Hlavní stránka  
 


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad »  odbory »  OVV
› Odbor vnitřních věcí
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  2. poschodí, hlavní budova  
vedoucí odboru, školství
.   Ing. KREJČOVÁ Ivana
tel.:  546 419 418
e-mail:  krejcova@muiv.cz
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  přízemí - hlavní budova  
podatelna
.   NOVOTNÁ Jarmila
tel.:  546 419 413
e-mail:  novotna@muiv.cz
  posta@muiv.cz - podatelna s el. podpisem
podatelna
.   ŠLEHOFROVÁ Lenka
tel.:  546 419 413
e-mail:  slehofrova@muiv.cz
pokladna, ověřování, CzechPoint
.   KONEČNÁ Vladimíra
tel.:  546 419 419
e-mail:  konecnav@muiv.cz
pokladna, ověřování, CzechPoint
.   PETRČKOVÁ Jana
tel.:  546 419 419
e-mail:  petrckova@muiv.cz
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  1. poschodí, hlavní budova  
sekretariát starosty a místostarostů
.   BADINOVÁ Hana
tel.:  546 419 411
fax:  546 419 410
e-mail:  badinova@muiv.cz
matrika
.   JANKŮ Dagmar
tel.:  546 419 485
e-mail:  janku@muiv.cz
matrika
.   Mgr. LEITNEROVÁ Michaela
tel.:  546 419 486
e-mail:  leitnerova@muiv.cz
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  2. poschodí, hlavní budova  
sekretariát tajemnice
.   SVĚTLÍKOVÁ Zuzana
tel.:  546 419 412
e-mail:  svetlikova@muiv.cz
  info@muiv.cz
personální oddělení
.   KOZÁKOVÁ Hana
tel.:  546 419 442
e-mail:  kozakova@muiv.cz
mzdová účtárna
.   KOŠŤÁLOVÁ Ludmila
tel.:  546 419 422
e-mail:  kostalova@muiv.cz
BOZP, PO, správce trhu, evidence majetku, pohledávky, webmaster
.   TICHÝ Aleš
tel.:  546 419 435
e-mail:  tichy@muiv.cz

Základní představení odboru

 • Oddělení školství
 • Oddělení matriky
 • Sekretariát
 • Personalistika
 • Mzdová účtárna
 • Podatelna, pokladna, ověřování

Podrobný přehled činnosti odboru

Odborná působnost

 Lenka Šlehofrová

V samostatné působnosti

 • Spisová služba úřadu
 • Podatelna
 • Archiv

V přenesené působnosti

 • Agenda vidimace a legalizace

Jarmila Novotná

V samostatné působnosti

 • Spisová služba úřadu
 • Podatelna
 • Agenda vyvěšování písemností na úřední desce

V přenesené působnosti

 • Agenda vidimace a legalizace

Vladimíra Konečná

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje pokladní služby pro činnost rozpočtovou a ekonomickou
 • Vystavuje příjmové a výdajové pokladní doklady
 • Eviduje příjmy a výdaje v pokladní knize
 • Odvádí příjmy a pravidelně doplňuje pokladnu finanční hotovosti v rámci stanoveného limitu
 • Eviduje poskytnuté zálohy a zajišťuje jejich vrácení a vyúčtování
 • Zajišťuje evidenci, objednání, výdeje, vyúčtování stravenek
 • Czech POINT – výpis z katastru nemovitostí
 • Czech POINT – autorizovaná konverze dokumentů
 • Czech POINT – žádosti o zřízení datových schránek
 • Czech POINT – oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

V přenesené působnosti

 • Agenda vidimace a legalizace

Jana Petrčková

V samostatné působnosti

 • Vystavuje příjmové a výdajové pokladní doklady
 • Eviduje příjmy a výdaje v pokladní knize
 • Odvádí příjmy a pravidelně doplňuje pokladnu finanční hotovosti v rámci stanoveného limitu
 • Czech POINT – výpis z katastru nemovitostí
 • Prodej odpadních pytlů
 • Prodej stravenek

V přenesené působnosti

 • Agenda vidimace a legalizace

Zuzana Světlíková

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje sekretářskou agendu pro tajemníka úřadu, přebírá došlou poštu tajemníkovi a rozděluje e-mailovou poštu došlou na adresu úřadu odboru vnitřních věcí
 • Soustřeďuje a připravuje písemné materiály pro zasedání zastupitelstva a rady, zajišťuje jejich archivaci
 • Zpracovává materiály ze zasedání rady města, vyhotovuje zápisy, výpisy a usnesení z jednání rady a zajišťuje jejich archivaci, zpracovává dokumenty související se zasedáním zastupitelstva města a rady města, včetně vyhotovení písemných odpovědí a vyrozumění
 • Vede evidenci klíčů od budovy úřadu
 • Zajišťuje kancelářské potřeby pro úřad

