Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Čtvrtek 23. 3. 2017, dnes má svátek Ivona, zítra Gabriel.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » e-Zpravodaj » Dění ve městě

Ceny města Ivančice 2014/2015

         V neděli 26. července 2015 proběhlo v prostorách ivančického kina Réna slavnostní předávání cen města Ivančice za rok 2014/2015.

         Ceny města Ivančice byly uděleny následovně:

Pěvecký sbor Bádule

Ivančický seniorský sbor Bádule je vlastně pokračováním Ivančického pěveckého sboru založeného roku 1995. Ten po 15 letech ukončil svou činnost. Ovšem 11 nadšených zpěváků se rozhodlo zpívat dál pod vedením Hedviky Hrbáčkové s novým názvem Bádule. Dnes po 5 letech má sbor 20 členů. Kromě lidových písní zpívá sbor i klasiku a to nejen v Ivančicích, ale i v okolí. V roce 2014 vystoupili na vánočních trzích v Praze a Brně.

Za svou činnost dostal sbor Cenu města Ivančice za rozvoj kultury.


Ing. Pavel Drozd

Pavel Drozd se narodil 25. března 1968 v Kroměříži. V letech 1993, 94 a 95, a dále pak od roku 1999 dodnes pracuje v ivančické nemocnici. V roce 1994 se stal bezpříspěvkovým dárcem krve a dosud absolvoval 41 odběrů v brněnské transfúzní stanici. Stal se držitelem bronzové, stříbrné i zlaté Medaile prof. MUDr. Jana Janského. V roce 1997 založil v rámci Klubu českých turistů místní Turistický oddíl mládeže, kterému se dodnes ve svém volném čase věnuje.

Za svou nezištnou pomoc ve zdravotnictví dostal Cenu města Ivančice.


Ing. Karel Figer

Karel Figer se narodil 14. března 1932 v Ivančicích. Celoživotním koníčkem se mu stala historie spojená s Ivančicemi. Jeho články vycházejí v Ivančickém zpravodaji od jeho založení v roce 1972. Hodně času věnoval bádání o ivančické židovské obci v pražském Židovském archivu a díky poznatkům, které zde objevil, mohla ve spolupráci s Jiřím Širokým vyjít v roce 2007 publikace „Židovský hřbitov v Ivančicích“. Spolupracoval s významnými brněnskými historiky při práci na knize „Ivančice – Dějiny města“, do které zpracoval poměrně rozsáhlou kapitolu „Významné osobnosti a rodáci“.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj kultury a historie.


Ctibor Matějka

Ctibor Matějka se narodil v Ivančicích 4. srpna 1929. Ke sportu ho přivedli rodiče, kteří byli členové místního Sokola. Nejvíc se věnoval házené a hokeji. Házená mu však přirostla k srdci, v mladších věku působil jako hráč, později jako trenér a určitou dobu byl také rozhodčí. Několik roků byl předsedou TJ Slovan Ivančice. Stále se věnuje házené, i když jen pasivně. Dokonce společně s manželkou perou a udržují v pořádku dresy házenkářů.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj sportu.


Prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.

Jaroslav Peprník se narodil 11. února 1927 v Ivančicích. Je významným českým filologem, lingvistou, anglistou a autorem řady monografií i učebnic zabývajících se anglosaským světem a anglickým jazykem. Téměř každý student se setkal s některou z jeho učebnic angličtiny. Zabývá se též lektorováním cizích rukopisů a překladatelskou činností. Od roku 1954 působí na filozofické fakultě University Palackého v Olomouci. Presidentem České republiky byl v roce 1999 jmenován profesorem. Pan Peprník je zakladatelem České a slovenské asociace amerikanistů a je pravidelným přispěvatelem do Ivančického zpravodaje.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj vědy, vzdělávání a výchovu.


