Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Pondělí 1. 5. 2017, dnes se slaví Svátek práce, zítra má svátek Zikmund.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » e-Zpravodaj » Dění ve městě

Ceny města Ivančice 2014/2015

         V neděli 26. července 2015 proběhlo v prostorách ivančického kina Réna slavnostní předávání cen města Ivančice za rok 2014/2015.

         Ceny města Ivančice byly uděleny následovně:

Pěvecký sbor Bádule

Ivančický seniorský sbor Bádule je vlastně pokračováním Ivančického pěveckého sboru založeného roku 1995. Ten po 15 letech ukončil svou činnost. Ovšem 11 nadšených zpěváků se rozhodlo zpívat dál pod vedením Hedviky Hrbáčkové s novým názvem Bádule. Dnes po 5 letech má sbor 20 členů. Kromě lidových písní zpívá sbor i klasiku a to nejen v Ivančicích, ale i v okolí. V roce 2014 vystoupili na vánočních trzích v Praze a Brně.

Za svou činnost dostal sbor Cenu města Ivančice za rozvoj kultury.


Ing. Pavel Drozd

Pavel Drozd se narodil 25. března 1968 v Kroměříži. V letech 1993, 94 a 95, a dále pak od roku 1999 dodnes pracuje v ivančické nemocnici. V roce 1994 se stal bezpříspěvkovým dárcem krve a dosud absolvoval 41 odběrů v brněnské transfúzní stanici. Stal se držitelem bronzové, stříbrné i zlaté Medaile prof. MUDr. Jana Janského. V roce 1997 založil v rámci Klubu českých turistů místní Turistický oddíl mládeže, kterému se dodnes ve svém volném čase věnuje.

Za svou nezištnou pomoc ve zdravotnictví dostal Cenu města Ivančice.


Ing. Karel Figer

Karel Figer se narodil 14. března 1932 v Ivančicích. Celoživotním koníčkem se mu stala historie spojená s Ivančicemi. Jeho články vycházejí v Ivančickém zpravodaji od jeho založení v roce 1972. Hodně času věnoval bádání o ivančické židovské obci v pražském Židovském archivu a díky poznatkům, které zde objevil, mohla ve spolupráci s Jiřím Širokým vyjít v roce 2007 publikace „Židovský hřbitov v Ivančicích“. Spolupracoval s významnými brněnskými historiky při práci na knize „Ivančice – Dějiny města“, do které zpracoval poměrně rozsáhlou kapitolu „Významné osobnosti a rodáci“.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj kultury a historie.


Ctibor Matějka

Ctibor Matějka se narodil v Ivančicích 4. srpna 1929. Ke sportu ho přivedli rodiče, kteří byli členové místního Sokola. Nejvíc se věnoval házené a hokeji. Házená mu však přirostla k srdci, v mladších věku působil jako hráč, později jako trenér a určitou dobu byl také rozhodčí. Několik roků byl předsedou TJ Slovan Ivančice. Stále se věnuje házené, i když jen pasivně. Dokonce společně s manželkou perou a udržují v pořádku dresy házenkářů.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj sportu.


Prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.

Jaroslav Peprník se narodil 11. února 1927 v Ivančicích. Je významným českým filologem, lingvistou, anglistou a autorem řady monografií i učebnic zabývajících se anglosaským světem a anglickým jazykem. Téměř každý student se setkal s některou z jeho učebnic angličtiny. Zabývá se též lektorováním cizích rukopisů a překladatelskou činností. Od roku 1954 působí na filozofické fakultě University Palackého v Olomouci. Presidentem České republiky byl v roce 1999 jmenován profesorem. Pan Peprník je zakladatelem České a slovenské asociace amerikanistů a je pravidelným přispěvatelem do Ivančického zpravodaje.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj vědy, vzdělávání a výchovu.


Přemysl Šindelka

Přemysl Šindelka se narodil 11. července 1925 v Ivančicích a je posledním žijícím členem rodiny, která během 2. světové války působila aktivně v odboji. Účastnila se předávání peněz a falešných dokladů osobám, které bojovaly proti tehdejším nepřátelským okupantům. Celá rodina byla zatčena a otec Emil byl popraven, matka Kamila včetně obou synů Dalibora a Přemysla byli převezeni do koncentračních táborů. Pan Přemysl Šindelka dostal medaili za vlast a svobodu od Svazu bojovníků za svobodu a také medaili prezidenta republiky.

