Hlavní stránka  
 


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad »  odbory »  OISMaP
› Odbor investic, správy majetku a právní
›› úsek správy majetku a právní
›› úsek investic
vedoucí
.   Ing. RONZANI Jaroslav
tel.:  546 419 430
e-mail:  ronzani@muiv.cz

Základní představení

Odbor investic, správy majetku a právní vznikl v rámci restrukturalizace úřadu dnem 1. července 2015 sloučením Odboru majetkoprávního a Odboru technickoinvestičního.

Úsek správy majetku a právní odboru OISMaP zajišťuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti a týkající se majetku, jehož správa je svěřena Městskému úřadu Ivančice. Vede evidenci nájemních a jiných smluv. Na tomto odboru můžete vyřídit své záležitosti, týkající se obecních pozemků a staveb, hrobového místa, pronájmu tělocvičny sportovní haly. Úsek správy majetku a právní dále vyřizuje záležitosti v hospodaření s obecními byty - bytová správa.

Úsek investic odboru OISMaP připravuje a kontroluje investiční akce města, zabezpečuje úklid veřejného prostranství a dešťových vpustí, zimní údržbu místních komunikací, údržbu veřejné zeleně a veřejného osvětlení, instalaci a správu dopravního značení místních komunikací.


Aktualizace stránky ke dni: 01. 08. 2015
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: Ing. Jaroslav Ronzani