Hana Badinová

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje sekretářskou agendu pro starostu a místostarosty, přebírá došlou poštu starostovi, místostarostům, organizuje návštěvy starosty a místostarostů
 • Přijímá ztráty a nálezy, vede jejich evidenci
 • Vede evidenci petic a stížností, vede jejich agendu
 • Podílí se na spolupráci v expozici A. Muchy – zajišťuje obměnu exponátů, zhotovení kopií, sledování a zajišťování pojistek
 • Vede evidenci žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
 • Hlášení pro městský rozhlas

V přenesené působnosti

 • Agenda vidimace a legalizace

Hana Kozáková

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje personální agendu v souladu s pracovněprávními předpisy
 • Zabezpečuje agendu výběrových řízení na nově obsazovaná pracovní místa
 • Koordinuje a zajišťuje přípravu vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti vyžadované právními předpisy a to v oblasti vstupního a průběžného vzdělávání, zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu
 • Zabezpečuje agendu vyplývající ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ludmila Košťálová

V samostatné působnosti

 • Komplexní mzdová agenda Města Ivančice

Dagmar Janků
               
V samostatné působnosti

 • Hlášení pro městský rozhlas
 • Občanské obřady

V přenesené působnosti

 • Agenda matriky pro matriční obvod města Ivančice
  • Narození – vystavení rodného listu dítěti, které se narodí v nemocnici Ivančice nebo doma, v matričním obvodu Ivančice.
  • Úmrtí  – vystavení úmrtního listu osoby, která zemřela v nemocnici Ivančice nebo v matričním obvodu Ivančice.
  • Sňatek -  vystavení oddacího listu osobám, které uzavřeli manželství v Ivančicích nebo v matričním obvodu Ivančice.
  • Vystavení opisů (druhopisů) matričních dokladů z knih narození, manželství a úmrtí Ivančice, Neslovice a Hlína.
  • Potvrzení o skutečnostech zapsaných v knize narození, manželství, úmrtí Ivančice, Neslovice a Hlína.
  • Přijímání žádostí o uzavření manželství
  • Vydávání osvědčení k uzavření církevního sňatku v Ivančicích a matričním obvodu Ivančice.
  • Vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, pro občany s trvalým pobytem v Ivančicích a v matričním obvodu Ivančice.
  • Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému i narozenému dítěti. (Zápis předkládá svobodná matka v porodnici nebo na matrice, pokud chce, aby byl v rodném listu dítěte uveden otec).
  • Povolení změny jména a příjmení – pro občany s trvalým pobytem v Ivančicích nebo v matričním obvodu Ivančice.
  • Ohlášení změny příjmení po rozvodu do 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu
  • Přijímání prohlášení o volbě druhého jména
  • Přijímání žádosti o užívání příjmení v mužském tvaru
  • Provádění dodatečných záznamů v knize narození, manželství, úmrtí a vystavení nových matričních dokladů
  • Přijímání a vyhotovení žádosti o zápis narození, manželství a úmrtí do zvláštní matriky Brno s žádostí o vystavení matričního dokladu pro občany České republiky s trvalým pobytem v Ivančicích, kteří se narodili, uzavřeli manželství nebo zemřeli v cizině a mají vystaven cizojazyčný doklad.
  • Ověřování rodných, oddacích, úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize  vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do správního obvodu Ivančice.
 • Provedení identifikace osob a sepsání veřejné listiny o identifikaci osoby
 • Agenda žádostí o „Osvědčení o státním občanství ČR“
 • Agenda vidimace a legalizace

