probíhalo čipování již dříve, kontaktujte nás telefonicky na odbor životního prostředí na tel. čísle 546 419 471. Kompletní seznam ulic naleznete na webu města.
-2016-08-23 06:25:00-


Také máte dotazy k uzavírce Brněnky?

Vaše dotazy pište na e-mail ivančické televize tiv@tiv.cz, starosta na Vaše dotazy (pokud nějaké budou) odpoví každé pondělí (poprvé 22.08.) ve vysílání TIV, dále budou odpovědi zveřejněny na webu a na facebookovém profilu města.
Zde na webu najdete odpovědi v článku, na který se dostanete klikem na banner na úvodní stránce webu.
-2016-08-16 15:10:00-


Nepoteče voda v Mlýnské a na Palackého náměstí

Vodárenská, a.s. oznamuje, že v úterý dne 16. 08. 2016 z důvodu opravy vod. řadu bude přerušena dodávka pitné vody v době od 09:00 do 14:00 hod. v ulici Mlýnská a Palackého nám. pouze sudá č.p. 8 - 30.
Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena u kostela.
-2016-08-15 09:15:00-


Pošta Ivančice pojede v omezeném režimu

Z důvodu výpadku elektrické energie bude ve středu 10. srpna pošta Ivančice otevřena pouze na výdej zásilek. Nebude možné přijímat ani vyplácet peníze a důchody.
-2016-08-06 08:15:00-


Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice

Na úřední desce byla zveřejněna pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice, které se uskuteční ve středu 10. srpna 2016 v 16:00 hod. v zasedací síni MěÚ Ivančice (Palackého nám. 6 - vchod z nádvoří).
-2016-08-01 12:35:00-


Přijede pouť... a co s tím souvisí

Tento víkend 30. a 31. července se bude konat ivančická Svatojakubská pouť. V souvislosti s tím dojde i k několika dopravním omezením v centru města.
Ve středu 27.7. v 17:00 hod. najedou na Palackého náměstí kolotoče a následně proběhne jejich výstavba. Ve črvrtek budou jejich provozovatelé dostavovat, kontrolovat a nastavovat atd.
Ve čtvrtek bude Palackého náměstí již uzavřeno kompletně, v pátek od cca 5 hodiny začnou najíždět prodejci/stánkaři a už v pátek se koná první pouťový prodejní den.
V sobotu a v neděli pouť pokračuje doplněná o na pódiu se konající kulturní program pořádaný kulturním centrem.
-2016-07-27 08:20:00-


Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 240 televizí, 61 monitorů a 2 157,12 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. (pokračovat ve čtení >>)
-2016-07-20 14:52:00-


Pozvánka na udílení Cen města Ivančice 2015/2016

Vedení města Ivančice zve občany na slavnostní předávání Cen města Ivančice, které se uskuteční v neděli 31. července 2016 v 10.30 hodin v kině Réna.
-2016-07-18 15:15:00-


Městský šatník

Odbor sociálních věcí zřídil a provozuje na Palackého nám. 5/11 (MěÚ Ivančice, OSV, přízemí) "Městský šatník". Šatník je určen pro lidi v hmotné nouzi nebo s nízkými příjmy. Je otevřen vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:00 hod. V jiné dny po předchozí domluvě na tel. čísle 546 419 493 - Eva Ošmerová.
-2016-07-14 13:25:00-


Bourací práce na ul. Široká s možným omezením dopravy

Vážení spoluobčané,
Nemocnice Ivančice oznamuje, že od 18. července 2016 bude zahájena demolice budovy H, Široká 401/16, v areálu Nemocnice Ivančice (budova bývalého ředitelství).
Následně bude rozšířeno stávající parkoviště na pozemku po demolici budovy H s předpokládaným termínem ukončení všech prací do 30.9.2016. Při provádění demoličních prací dojde k částečnému omezení provozu a parkování na ulici Široká.
Za případné komplikace a vzniklé problémy v době realizace výše uvedené akce se předem omlouváme.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
-2016-07-13 16:10:00-


Čipování popelnic pokračuje...

