Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Středa 29. 3. 2017, dnes má svátek Taťána, zítra Arnošt.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » e-Zpravodaj » Dění ve městě

Ceny města Ivančice 2015/2016

         V neděli 31. července 2016 proběhlo v prostorách ivančického kina Réna slavnostní předávání cen města Ivančic za rok 2015/2016.

         Ceny města Ivančice byly uděleny následovně:

Paní Marie Abrahamová

Marie Abrahamová se narodila v roce 1943 v Berlíně, kde byli její rodiče vězněni za odbojovou činnost. Mamince byla odebrána z vězení, když jí bylo 5 měsíců a poté předána do německé rodiny, kde žila do roku 1947. Byla vypátrána Mezinárodním červeným křížem a odvezena do vlasti. Maminka se dožila osvobození jako dvaadvacetiletá vdova. Tatínek byl totiž v 28 letech popraven v Polsku.
Po maturitě na gymnáziu v Moravské Třebové studovala na zdravotní škole v Brně obor porodní asistentka a celý život pracovala ve zdravotnictví. Mimo jiné získávala dárce krve a organizovala odběry krve i v Ivančicích. Sama darovala krev bezplatně 115x, její manžel 120x. Jsou prvním a jediným manželským párem v republice, který získal nejen všechny stupně Janského plakety, ale i nejvyšší vyznamenání, tj. Zlatý kříž.
V roce 1996 byla přijata v Praze na Hradě u prezidenta Václava Havla. Je členkou předsednictva Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Brno-venkov. Pro žáky a studenty ivančických škol a ostatní občany organizuje besedy a tématické zájezdy do Lidic, Ležáků, Terezína, Osvětimi, Mauthausenu, Wroclawi.
Hejtmanem Jihomoravského kraje byla vyznamenána Zlatou medailí za mimořádné zásluhy činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu a tradic druhoválečného odboje.

Za svou činnost obdržela Cenu města Ivančice v oblasti blíže neurčené za bezplatné dárcovství krve a za mimořádné zásluhy za činnost v Českém svazu bojovníků za svobodu.


Pan Jaroslav Holý

Jaroslav Holý se narodil v roce 1945 v Hrubšicích, kde vyrostl a již od raného mládí se zajímal o přírodu. Jeho zájem nabýval konkrétnějšího zaměření, kterým se stala myslivost. Ještě před nástupem základní vojenské služby složil zkoužky myslivosti a plně se zapojil do činnosti mysliveckého sdružení. Prožíval aktivně, z dnešního pohledu, zlatý věk myslivosti v českých zemích a získával i organizační zkušenosti. Od roku 1972 žije se svojí rodinou v Letkovicích, kde se díky své obětavosti velice rychle sžil s novým kolektivem a díky svým odborným znalostem, které získával jak na poli praktickém, tak i teoreticky, byl roku 1980 pověřen funkcí hospodáře Mysliveckého sdružení Ivančice – Letkovice, kterou, s krátkou přestávkou, vykonává dosud. Tato funkce v myslivecké organizaci je zásadní – řídí hlavní činnosti spolku, zajišťuje odborné řízení všech aktivit, zastupuje organizaci ve vztahu ke státním orgánům správy myslivosti, zodpovídá za zajištění celoroční péče o zvěř, řídí lov zvěře, včetně společných honů. Toto vše již více než 35 let.

Za svou činnost v mysliveckém spolku obdržel Cenu města Ivančice.


PhDr. Věra Jelínková

Narodila se v roce 1947 v Ivančicích, kde navštěvovala základní školu a později tehdejší SVVŠ (dnes Gymnázium). Ve studiu pokračovala v Brně na Střední knihovnické škole. V roce 1969 nastoupila do Moravské zemské knihovny, kde pracuje dodnes. V letech 1973 - 1978 studovala v Bratislavě Univerzitu Komenského a získala titul PhDr. V Moravské zemské knihovně pracovala v různých vedoucích funkcích. Zasloužila se o obnovu historické klášterní benediktinské knihovny v Rajhradě.
Od r. 2005 pracuje v Ivančicích v komisi pro regeneraci památkové zóny a patří k jejím nejaktivnějším členům. Stará se dlouhodobě o údržbu kulturní památky - židovského hřbitova v Ivančicích. Od r. 2008 je jeho správcovou. Za jejího působení zde byla postupně obnovována obvodní zeď, která se rozpadla, a obřadní hala. Opravují se poškozené nebo povalené náhrobky, restaurovány jsou významné náhrobní kameny a kování na hrobových místech. Opravena byla rovněž vstupní brána na hřbitov. V obřadní hale připravila panely o historii židovské obce, pohřbívání židů a o postupu revitalizace celé této památky.
S podporou města vydala informační materiály pro návštěvníky. Podílí se na mapování a návrzích na opravy řady dalších historických památek v Ivančicích.
Od r. 2003 spoluorganizuje zájezdy ivančických občanů do brněnských divadel.