Mgr. Michaela Leitnerová

V samostatné působnosti

 • Občanské obřady

V přenesené působnosti

 • Agenda matriky pro matriční obvod města Ivančice
  • Narození – vystavení rodného listu dítěti, které se narodí v nemocnici Ivančice nebo doma, v matričním obvodu Ivančice.
  • Úmrtí  – vystavení úmrtního listu osoby, která zemřela v nemocnici Ivančice nebo v matričním obvodu Ivančice.
  • Sňatek -  vystavení oddacího listu osobám, které uzavřeli manželství v Ivančicích nebo v matričním obvodu Ivančice.
  • Vystavení opisů (druhopisů) matričních dokladů z knih narození, manželství a úmrtí Ivančice, Neslovice a Hlína.
  • Potvrzení o skutečnostech zapsaných v knize narození, manželství, úmrtí Ivančice, Neslovice a Hlína.
  • Přijímání žádostí o uzavření manželství
  • Vydávání osvědčení k uzavření církevního sňatku v Ivančicích a matričním obvodu Ivančice.
  • Vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, pro občany s trvalým pobytem v Ivančicích a v matričním obvodu Ivančice.
  • Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému i narozenému dítěti. (Zápis předkládá svobodná matka v porodnici nebo na matrice, pokud chce, aby byl v rodném listu dítěte uveden otec).
  • Povolení změny jména a příjmení – pro občany s trvalým pobytem v Ivančicích nebo v matričním obvodu Ivančice.
  • Ohlášení změny příjmení po rozvodu do 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu
  • Přijímání prohlášení o volbě druhého jména
  • Přijímání žádosti o užívání příjmení v mužském tvaru
  • Provádění dodatečných záznamů v knize narození, manželství, úmrtí a vystavení nových matričních dokladů
  • Přijímání a vyhotovení žádosti o zápis narození, manželství a úmrtí do zvláštní matriky Brno s žádostí o vystavení matričního dokladu pro občany České republiky s trvalým pobytem v Ivančicích, kteří se narodili, uzavřeli manželství nebo zemřeli v cizině a mají vystaven cizojazyčný doklad.
  • Ověřování rodných, oddacích, úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize  vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do správního obvodu Ivančice.
 • Provedení identifikace osob a sepsání veřejné listiny o identifikaci osoby
 • Agenda žádostí o „Osvědčení o státním občanství ČR“
 • Agenda vidimace a legalizace

Ing. Ivana Krejčová

V samostatné působnosti

 • Organizuje a zajišťuje finanční a veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, příspěvkových organizací a u žadatelů, resp. příjemců,  veřejné podpory poskytované v rámci územní působnosti Města Ivančice
 • dle zákona č. 250/2000 Sb. zabezpečuje systém kontroly hospodaření Městem Ivančice zřízených organizací

V přenesené působnosti

 • agenda voleb
 • školství

Aleš Tichý

 • administrace elektronické úřední desky
 • správce webu města Ivančice (www.ivancice.cz)
 • zveřejňování smluv dle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. ve znění pozd. předpisů
 • evidence majetku města, podklady k inventarizaci
 • místní poplatky za zábor veřej. prostranství - tržnice, stojící reklamy "A"
 • pohledávky města vymáhané prostřednictvím soudního exekutora
 • technik požární ochrany
 • technik BOZP / odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

Životní situace

OVĚŘENÍ PODPISU - LEGALIZACE

Jak a kam se obrátit

 • na Městském úřadě Ivančice a na obecních úřadech pověřených k ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, u notáře nebo na pracovištích Czech POINTu.
 • V úředních hodinách

(zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

Co musíte předložit:

 • Žadatel se musí dostavit osobně s listinou, na které si chce nechat ověřit svůj podpis a předložit dle § 18 zák. č. 21/2006 Sb., k prokázání své totožnosti platný
  • Občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
  • Průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
  • Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
  • Průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o sobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany
  • Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo
  • Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasné ochrana.

Poplatek:

 • Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30 Kč za každý podpis

Ověření podpisu se provádí na místě

OVĚŘENÍ SHODY KOPIE S ORIGINÁLEM - VIDIMACE

(zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

Jak a kam se obrátit

 • na Městském úřadě Ivančice a na obecních úřadech pověřených k ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, u notáře nebo na pracovištích Czech POINTu.
  • Na Městském úřadě Ivančice, Palackého náměstí 196/6, přízemí, dv. č. 101
 • V úředních hodinách

Co musíte předložit

 • Originál listiny (prvopis nebo ověřený opis/fotokopie listiny)
 • Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady dle § 6 odst. 3 zák. 21/2006 Sb.,

Poplatek:

 • Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30 Kč za každou stranu

Ověření listiny se provádí na místě.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Od roku 2008 lze zažádat o výpis z katastru nemovitostí na počkání, na pracovištích Czech POINT

 • Ověřené výstupu z informačního systému veřejné správy dle zák. č. 365/2000 Sb., 
 • MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, přízemí dv. č. 101

Formuláře

Přehled důležitých zákonů

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl. MV ČR č. 59/2002, kterou se provádí zákon č. 491/2001 Sb.
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl. MV ČR č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl. MV ČR č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
 • Vyhl. MV ČRE 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb.
 • komplexní agenda státní správy ve školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Relevantní odkazy

Vzdělávání v eGon centru Ivančice:

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

v současné době není žádné uveřejněno


Aktualizace stránky ke dni: 01. 08. 2016
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: Ing. Ivana Krejčová