Vážení spoluobčané,
- 07.07. a 08.07. bude probíhat čipování popelnic na ulici Krumlovská a na zbylých ulicích v městské části Němčice
Prosíme občany na uvedených ulicích, aby veškeré popelnice na komunální odpad a bioodpad ponechali před domy k očipování pověřenými pracovníky. Pro usnadnění přiřazení popelnic k nemovitosti, prosíme o označení nádob Vaší celou adresou. V případě nepříznivého počasí bude čipování přeloženo na jiný termín.
Pokud nemáte očipovány popelnice na komunální odpad a bionádoby na ulicích, kde probíhalo čipování již dříve, kontaktujte nás telefonicky na odbor životního prostředí na tel. číslech 546 419 471. Kompletní seznam ulic naleznete na webu města.
-2016-07-01 12:21:00-


Změna termínu svozu bionádob od července 2016

V městských částech (Alexovice, Budkovice, Hrubšice, Letkovice, Němčice, Řeznovice) dochází ke změně svozu bionádob, a to na každou lichou středu počínaje 6. červencem.
Termíny jednotlivých svozů:
Červenec: 6, 20
Srpen: 3, 17, 31
Září: 14, 28
Říjen: 12, 26
Listopad: 9, 23
V části Ivančice-město svoz zůstává jako obvykle, tj. každou lichou sobotu.
-2016-06-27 12:40:00-


Nález dvou psů

Zveřejňujeme nález dvou psů. Jedná se o:
- nález psa dne 25.6.2016 fena – kříženec barvy bílá káva, menšího vzrůstu a dále
- nalezený pes dne 26.6.2016 kříženec s dlouhou srstí hnědorezavé barvy, většího vzrůstu.
Blžší informace na MP Ivančice - tel.: 724 057 924, 548 419 468
Info a foto na FB
-2016-06-27 12:15:00-


ZKOUŠKA SIRÉN

Jaderná elektrárna Dukovany oznamuje, že v pondělí 27. června bude provedena zkouška sirén, v Ivančicích proběhne zkouška sirén v 9.00 hodin. Tzv. poslechové zkoušky sirén budou provedeny ke zjištění dostatečného pokrytí a slyšitelnosti na území celého města.
-2016-06-27 08:55:00-


Čipování popelnic pokračuje...

Vážení spoluobčané,
- 16. 06. až 17. 06. bude probíhat čipování popelnic na ulici Pod Jakubem a zbytek ulice Nad Klínkem
- v pondělí 20. 06. bude probíhat čipování popelnic na ulici Komenského nám., Palackého nám., T. Procházky, Tesařovo nám. a Krumlovská
- ve středu 22. 06. bude probíhat čipování popelnic v městské části Němčice
Prosíme občany na uvedených ulicích, aby veškeré popelnice na komunální odpad a bioodpad ponechali před domy k očipování pověřenými pracovníky. Pro usnadnění přiřazení popelnic k nemovitosti, prosíme o označení nádob Vaší celou adresou. V případě nepříznivého počasí bude čipování přeloženo na jiný termín.
Pokud nemáte očipovány popelnice na komunální odpad a bionádoby na ulicích, kde probíhalo čipování již dříve, kontaktujte nás telefonicky na odbor životního prostředí na tel. číslech 546 419 471. Kompletní seznam ulic naleznete na webu města.
-2016-06-15 16:55:00-


Uzavírka křižovatky u 3 kohoutů

!! ZMĚNA OBJÍZDNÉ TRASY OD 15.06.2016 !!
Po jednáních vedení města s Policií ČR dochází od odpoledních hodin 15. června 2016 ke změně objízdné trasy, což hlavně ocení místní obyvatelé.
Změna je následující:
- ve směru od Brna je umožněno projet do Ivančic ulicí Mřenkovou, která je za tímto účelem zjednosměrněna (pozor na dodržování rychlosti v této obytné zóně, bude kontrolováno PČR!)
- v opačném směru na Brno se jezdí přes Ostřihom a ulicí Na Brněnce jako dosud.
Ostatní značení objízdných tras zůstává v platnosti.
Křižovatka Oslavanská x T. Procházky (u 3 kohoutů) v Ivančicích bude od 13. června 2016 na dobu 6 dní zcela uzavřena (mimo BUS). Jedná se o provádění sanačních prací v rámci reklamace na této křižovatce.
Objízdná trasa od Dol. Kounic: Pod Rénou (jižní obchvat) - Krumlovská - Letkovice - Nová Ves (pro nákl. dopravu) - Oslavany - Ivančice. Opačným směrem obdobně.
Objízdná trasa PDF
-2016-06-13 06:25:00-


Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice

Na úřední desce byla zveřejněna pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice, které se uskuteční v pondělí 6. června 2016 v 16:00 hod. v zasedací síni MěÚ Ivančice (Palackého náměstí 6 - vchod z nádvoří)
-2016-05-27 12:40:00-


Sběr a odvoz nebezpečného odpadu

Městský úřad Ivančice ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro Vás zajistil sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a to pouze na odpadním dvoře Ivančice v sobotu 28. května od 9 do 12 hodin.
Odevzdat lze: baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čisticí prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, apod.
-2016-05-13 11:16:00-


