Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad Ivančice » Povinné informace dle zákona 106/99 Sb.
V této rubrice najdete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1.
Oficiální název: Město Ivančice
2.
Důvod a způsob založení
3.
Organizační struktura
4.
Kontaktní spojení
5.
Poukazování plateb
8.
Rozpočet v tomto a předchozím roce
9.
Žádosti o informace
10.
Příjem žádostí a dalších podání
11.
Opravné prostředky
12.
Formuláře
13.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14.
Nejdůležitější předpisy
15.
Sazebník úhrad za poskytování informací
16.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17.
Seznam organizací