Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad Ivančice » Povinné informace dle zákona 106/99 Sb.

Jak podávat žádosti o informace

  • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně nebo elektronicky na adresu posta@muiv.cz.
  • Ústní žádost o poskytnutí informace, vznesenou osobně nebo telefonicky, vyřizuje oslovený útvar města neodkladně.
  • Pokud není žadateli informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemné žádosti lze doručit osobně, prostřednictvím pošty, faxem nebo elektronickou poštou.
  • Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.