Žehnání nově obnoveného kříže v Ivančicích – Lánech

Město Ivančice a Spolek pro obnovu památek Moravy Vás srdečně zvou do Ivančic dne 15. května 2016 v 15 hodin na slavnost uvedení památky do krajiny a žehnání nově obnoveného kříže v Ivančicích – Lánech.
Procesí vyjde z kostela v Ivančicích na Palackého náměstí ve 14:15.
Finanční prostředky na restaurování poskytli: Město Ivančice a Krajský úřad Jihomoravského kraje
Slavnost se koná pod záštitou starosty města Ivančice Milana Bučka
program akce (PDF)
-2016-05-09 10:15:00-


Upozornění občanům

Vážení občané,
ve městě se množí nabídky na odkoupení různých pozemků.
Tyto nabídky nebývají vždy seriózní a nabízená cena neodpovídá vždy skutečné hodnotě. Proto doporučujeme občanům, aby své rozhodnutí prodat nemovitost za nabízenou cenu řádně zvážili, nejlépe konzultovali s odborníkem.
-2016-05-04 15:15:00-


Město Ivančice přijme...

Město Ivančice, zastoupené tajemnicí JUDr. Růženou Chládkovou, přijme do pracovního poměru na dobu určitou úředníka... více v rubrice Pracovní nabídky.
Inzerát platí pouze do doby, než bude z uvedené rubriky odstraněn.
-2016-04-22 08:50:00-


18. dubna si připomínáme osvobození Ivančic

18. dubna si připomínáme osvobození našeho města Rudou armádou. Stejně jako každý rok tak i letos budou k pomníkům na počest padlých slavnostně položeny květiny a věnce.
Události dubna 1945 si můžete připomenout v článku Jak bylo zaznamenáno osvobození města Ivančice v Kronice ..., popř. shlédnutím videodokumentu, který vznikl k 60. výročí osvobození.
-2016-04-18 08:50:00-


Fakturační odečty elektroměrů

Harmonogram odečtů elektorměrů v jednotlivých částech města najdete v rubrice Aktuální sdělení.
-2016-04-11 08:30:00-


Výstava trofejí a Myslivecký den 16. dubna 2016

Odbor životního prostředí MěÚ Ivančice spolu s Mysliveckým spolkem Nové Bránice pořádá Chovatelskou přehlídku trofejí a Myslivecký den.
Akce se koná 16. dubna 2016 od 9:00 hod. na myslivně v Nových Bránicích.
Svod psů všech loveckých plemen, přehlídka trofejí spolků spadajících pod ORP Ivančice (odbor ŽP, myslivost), výstava preparovaných zvířat, výstava / přehlídka / ukázky živých dravců, sokolnictví, laserová střelnice, pro děti skákací hrad, občerstvení všeho druhu.
-2016-04-07 12:35:00-


Svazek vodovodů a kanalizací - Den otevřených dveří

Vážení občané,
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a Vodárenská akciová společnost vás zvou k prohlídce úpravny vody a čistírny odpadních vod v Ivančicích. Prohlídky se uskuteční v sobotu 9. dubna 2016 každou celou hodinu v době od 8 do 14 hodin.
Prohlídku doporučujeme začít na úpravně vody, která se nachází na prameništi nad soutokem řek Jihlavy a Rokytné. Dále můžete přejít kolem řeky Jihlavy k čistírně odpadních vod, která se nachází za odpadním dvorem pod Rénou.
-2016-03-30 14:40:00-


Našel se pes

Dne 26. března 2016 v 19:00 hod. byl na silnici mezi místními částmi Alexovicemi a Řeznovicemi odchycen volně pobíhající pes, většího vzrůstu, nezjištěné rasy, černé barvy, bez obojku.
Informace: Městská policie Ivančice, Palackého nám. 12, tel.: 724 057 924, 546 419 468.
2x foto - Facebook
-2016-03-30 14:00:00-


Fakturační odečty elektroměrů

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že fakturační odečty elektroměrů všech energetických společností budou v lokalitě
Ivančice (město) prováděny v období od 1. do 20. dubna 2016.
Žádáme tímto laskavě občany, kteří nebudou v těchto dnech k zastižení, aby zanechali na viditelném místě lístek se stavem a výr. číslem elektroměru. Za vstřícnost děkujeme všem občanům - Marcela Bébarová, odečty E.ON mob. 774 081 775.
-2016-03-29 08:04:00-


