Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » Dokumenty města
V této rubrice zejména najdete: městské vyhlášky, nařízení města a starosty, jednací řády, zákony, dokumenty k dotacím z rozpočtu města ...

Vyhlášky, nařízení, jednací řády, zákony

Výpisy a zápisy ze zasedání orgánů města

Dokumenty k dotacím z rozpočtu města

Zastupitelstvem města Ivančice byl dne 19. září 2016 schválen "Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2017 - obecná pravidla."

Tento dokument vč. příloh je k dispozici ke stažení na elektronické úřední desce.

Územní plán

Územní plán Ivančice [*zip, 234 MB]
schválen zastupitelstvem města dne 10.4.2017 usnesením č. 8

Program rozvoje města

Program rozvoje města Ivančice na období 2016 - 2022 [*pdf, 2,82 MB]
schválen zastupitelstvem města dne 18.1.2016 usnesením č. 6