Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad Ivančice » Povinné informace dle zákona 106/99 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací

        Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20 Kč, je informace poskytnuta zdarma. Žadateli musí být předpokládaná výše úhrady nákladů sdělena předem. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost se bez dalšího odloží a informace poskytnuta nebude (§ 17 z. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Tisk nebo kopie jedné strany formátu A4, černobíle 2 Kč
Tisk nebo kopie jedné strany formátu A3, černobíle 4 Kč
Kopírování na disketu 3,5" 15 Kč
Vypálení na CD 50 Kč
Kopírování a tisk mimo MěÚ, např. barevně dle skutečných nákladů
Poštovné a balné dle skutečných nákladů
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 30 minut, a za každou další započatou půlhodinu 50 Kč/30 min