Hlavní stránka  
 


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad »  odbory »  OISMaP
› Odbor investic, správy majetku a právní
›› úsek investic
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  2. poschodí, hlavní budova  
asistent vedoucího odboru, manažer rozvoje města
.   Bc. VALENTOVÁ Ilona
tel.:  546 419 416
e-mail:  valentova@muiv.cz
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  2. poschodí, dvorní křídlo  
vedoucí
.   Ing. RONZANI Jaroslav
tel.:  546 419 430
e-mail:  ronzani@muiv.cz
úsek investic - investiční technik
.   Ing. BERNARD Luděk
tel.:  546 419 451
e-mail:  bernard@muiv.cz
úsek investic - investiční technik
.   Ing. JANÍČEK Josef
tel.:  546 419 450
mobil:  606 959 677
e-mail:  janicek@muiv.cz
úsek investic - investiční technik
.   MATUŠINOVÁ Lenka
tel.:  546 419 450
e-mail:  matusinova@muiv.cz
úsek investic - vedoucí pracovní skupiny
.   PETRČKA Miloš
tel.:  546 419 451
e-mail:  petrcka@muiv.cz

Základní představení

Úsek investic odboru OISMaP připravuje a kontroluje investiční akce města, zabezpečuje úklid veřejného prostranství a dešťových vpustí, zimní údržbu místních komunikací, údržbu veřejné zeleně a veřejného osvětlení, instalaci a správu dopravního značení místních komunikací.

Podrobný přehled činnosti

 • příprava investičních akcí města – zajištění projektu, vyjádření k projektovým dokumentacím, zajištění stavebního povolení a následné kolaudace.
 • zajištění výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a ucelených technologických částí staveb
 • zajištění a příprava dodavatelských smluv
 • účast za město na územních a stavebních řízeních
 • zajištění dotací z MK ČR na opravu kulturních památek v majetku města
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi města a technická spolupráce s ostatními odbory
 • provádění základního posuzování technického stavu nemovitostí v majetku města
 • opravy – zajištění základních druhů oprav nemovitostí v majetku města
 • zajištění provozu a oprav veřejného osvětlení
 • zajištění údržby a doplňování městského mobiliáře
 • rekonstrukce a opravy chodníků, dešťových vpustí, drobné opravy místních komunikací
 • přijímá informace o nefunkčním veřejném osvětlení, informačním záchranném systému, o svozu listí a trávy od občanů města
 • úklid odpadkových košů a drobných černých skládek v katastrálních územích města
 • zpracovává informace o přerušení elektrické energie
 • spolupracuje s Městskou policií a dalšími správními orgány

Formuláře

nemáme

Dokumenty odboru

Plán zimní údržby komunikací 2016 -2017 [ZIP]

Přehled důležitých zákonů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů

Relevantní odkazy

nemáme

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

Informace uveřejňujeme pravidelně v rubrice Aktuální sdělení.


Aktualizace stránky ke dni: 01. 08. 2015
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: Ing. Jaroslav Ronzani