Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad » Odbor plánovací a finanční

Místní poplatky "za komunální odpad" a "ze psů"

Poplatek ze psů:

splatnost: do 31. března 2017
výše poplatku: dle výměru při přihlášení psa
poplatek ze psů: č.ú. 19-125911/0100
variabilní symbol: stejný jako loni

(pozn.: Máte nahlášeny změny v evidenci svých psů?)


Poplatek za komunální odpad:

splatnost: do 31. května 2017
výše poplatku: 550,- Kč (základní sazba), 450,- Kč (úleva pro děti do 3 let včetně a osoby 70ti leté a starší)
poplatek za komunální odpad: č.ú. 27-8591840277/0100
variabilní symbol: stejný jako loni

Osvobození od poplatku (4. a další dítě, trvalý pobyt v zahraničí,..) si přijďte vyřídit co nejdříve!


Hradit můžete těmito způsoby:

  • bankovním převodem
  • na pokladně MěÚ Ivančice - hotově nebo platební kartou (variabilní symbol s sebou !!)
  • na Poště

Počínaje rokem 2016 již neobdržíte předtištěné složenky) pro platby za psy a za komunální odpad pro trvale hlášené osoby - variabilní symboly a čísla účtů jsou shodné s údaji z roku 2015, 2016 (uschovejte i pro platby v následujících letech).

Čísla účtů a var. symboly (variabilní smybol je specifický pro každého občana, ne rodné číslo) budou zůstávat stejné, v aktuální obecně závazné vyhlášce "Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" zkontrolujte aktuální výši stanoveného poplatku pro daný rok.
Tato vyhláška bývá začátkem roku již zveřejněna na těchto stránkách v sekci Dokumenty města >> Obecně závazné vyhlášky (výše poplatků bude zveřejněna též v kabelové televizi, v tištěném zpravodaji a v místním rozhlase).

Odbor plánovací a finanční
Ivančice, Palackého náměstí 196/6
Jana Žáková, DiS., 546 419 433, zakova@muiv.cz

Formuláře:

- svoz komunálního odpadu

a) prohlášení poplatníka za svoz komunálního odpadu
b) žádost o doložení osvobození od místního poplatku za svoz odpadu
c) čestné prohlášení pro účely osvobození od poplatku na 4. a další dítě
d) žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- poplatky za psy

a) ihláška k místnímu poplatku ze psů
b) čestné prohlášení poplatníka (poživatele důchodu)
c) odhláška – změna údajů o držení psa
d) žádost o osvobození od poplatku ze psů
e) žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů

Ohlašovací povinnost místního poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme občany, že jsou povinni nejen platit poplatek za komunální odpad, ale zároveň nahlásit do 15 dnů správci poplatku změny:

1) trvalého pobytu (přihlášení, odhlášení nebo přestěhování v místě), popř. adresu pro doručování nebo změnu příjmení

2) vznik a zánik vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci (chata, chalupa)

3) NOVĚ (již od roku 2013) – vznik a zánik vlastnictví rodinného domu a bytu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba !!!

Ohlašovací povinnost místního poplatku za psa

Upozorňujeme občany, že jsou povinni nejen platit poplatek za komunální odpad, ale zároveň nahlásit do 15 dnů správci poplatku změny:

1) Vznik poplatkové povinnosti u psa (přihlášení), platí se za psa staršího 3 měsíců

2) Zánik poplatkové povinnosti u psa (odstěhování, úmrtí)

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč

Správce poplatku:
MěÚ Ivančice, OPF,
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Jana Žáková, DiS., tel. 546 419 433,
e-mail: zakova@muiv.cz

Úřední dny: pondělí, středa 7:30-11:30,12:30-17:00, 2. patro - galerie.


Aktualizace stránky ke dni:14. 02. 2017