Přemysl Šindelka

Přemysl Šindelka se narodil 11. července 1925 v Ivančicích a je posledním žijícím členem rodiny, která během 2. světové války působila aktivně v odboji. Účastnila se předávání peněz a falešných dokladů osobám, které bojovaly proti tehdejším nepřátelským okupantům. Celá rodina byla zatčena a otec Emil byl popraven, matka Kamila včetně obou synů Dalibora a Přemysla byli převezeni do koncentračních táborů. Pan Přemysl Šindelka dostal medaili za vlast a svobodu od Svazu bojovníků za svobodu a také medaili prezidenta republiky.

Za svou činnost v odboji v období 2. světové války dostal Cenu města Ivančice.


Jan Štěrba

Jan Štěrba se narodil 14. ledna 1929 v Němčicích. Celý svůj život se věnoval kopané. Začínal ve Sportovním klubu Němčice, za který hrál také hokej. Po rozpadu oddílu odešel do NSD Ivančice, pozdějšího Slovanu, za který hrál až do pozdního věku. V té době hrál oddíl 1. A třídu. Po skončení aktivní kopané se začal věnovat tenisu. Pomáhal při výstavbě kurtů v Němčicích. Jan Štěrba je jednou z nejstarších legend ivančické kopané a příkladem dnešní mládeži.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj sportu.


Datum uveřejnění: 03. 08. 2015
Autor článku:

Aleš Tichý (dle dodaných materiálů)


Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  09.08.2016: xxx
  09.08.2016: Ceny města Ivančice 2015/2016
  03.08.2015: Ceny města Ivančice 2014/2015
  15.10.2014: O projektu "Poznáváme gastronomii, tradice a kulturu"
  13.10.2014: Ohlédnutí za výsledky komunálních voleb v Ivančicích


Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 

Aktuality


Zveřejnění studie proveditelnosti

Tímto seznamujeme širokou veřejnost s dokumentem "Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje - lokalita Ivančice".
Navrženými opatřeními dojde k ochránění majetku a obyvatel města Ivančice.
Základním cílem záměru je vybudování ochranných hrází podél vodních toků Jihlava a Oslava a realizace suchých poldrů na Mřenkovém potoce a jeho pravostranném přítoku. Všechny navrhované stavební objekty jsou navrženy na absolutní ochranu Q100. Obsahem této části studie je základní koncepční řešení PPO, s vymezením dotčených ploch pro budoucí zábor opatření. Dále je ve studii uveden souhrn dotčených územních limitů, ochranných pásem, dotčení nenýrských sítí. Nedílnou součástí je hrubý propočet investičních nákladů navržených objektů. Studie stanovuje potenciální povodňové škody v případě bez provedených opatření, jejímž objektivním zhodnocením pak je finanční efektivita jednotlivých opatření nebo jejich souborů vyjádřená průměrným ročním ekonomickým rizikem.

Soubor ke stažení: Studie proveditelnosti.
-2017-03-21 11:53:00-

Volné hodiny pro sportování

Ve středu 15.3.2017 od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek 16.3.2017 do 8.00 do 14:00, v pátek od 8:00 do 15:00, v sobotu 18.3.2017 od 8:00 do 14:00, v neděli 19.3. 2017 od 8:00 do 16:30 je možné si zahrát badminton nebo podobný sport v městské sportovní hale.
K dispozici je 5 kurtů. Cena 200 kč / h za kurt. Přezůvky, rakety a míčky vlastní. Ostatní sporty dle platného ceníku.
Bližší informace v MSH nebo SMS na 724 029 576
-2017-03-14 11:57:00-

Konec veterinárních opatření

Státní veterinární správa zrušila 12.3.2017 všechna vydaná nařízení a opatření týkající se ptačí chřipky.
Občané si mohou pořizovat novou drůbež.
-2017-03-13 11:05:00-

Fakturační odečty vodoměrů

Němčice - 10. - 28. března 2017
-2017-03-10 09:45:00-

Do druhého patra obchvatem

Z důvodu úklidových prací bude v budově MěÚ Ivančice na Palackého náměstí 196/6 v pátek 10. 3. 2017 zcela uzavřeno hlavní schodiště z prvního do druhého patra.
Po tuto dobu bude přístup z prvního patra do druhého patra přes schodiště na konci pavlače/galerie.
-2017-03-10 06:29:00-

 

english česky