Za svou činnost v odboji v období 2. světové války dostal Cenu města Ivančice.


Jan Štěrba

Jan Štěrba se narodil 14. ledna 1929 v Němčicích. Celý svůj život se věnoval kopané. Začínal ve Sportovním klubu Němčice, za který hrál také hokej. Po rozpadu oddílu odešel do NSD Ivančice, pozdějšího Slovanu, za který hrál až do pozdního věku. V té době hrál oddíl 1. A třídu. Po skončení aktivní kopané se začal věnovat tenisu. Pomáhal při výstavbě kurtů v Němčicích. Jan Štěrba je jednou z nejstarších legend ivančické kopané a příkladem dnešní mládeži.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj sportu.


Datum uveřejnění: 03. 08. 2015
Autor článku:

Aleš Tichý (dle dodaných materiálů)


Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  09.08.2016: xxx
  09.08.2016: Ceny města Ivančice 2015/2016
  03.08.2015: Ceny města Ivančice 2014/2015
  15.10.2014: O projektu "Poznáváme gastronomii, tradice a kulturu"
  13.10.2014: Ohlédnutí za výsledky komunálních voleb v Ivančicích


Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 

Aktuality


Statistické šetření o ovocných sadech

Šetření se uskuteční na území celé ČR u více jak 3000 zemědělských subjektů, sběr dat probíhá tazatelsky, poštou nebo elektronickou poštou a to v termínu od 24.4 do 26.5.2017.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele s příslušným pověřením. Případné dotazy zodpoví Krajská správa ČSÚ v Brně, Mgr. Michaela Kolářová, tel.: 542 528 233.
-2017-04-27 07:17:00-

Městský byt nebo byt v Penzionu pro důchodce?

Rada města na své schůzi 19. 4. 2017 pod bodem č. 11 schválila Hodnotící kritéria pro přidělení městského bytu a bytu v penzionu pro důchodce.
Tento dokument bude trvale umístěn na stránce Odboru investic, správy majetku a právního, úseku správy majetku, v sekci "Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace" - tzn. tady zcela dole.
-2017-04-24 10:21:00-

Výročí osvobození města Ivančice

Na počátku dubna 1945 začala vojska 2. ukrajinského frontu maršála R.J. Malinovského druhou fázi bratislavsko-brněnské operace. Úspěšně postupovaly údolím řeky Jihlavy. Ráno 18. dubna vyjely první hlídky z Medlova proti proudu řeky Jihlavy. V Ivančicích od rána hlídkovaly dva německé obrněné vozy v Kounické ulici, které vyjížděly na průzkum až ke Stříbskému mlýnu a jeden tank v ulici V olších. Kolem desáté hodiny byl vyhlášen letecký poplach ... pokračování textu >>
-2017-04-14 08:30:00-

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. INFORMUJE:

Od úterý 18.4.2017 bude zahájena rekonstrukce vod. a kan. řadu v ulici Jana Fibicha. V době rekonstrukce bude ulice uzavřena pro dopravu. Žádáme obyvatele o parkování vozidel mimo ulici, aby nebránili vjezdu a výjezdu stavební techniky.
Předpokládaný termín ukončení prací do 25.7.2017.
Děkujeme za pochopení
-2017-04-12 17:00:00-

Změna svozu směsného komunálního odpadu

Svoz ve svátek VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 17.4.2017 je přesunut na SOBOTU 15.4.2017!!!
Týká se to těchto ulic: Boží Hora, V. Menšíka, Padochovská, Na Brněnce, Oslavanská, Zemědělská, Hornická, V Lánech, Na Úvoze, V Uličce, Větrná, Polní, Luční, Mjr. Nováka, Břízová, Lipová, Javorová, Za Ústavem, Okružní, J. Blahoslava, Sportovní, Krumlovská, Ve Sboru, U Malovaného mlýna, Hybešova, Na Volvách, V Olších, B.M. Kuldy, J. Dvořáka, P. Bezruče, Malovanská, A. Muchy
Svátky v květnu, pondělí 1.5. a 8.5., svoz beze změny!!!
-2017-04-10 09:00:00-

 

english česky