Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad » Orgán města


Krizové řízení

Organizační zařazení: přímá podřízenost starostovi města
referent: Lenka Dittrichová (dittrichova@muiv.cz)
tel.: 546 419 424

Základní představení

Podrobný přehled činnosti

Krizové řízení se souhrnně zabývá činnostmi zaměřenými na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Formuláře

nemáme

Dokumenty

 Příručka - Zásady chování obyvatelstva při mimořádných situacích
Elektronická brožura (PDF) s praktickými návody, jak se zachovat v nejběžnějších konkrétních mimořadných situacích.


BLACK OUT - příručka pro mimořádné situace při výpadku elektrické energie
Elektronická brožura (PDF) s popisem mimořádné situace dlouhodobého výpadku elektrické energie postihujícího velkou část území po delší dobu a jak se ne/zachovat při blackoutu.

Relevantní odkazy

Portál krizového řízení pro JMK
http://krizport.firebrno.cz/
Zde se souhrnně nacházejí důležité informace, příručky a odkazy, které potřebuje občan vědět o nastalé mimořádné události nebo krizové situaci v JMK.

Aktuální stav počasí, předpovědi, výstrahy, hydrologická situace, stav ovzduší apod.

Ministerstvo obrany 
http://www.army.cz

Krajské vojenské velitelství Brno 
http://www.kvv-brno.army.cz
Působnost KVV na teritorií JMK
Náborová činnost
Aktivní záloha
Vojenští důchodci
Péče o válečné veterány

Evidence válečných hrobů
http://valecnehroby.army.cz/Evidence/Default.aspx

Příručka pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE DUKOVANY pro období 2014-2015

Stránky Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Prevence kriminality v České republice - O Prevenci kriminality

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

V současné době nejsou zveřejněna.


Aktualizace stránky ke dni: 11. 2. 2014
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: Lenka Dittrichová