Za svou činnost obdržela Cenu města Ivančice za rozvoj kultury a historie.


Pan Michal Molent

Michal Molent se narodil v roce 1973 v Ivančicích., kde dosud žije. Je ženatý, má 2 děti. Od 19 let pracuje jako profesionální řidič, nejdříve s malými auty, poté s kamiony. Od r. 2012 pracuje jako řidič autobusu. Najel přes 2 mil. km bez nehody.
V září 2015 byl jako řidič autobusu ve Francii v Nice na mistrovství Evropy veteránů v házené. Všichni zúčastnění byli ubytováni v kempu v karavanech. V noci při velké bouři a průtrži mračen následovala blesková povodeň, která vtrhla mimo jiné také do kempu. Obrovskou silou ničila a odnášela karavany a mobildomy, které byly postupně zaplavovány až po střechu. Ubytovaní měli pouze malou chvíli na to, aby před živlem utekli na střechy.
V kempu však byli ubytováni většinou starší lidé, kteří zůstali v karavanech uvězněni. Michal společně s jiným mužem, se dostali na střechy a rozbitými okny vytahovali za ruce na střechy osoby, které si samy nedokázaly pomoci. Následně je pak pomáhali předat záchranářům, kteří je odvezli do bezpečí. Takto společně zachránili 6 osob. Pomoc záchranářů využili jako poslední.
V evakuačním středisku jim kromě zachráněných osobně poděkoval i francouzský prezident. V kempu tehdy zahynulo 6 lidí a jen díky statečnosti Michala nebyl počet obětí vyšší.

Za záchranu lidských životů obdržel Cenu města Ivančice.


Pan Ladislav Řezáč

Ladislav Řezáč se narodil v roce 1950 v Ivančicích. Svoji fotbalovou kariéru začal již v deseti letech, kdy začal trénovat pod legendárním ivančickým trenérem panem Jindřichem Schilbergerem. V roce 1966 nastoupil do učebního oboru v tehdejším ZKL Brno, kam také jako dorostenec přestoupil. V letech 1969-1971 hrál za tehdejší Rudou hvězdu Znojmo. Po skončení vojenské služby se na krátkou dobu vrátil do Brna a od roku 1973 byl opět hráčem tehdejšího Slovanu Ivančice.
Dalších 13 roků se "Lóda", jak mu jeho příznivci s oblibou přezdívali, stal oporou mužstva mužů. V roce 1986 ukončil svoji hráčskou kariéru a vzápětí se zapojil do trenérské činnosti. Nejdříve jako pomocník další legendy pana Jaroslava Stejskala u přípravy, postupně přecházel jako trenér k žákům a dorostu. V sezóně 1992-1993 převzal jako trenér A mužstvo mužů. Do roku 2008 byl s několika přestávkami neustále trenérem mužů, se kterými v roce 2008 postoupil do krajského přeboru.

Za svou činnost v oblasti sportu obdržel Cenu města Ivančice.


Pan Lubomír Zima

Lubomír Zima se narodil v roce 1956 ve Znojmě a od svého čtvrtého roku vyrůstal v Ivančicích-Němčicích, a později Za Ústavem 2. V roce 1975 absolvoval Gymnázium J. Blahoslava a poté nastoupil na Střední průmyslovou školu stavební v Brně. Po maturitě pracoval do roku 1981 v Rosických uhelných dolech ve Zbýšově.
Po vyrovnání závazků vůči československému státu se společně s manželkou vystěhoval do Rakouska, kde bydlí doposud. V Rakousku pracoval 16 roků u firmy Nissan Austria, dále u firmy Mitsubishi Austria a Subaru Austria.
V roce 2001 založil v Rakousku vlastní firmu, která se v roce 2003 stala společníkem firmy GLZ s.r.o. Ivančice. Firma GLZ s.r.o. Ivančice založila v r. 2006 s německým partnerem CemeCon AG Würselen společně firmu CemeCon s.r.o. Ivančice. V roce 2007 firma GLZ realizovala výstavbu povlakovacího centra pro PVD povlaky v lokalitě Padochovské ulice.
Po kolaudaci 2.11.2007 byl bez prodlení zahájen zkušební provoz a od ledna 2008 byla zahájena výrobní produkce PVD povlaků v ulici Padochovská. V průběhu krize v září 2009 odkoupila firma GLZ 90% podíl firmy CemeCon AG Würselen a tímto se firma CemeCon s.r.o. Ivančice stala 100% českou firmou. I když firma CemeCon Ivančice přišla v České republice na trh jako poslední z firem, které provádí PVD povlaky, během krátké doby se prosadila na jednu ze špičkových pozic na základě kvality, ceny a v neposlední řadě dodacích termínů. V letošním roce zprovoznili třetí povlakovací zařízení společně s firmou Advamat Praha, na které se též ve spolupráci s ČVUT Praha podílí na vývoji nových povlaků. Firma v současné době zaměstnává celkem 27 zaměstnanců a v dnešní době provádí PVD povlaky pro více jak 100 zákazníků z České republiky i ze zahraničí.

Za svou podnikateslkou činnost obdržel Cenu města Ivančice.


Datum uveřejnění: 09. 08. 2016
Foto: Vít Karas

Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  09.08.2016: xxx
  09.08.2016: Ceny města Ivančice 2015/2016
  03.08.2015: Ceny města Ivančice 2014/2015
  15.10.2014: O projektu "Poznáváme gastronomii, tradice a kulturu"
  13.10.2014: Ohlédnutí za výsledky komunálních voleb v Ivančicích


Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 

Aktuality


Odečty stavů elektroměrů

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že na území Ivančice-město budou probíhat odečty stavů elektroměrů ve dnech od 1. do 20. dubna 2017.
Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Žádáme tímto laskavě občany, kteří nebudou v těchto dnech k zastižení, aby zanechali na viditelném místě lístek se stavem a výr. číslem elektroměru. Za vstřícnost děkujeme všem občanům.
Marcela Bébarová - odečty E.ON, mob. 774081775
-2017-03-27 13:26:00-

Zveřejnění studie proveditelnosti

Tímto seznamujeme širokou veřejnost s dokumentem "Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje - lokalita Ivančice".
Navrženými opatřeními dojde k ochránění majetku a obyvatel města Ivančice.
Základním cílem záměru je vybudování ochranných hrází podél vodních toků Jihlava a Oslava a realizace suchých poldrů na Mřenkovém potoce a jeho pravostranném přítoku. Všechny navrhované stavební objekty jsou navrženy na absolutní ochranu Q100. Obsahem této části studie je základní koncepční řešení PPO, s vymezením dotčených ploch pro budoucí zábor opatření. Dále je ve studii uveden souhrn dotčených územních limitů, ochranných pásem, dotčení nenýrských sítí. Nedílnou součástí je hrubý propočet investičních nákladů navržených objektů. Studie stanovuje potenciální povodňové škody v případě bez provedených opatření, jejímž objektivním zhodnocením pak je finanční efektivita jednotlivých opatření nebo jejich souborů vyjádřená průměrným ročním ekonomickým rizikem.

Soubor ke stažení: Studie proveditelnosti.
-2017-03-21 11:53:00-

Volné hodiny pro sportování

Ve středu 15.3.2017 od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek 16.3.2017 do 8.00 do 14:00, v pátek od 8:00 do 15:00, v sobotu 18.3.2017 od 8:00 do 14:00, v neděli 19.3. 2017 od 8:00 do 16:30 je možné si zahrát badminton nebo podobný sport v městské sportovní hale.
K dispozici je 5 kurtů. Cena 200 kč / h za kurt. Přezůvky, rakety a míčky vlastní. Ostatní sporty dle platného ceníku.
Bližší informace v MSH nebo SMS na 724 029 576
-2017-03-14 11:57:00-

Konec veterinárních opatření

Státní veterinární správa zrušila 12.3.2017 všechna vydaná nařízení a opatření týkající se ptačí chřipky.
Občané si mohou pořizovat novou drůbež.
-2017-03-13 11:05:00-

Fakturační odečty vodoměrů

Němčice - 10. - 28. března 2017
-2017-03-10 09:45:00-

 

english česky