Červené kontejnery k ukládání drobných elektrospotřebičů

Ke stávajícím červeným stacionárním kontejnerům na drobná elektrozařízení ve sběrných hnízdech na tříděný odpad na ulicích Mjr. Nováka, Sportovní, Dr. Novotného byly přidány nové kontejnery. Naleznete je ve stávajících sběrných hnízdech, na ulicích Břízová, Petra Bezruče, Hřbitovní a Novoveská v Letkovicích.
Do stacionárních kontejnerů:
  • Patří: baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně
  • Nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a velké domácí spotřebiče jako např. ledničky, pračky, chladničky apod.
Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat na sběrný dvůr města Ivančice.
Kompletní informace k "červeným" kontejnerům ke stažení zde.
-2016-03-22 13:41:00-


Informace odboru životního prostředí

Bioodpad ukládaný do hnědých nádob se začíná svážet v sobotu 2. dubna 2016 a poté každou lichou sobotu. Oproti loňsku všechny městské části v jeden den.
V průběhu velikonočních svátků se mění zimní čas na letní, s tím se mění provozní doba sběrného dvora na "letní provoz".
A aktuálně ještě připomínáme změnu svozu komunálního odpadu z velikonočního pondělí 28.3. už na sobotu 26.3.2016 !!
-2016-03-15 08:28:00-


Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2015

Za uplynulý rok 2015 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 895 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Jednalo se hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, nerespektování dopravního značení zákaz vjezdu, zákaz zastavení, zákaz stání, jízda na neosvětleném jízdním kole v noční době, překročení povolené rychlosti v obci, nerespektování dopravního značení zóna s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod., parkování na travnatých plochách mezi jízdními pruhy, parkování na vyhrazených parkovištích bez patřičného povolení a neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách). Celý článek
-2016-03-15 08:28:00-

<< novějších (50 příspěvků) starších >> Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 
TISKOVÝ A INFORMAČNÍ SERVIS
Poznej svého farmáře v Božicích u Znojma
20.5. 2017 od 10 do 15 hod., Program: farmářský trh, představení místní produkce, prohlídka farmy, občerstvení, cimbálovka + bohatý doprovodný program pro celou rodinu (skákací hrad, divadlo pro děti, projížďky na ponících, malování na obličej, soutěže pro děti, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a mnohem víc…). Vstup na akci je ZDARMA včetně doprovodného programu.    -18.05.2017-

Ivančické dorostenky mistryněmi ČR
Po 57 letech je Ivančická dívčí dorostenecká házená opět na vrcholu. 30. dubna 2017 ve Zlíně přetavily ivančické házenkářky, v přímém souboji s tamním HC, své úsilí ve zlaté medaile a staly se z nich Mistryně České republiky v kategorii mladších dorostenek.
více info >>     -02.05.2017-

Rozvoj dílny pro kluky a holky
Milí Vančáci! Pošlete nám prosím svůj hlas! Projekt se jmenuje Rozvoj dílny pro kluky a holky.
Soutěžíme ve veřejné soutěži nejdřív o divokou kartu a pak o tučnou odměnu. Na naší dílnu pro kluky a holky(fb Nová Zahrada Ivančice, z. s.).
Děcka zde mohou dělat skvělé věci, je tu prostor pro společnou tvorbu rodičů a dětí. Sami (a nejen sami ) z toho máme radost.
Děkujeme!     -11.04.2017-

Konala se NERF liga
O víkendu se v Ivančicích konalo celostátní kolo NERF ligy, ve sportovní hale se utkalo 15 týmů z celé republiky.
Zde odkaz na video a na web SVČ, kde je článek a fotky     -23.02.2017-

Selfnet lední revue!
Přijďte v sobotu 25. 2. 2017 v 15 hodin na kluziště na Palackého náměstí v Ivančicích.
Těšit se můžete na soutěže pro děti a malování na obličej. Dospělí mohou soutěžit o novou interaktivní televizi Selfnet TV.
K bruslení zahraje kapela Assy Rock.
Vstup na kluziště je po dobu akce zdarma. Brusle si můžete vypůjčit nebo si nechat nabrousit.
Přijďte si s dětmi užít pohybu a zábavy!     -16.02.2017-

Počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé
ZŠ TGM Ivančice pořádá "Počítačový kurz pro začátečníky" a "Počítačový kurz pro mířně pokročilé".
leták PDF    -09.02.2017-

OPEN PÁRTY
ku příležitosti znovuotevření ICM a FreeZ klubu po rekonstrukci - pátek 10.2. od 16.00 hodin - spousta zábavy - překvapení pro každého - prvních 5 návštěvníků získá FreeZ vak. ICM a FreeZ klub, Zemědělská 2, podrobnosti o akci: Jan Dvořák - honza.dvorak81@gmail.com     -08.02.2017-

english česky