Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad Ivančice » Základní informace
V této rubrice zejména najdete: základní kontaktní údaje MěÚ Ivančice, pracoviště, úřední hodiny a přehled dalších důležitých informací.
Základní kontaktní údaje
Adresa: Městský úřad Ivančice
Palackého náměstí 196/6
664 91 Ivančice
IČ/DIČ: IČ 00281859 / DIČ CZ00281859 (jsme plátcem DPH)
Telefon: 546 419 411, 546 419 412
Fax: 546 419 410
E-mail - běžná korespondence: info@muiv.cz
E-podatelna se zaručeným elektronickým podpisem: posta@muiv.cz
ID datové schránky: sh2bdw6
Čísla účtů:

Komunální odpad
27-8591840277/0100
Radar (dopravní pokuta)
43-2290580267/0100
Ostatní platby
19-125911/0100

Pracoviště Městského úřadu Ivančice

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6

vedení města, tajemník, krizové řízení a ochrana obyvatel, komise pro projednávání přestupků, odbor vnitřních věcí (podatelna, matrika, ověřování), odbor plánovací a finanční, odbor investic, správy majetku a právní, odbor regionálního rozvoje, odbor životního prostředí, obecní živnostenský úřad, odbor informačních systémů, televizní studio

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 5/11

odbor sociálních věcí (sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce, kurátor pro mládež a dospělé)

PETRA BEZRUČE 1014/4

odbor správních činností (dopravní přestupky, evidence vozidel, evidence řidičů, zkušební komisař, silniční správní úřad, trvalý pobyt, cestovní pasy, občanské průkazy, evidence obyvatel ...)

OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ

Palackého náměstí 1013/12
služebna městské policie

Na Úvoze 1425/5
(v objektu Penzionu pro důchodce)
pečovatelská služba

Rybářská 1202
městská sportovní hala

Mjr. Nováka 885/7
městská knihovna

Úřední hodiny
Pondělí 07.30 – 11.30 12.30 - 17.00 úřední den
Úterý 07.30 – 11.30 12.30 - 14.00 PD
Středa 07.30 – 11.30 12.30 - 17.00 úřední den
Čtvrtek 07.30 – 11.30 12.30 - 14.00 PD, úřední den pouze na odboru správních činností
Pátek 07.30 – 11.30 12.30 - 13.00 PD

PD - provozní doba pro veřejnost v neodkladných a naléhavých případech nebo po domluvě s příslušným referentem. V této době pracovníci zejména připravují spisy, vyřizují své agendy, pořizují doklady, provádí místní šetření a další práce v terénu a nemusí tak být vždy k zastižení na svém pracovišti.

Pracovní doba je pro pracovníky MěÚ pružná; její volitelná část začíná nejdříve v 6.30 hod. a končí nejpozději v 18.00 hod. Jiným rozvržením se řídí pracovníci MěP, knihovny, sportovní haly, technické a úklidové skupiny a televizního studia.

Přehled dalších důležitých informací

Představení Městského úřadu Ivančice
Organizační struktura a organizační řád městského úřadu
Informace k zákonu o střetu zájmů a možnost nahlížení do registru oznámení
Výběrová řízení MěÚ Ivančice (volná místa)
Zprávy o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice