Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad » CzechPoint

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města - vše lze nyní vyřídit na MěÚ v Ivančicích, nebo z domova elektronicky. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

Logo Czech POINT

Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místo Czech POINT na MěÚ Ivančice poskytuje tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů

Ceník

Výše uvedené výpisy obdržíte na MěÚ Ivančice za následující ceny:

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík
100,- Kč
50,- Kč
Živnostenský rejstřík
100,- Kč
50,- Kč
Katastr nemovitostí
100,- Kč
50,- Kč
Rejstřík trestů
100,- Kč
0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit ?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ / název subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Kde najdete pracoviště Czech POINT na MěÚ v Ivančicích?

Městský úřad Ivančice (budova na Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice) zajišťuje kontaktní místo Czech POINTu v rámci dvou pracovišť, které najdete na POKLADNĚ A OVĚŘOVÁNÍ (v místnosti podatelny) a na obecním živnostenském úřadu. Na obou pracovištích Vám vydají ověřené výpisy z příslušných evidencí na počkání, platba probíhá na pokladně Městského úřadu. Po sdělení Vašeho požadavku Vám pracovníci vystaví doklad, po provedení úhrady Vám budou vydány požadované výpisy.

Pracoviště Czech POINT

POKLADNA A OVĚŘOVÁNÍ (MÍSTNOST PODATELNY)

Zajišťuje na svém pracovišti ověřené výpisy z evidencí katastru nemovitostí. Pracoviště najdete v přízemí budovy MěÚ Ivančice (vlevo) na adrese Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice.

Upozornění: služba Czech POINTu je určena POUZE pro vydávání ověřených výpisů z evidence katastru nemovitostí, není určena za účelem služeb informativního nahlížení do KN! Nezatěžujte proto s těmito požadavky pracoviště ORR, můžete si vše zjistit sami snadno a rychle přes Internet na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Katastrální mapy se zde také nevydávají.

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Zajišťuje na svém pracovišti ověřené výpisy z evidencí obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Pracoviště najdete ve 2. patře budovy na Palackého nám. 6, vstup z otevřené verandy, kancelář č. 309. Zde se můžete s Vaší žádostí obrátit na pracovníky: p. Radka Šlapanského, pí. Blaženu Konečnou, příp. v době jejich nepřítmnosti vedoucí odboru Bc. Evu Rabnerovou, tel. 546419481-2.

Vstup na Obecní živnostenský úřad, označení pracoviště Czech POINT

Pracoviště Czech POINT na Obecním živnostenském úřadu

Úřední hodiny pro služby Czech POINT

Pondělí, středa: 8,00 - 16,30 hod.
Úterý, čtvrtek: 8,00 - 13,30 hod.
Pátek: 8,00 - 12,30 hod.

Nechce se Vám chodit na úřad?

Czech POINT nyní přichází s novinkou. V tuto chvíli již skutečně obíhají data, nikoli občan. Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy nyní nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá. Stačí si otevřít webové stránky služby Czech POINT E-SHOP ...

Potřebujte vědět víc?

Více aktuálních informací a odpovědi na všechny Vaše otázky a případné nejasnosti najdete na webových stránkách www.czechpoint.cz