Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad » Informace odborů MěÚ Ivančice

Odbory Městského úřadu Ivančice

› Odbor vnitřních věcí
› Odbor informačních systémů
› Odbor plánovací a finanční
› Odbor investic, správy majetku a právní
›› úsek správy majetku a právní
›› úsek investic
› Odbor životního prostředí
› Odbor regionálního rozvoje
› Obecní živnostenský úřad
› Odbor sociálních věcí
› Odbor správních činností
› Televizní studio

› Tajemník městského úřadu

Orgány města Ivančice

› Komise pro projednávání přestupků
› Krizové řízení a ochrana obyvatel

Město Ivančice je obcí s rozšířenou působností. Městský úřad Ivančice (MěÚ) plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložila rada nebo zastupitelstvo, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti města vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva, rady, zvláštních orgánů města, případně komisí.

Pro jednotlivé úseky činnosti MěÚ jsou Radou města zřízeny odbory. Organizační strukturu města Ivančice a organizační řád městského úřadu najdete zde. Každý odbor MěÚ Ivančice vám přináší na této stránce přehledně zpracované informace, které najdete níže. V této rubrice tedy najdete:

  • základní představení odboru,
  • podrobný přehled činnosti odboru,
  • formuláře,
  • dokumenty odboru,
  • přehled důležitých zákonů,
  • relevantní odkazy a oznámení.